eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › E-commerce szansą dla rozwoju sektora MŚP?

E-commerce szansą dla rozwoju sektora MŚP?

2021-05-17 10:16

E-commerce szansą dla rozwoju sektora MŚP?

E-commerce szansą dla rozwoju sektora MŚP? © Gajus - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprezentował wyniki kolejnego badania zrealizowanego wśród przedstawicieli sektora MŚP. Tym razem pod lupę wzięto przedsiębiorstwa handlowe oraz produkcyjne, które zapytano o ich aktywność w e-commerce oraz opinie na temat handlu internetowego, w tym również o największe trudności, z jakimi wiązać się może sprzedaż online. Oto, co udało się ustalić.

Przeczytaj także: Jak pandemia wpłynęła na małe i średnie firmy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaki procent sektora MSP działa na rynku e-commerce?
  • Kto najrzadziej decyduje się na prowadzenie sprzedaży online?
  • Jaką część przychodów uzyskują firmy ze sprzedaży online?
  • Jakie są utrudnienia związane z rozwojem sprzedaży online?


Jak wynika z badania zaprezentowanego przez ZPP, sprzedaż online prowadzi obecnie nieco ponad 60% firm, a około 1/3 nieprowadzących obecnie tej działalności zakłada jej rozpoczęcie w ciągu najbliższego roku. Fakt ten pokazuje, że firmy zdają sobie sprawę z globalnych megatrendów konsumenckich, a także ze znaczenia obecności ich działalności w Internecie. Jednocześnie wciąż istnieje spora przestrzeń do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw w zakresie handlu e-commerce, gdyż popyt ze strony konsumentów na produkty sprzedawane tym kanałem wciąż nie został w pełni zaspokojony.

fot. mat. prasowe

Prowadzenie sprzedaży online

Istotnie rzadziej sprzedaż online prowadzą mikroprzedsiębiorstwa niż większe firmy.


Najrzadziej na prowadzenie sprzedaży online decydują się firmy o najdłuższym stażu na rynku, tj. istniejące więcej niż 10 lat. Firmy te, posiadając ugruntowaną pozycję na rynku rzadziej odczuwają potrzebę prowadzenia sprzedaży on-line, zapewne dzięki stałej i zaufanej grupie kontrahentów oraz konsumentów. Jednakże z pewnością w najbliższym czasie będziemy świadkami dostosowywania się tych firm do panujących warunków rynkowych, a zatem do przenoszenia części lub całości działalności handlowej do Internetu.

COVID-19 przyniósł w handlu e-commerce niemal tyle samo firm wygranych, co przegranych. Choć wydawałoby się, że sprzedaż online w dobie pandemii koronawirusa jest pewnym remedium na skutki społeczno-gospodarcze wywołane pandemią, badanie wskazuje, że 27% firm odnotowało spadek sprzedaży, a 30% uzyskało wzrost sprzedaży.

Negatywne wyniki części firm w trakcie pandemii można usprawiedliwić spadkiem nastrojów wśród konsumentów, niepewnością co do przyszłości gospodarczej, a zatem ograniczeniem konsumpcji wśród pewnych grup odbiorców.

Jednakże, pandemia przyniosła także trwałe zmiany behawioralne wśród konsumentów, przekonując w ich w znacznym stopniu do zakupów przez Internet. Zatem z dużym prawdopodobieństwem, po ustaniu trwającego okresu niepewności, konsumenci chętniej niż przed pandemią będą sięgać po produkty sprzedawane kanałami e-commerce, co spowoduje poprawę wyników pozostałych firm.

fot. mat. prasowe

Przychody ze sprzedaży online

Średnio badane firmy, prowadzące sprzedaż online, uzyskują z tego kanału 50% swoich przychodów.


Firmy nieprowadzące handlu e-commerce inaczej postrzegają przeszkody, niż firmy zaangażowane w sprzedaż on-line. Firmy, które prowadzą sprzedaż on-line, częściej niż te, które nie tego nie oferują, są zdania, że problemem związanym ze sprzedażą on-line są nieuczciwa konkurencja oraz odsetek niedokończonych zamówień. Natomiast firmy, które nie mają obecnych doświadczeń w e-commerce, mają poczucie, że istotnym utrudnieniem jest kwestia obsługi zwrotów.

Jak wynika z powyższych wniosków, początkowe obawy przedsiębiorstw mogą się różnić od rzeczywistych trudności związanych z handlem e-commerce. Firmy, które dopiero rozpoczynają sprzedaż w Internecie muszą być świadome konieczności analizy pojawiających się problemów i ich rozwiązywania, nawet, jeżeli w początkowym biznesplanie trudności te nie zostały uwzględnione.

Firmy prowadzące sprzedaż online uzyskują z tego kanału średnio 50% swoich przychodów; niemal połowa z nich działa tylko na rynku krajowym, a nieco ponad połowa – także lub wyłącznie na rynkach zagranicznych. Odsetek firm zaangażowanych w zagraniczne rynki e-commerce jest najwyższy wśród firm produkcyjnych, większych i będących dłużej na rynku. Ponadto, 40% firm, które sprzedają przez Internet tylko na rynku krajowym przyznaje, że ma w planach rozpoczęcie sprzedaży poza Polską.

Dzięki obecności w Internecie, znaczna ilość przedsiębiorców ma dostęp do globalnej grupy odbiorców dla sprzedawanych przez siebie produktów, a dokonując dywersyfikacji geograficznej przychodów są oni mniej podatni na lokalną koniunkturę gospodarczą i lokalne trendy konsumenckie. Chodzi zatem zarówno o powiększenie przychodów dzięki większej grupie docelowej, ale także o stabilizację ich uzyskiwania, a także ograniczenie ryzyk związanych z jednym, lokalnym rynkiem bytu.

fot. mat. prasowe

Rynki sprzedaży online

53% badanych firm działa także lub wyłącznie na rynkach zagranicznych.


Jak wynika z badania, korzyści wynikających z rozszerzenia działalności o zagraniczną sprzedaż są również świadomi przedsiębiorcy, który jeszcze nie są obecni na innych rynkach niż Polski, jednak istotnie rozważają taki kierunek rozwoju.

Rozwój sprzedaży online poprzez wejście na zagraniczne rynki to realna szansa dla polskich firm z sektora MŚP. Dzięki stosunkowo niskim kosztom zatrudnienia i produkcji, mają one możliwość konkurencji cenowej z zachodnimi przedsiębiorstwami.

W kontekście konkurencji z zagranicznymi podmiotami, istotne znaczenie będzie miała otwartość polskich firm na nowoczesne rozwiązania technologiczne, która daje szansę na skokowy rozwój handlu e-commerce dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi do analizy potrzeb klienta, czy też sztucznej inteligencji oddziałującej na wybory konsumentów, a tym samym zwiększającej sprzedaż. Dzięki wysokorozwiniętym kompetencjom cyfrowym polskich pracowników, rodzime firmy mają także szansę konkurowania na rynku międzynarodowym także w zakresie jakości obsługi klientów, zapewniając autorskie, innowacyjne platformy e-commerce.

fot. mat. prasowe

Zarządzanie sprzedażą online w ramach organizacji

Niemal połowa badanych firm samodzielnie prowadzi obsługę sprzedaży online.


Dzięki powyższemu, polski sektor MŚP posiada realną perspektywę prowadzenia zagranicznej ekspansji gospodarczej bez konieczności budowania rozległych i międzynarodowych struktur oddziałów i pracowników. Wykorzystując możliwości wspólnego rynku, a także tendencje związane z coraz większymi przepływami towarów na całym świecie, posiadają one unikatową możliwość szybkiego wzrostu oraz stania się ważnymi uczestnikami międzynarodowego rynku handlu.

fot. mat. prasowe

Utrudnienia związane z rozwojem sprzedaży online

Trudności są przede wszystkim związane z dużą konkurencją oraz brakiem środków na promocję i rozwój.


Metodologia
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) – ankiety na panelu internetowym online. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele firm. Łączna wielkość próby to N = 353 respondentów w tym: N=178 z branży handlowej, N=175 z branży produkcyjnej. Badanie zostało zrealizowane na przełomie stycznia i lutego 2021.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: