eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Pandemia rujnuje samopoczucie Polaków

Pandemia rujnuje samopoczucie Polaków

2021-11-30 12:40

Pandemia rujnuje samopoczucie Polaków

Pandemia pogorszyła zdrowie psychiczne pracowników © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Niespodziewany wybuch pandemii zmienił życie Polaków i choć wygląda na to, że najgorsze za nami, a z kryzysu możemy wyjść nawet silniejsi, to jednocześnie pewne jest, że społeczne konsekwencje koronawirusa odczuwać będziemy latami. Na szwank zostało wystawione m.in. zdrowie psychiczne pracowników. Prognozy zakładają, że negatywne konsekwencje wyłącznie z tytułu kwarantanny odczuwać będziemy przez kolejne 3 lata od zakończenia pandemii - wynika z raportu Konfederacji Lewiatan.

Przeczytaj także: 5 rad jak poprawić kondycję psychiczną pracowników po pandemii

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak prezentuje się poziom indeksu WHO-5 w krajach UE?
  • Jak Polacy oceniają swoje samopoczucie i jak wypadają na tle innych nacji?
  • Jak wypada samoocena stanu zdrowia Polaków?


Negatywne skutki pandemii dla zdrowia psychicznego są widoczne w badaniach przeprowadzonych przez Eurofound. Na podstawie indeksu WHO-5 opisującego samopoczucie w skali od 0-5 stworzono wskaźnik przyjmujący wartości od 0 do 100. Wartości równe lub niższe 50 uznaje się za ryzyko popadnięcia w depresję.

fot. mat. prasowe

Poziom indeksu WHO-5 w krajach UE (w pkt.), wiosną 2020 oraz 2021 r.

Polska w tym zestawieniu jest prawie na końcu.


Przytoczone badania są o tyle istotne, ponieważ badają okresy obejmujące czas pierwszej fali pandemii oraz okres, gdy obostrzenia w Europie były znoszone i ponownie wprowadzane. Intuicyjnie należałoby zatem oczekiwać, że stan mentalny Polek i Polaków i innych nacji będzie w czasie ulegał poprawie. Ludzie adaptują się do rzeczywistości i nie wywołuje ona już takiego szoku. Okazuje się jednak, że tylko w przypadku Bułgarii i Rumunii wystąpiła poprawa wskaźnika między drugim kwartałem 2020 r. a wczesną wiosną 2021 r. Na 27 przebadanych państw jedynie 5 odnotowuje wskaźnik powyżej 50 pkt.

Polska w tym zestawieniu jest prawie na końcu. Polki i Polacy swoje samopoczucie oceniają na poziomie 39,7 pkt., co jest drugim najniższym wynikiem zaraz za Grecją.

Skala spadku w ciągu roku pokazuje również, że mimo zasadniczej poprawy sytuacji gospodarczej stan mentalny społeczeństwa ulega pogorszeniu. Decydujący wpływ na niski wynik w przypadku Polski ma bardzo niska samoocena stanu zadowolenia z życia kobiet – 36,3 pkt. Ma to związek ze strukturą zatrudnienia kobiet – większa ekspozycja na skutki pandemii branż, gdzie kobiety dominują – usługi, edukacja i hotelarstwo.

fot. mat. prasowe

Udział osób nieaktywnych zawodowo z powodów rodzinnych lub opiekuńczych

W Polsce udział osób nieaktywnych zawodowo z powodów rodzinnych lub opiekuńczych był wyższy od średniej unijnej.


Dodatkowo to właśnie kobiety wykonują w przeważającej mierze nieodpłatnie pracę związaną z obowiązkami domowymi, a stan epidemii pogłębił ten problem (Power, 2020).

Zgodnie z danymi Eurostatu ponad 33% wszystkich nieaktywnych zawodowo Polek jest bierna w związku z obowiązkami domowymi lub koniecznością opieki nad osobami zależnymi. To wynik ponad 11 pkt proc. wyższy niż średnio w całej Unii Europejskiej.

Skutki tego zróżnicowania będziemy odczuwać w Polsce jeszcze przez długie lata. Odpowiedzią na konsekwencje zmian społecznych powinna być przemyślana interwencja na pracy, w szczególności nastawiona na aktywne włączenie społeczne.

Badanie Eurofound dostarcza również informacji o subiektywnej ocenie stanu zdrowia respondentów.

Fakt, że Polacy wraz z upływem czasu od wybuchu pandemii oceniają coraz gorzej swój stan zdrowia nie jest zaskoczeniem. O ile pierwsza fala nie przyniosła negatywnych ocen stanu zdrowia, odsetek tych pozytywnych przekraczał łącznie 55%, a po doliczeniu odpowiedzi o umiarkowanej ocenie odsetek wzrasta do ponad 92%.

fot. mat. prasowe

Indeks WHO-5 w podziale na płeć w Polsce w 3 turach badania

• Niepokoi bardzo niska samoocena stanu zadowolenia z życia polskich kobiet


Luzowanie obostrzeń (czerwiec/lipiec 2020) to z kolei wyraźne wskazanie, że ocena stanu zdrowia przeprowadzona przez Eurofound ma charakter subiektywnej oceny własnego samopoczucia. Widoczny jest trend wzrostowy w kategoriach pozytywnych ocen. Trzecia fala to z kolei namacalny sygnał, że Polacy są już zmęczeni pandemią – wyraźnie wzrasta odsetek osób oceniających bardzo źle swoje zdrowie. Ta swoista sezonowość może mieć jeszcze inne podłoże. Na argumenty dotyczące stresu oraz lęku przed utratą pracy nałożyło się również załamanie służby zdrowia. Spowodowało to wyraźne odroczenie planowanych wizyt u specjalistów, zabiegów i operacji.

fot. mat. prasowe

5-stopniowa ocena stanu zdrowia Polaków między kwietniem 2020 r. a marcem 2021, w %

Polacy wraz z upływem czasu od wybuchu pandemii oceniają coraz gorzej swój stan zdrowia


Ponad 1/5 Europejczyków nie odbyła zaplanowanego leczenia lub wizyty u lekarza podczas pandemii, z czego 20% dotyczyło wizyt u psychologa i psychiatry (Eurofound, 2021). Rok 2020 przyniósł ponad 90 tys. nadmiarowych zgonów w Polsce. Częściowo są to zgony spowodowane wirusem SARS-CoV2, ale też przypadki spowodowane niewydolnością służby zdrowia w czasie pandemii.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: