eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Ocena ryzyka krajów wg Coface I kw. 2021

Ocena ryzyka krajów wg Coface I kw. 2021

2021-04-29 13:59

Ocena ryzyka krajów wg Coface I kw. 2021

Jakie tendencje gospodarcze rok po wybuchu pandemii? © pixabay.com

Z najnowszego "Barometru ryzyka krajów i sektorów po I kwartale 2021" autorstwa Coface wynika, że w rok po wybuchu pandemii COVID- 19 decydujące znaczenie dla ożywienia gospodarczego ma tempo szczepień. Ponieważ proces ten przebiega różnie w poszczególnych krajach, także sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać nierównomiernie.

Przeczytaj także: Ocena ryzyka krajów wg Coface IV kw. 2020

Z "Barometru ryzyka krajów i sektorów po I kwartale 2021" wynika, że ożywienie gospodarcze przyspieszy latem 2021 roku, po zaszczepieniu wystarczająco dużego odsetka populacji w Stanach Zjednoczonych i Europie. Istnieje jednak ryzyko opóźnienia w realizacji szczepień, w szczególności z uwagi na ograniczenia podaży stawiane producentom, wynikające z niedoborów niektórych składników, a także z ograniczeń eksportowych.

Coface skorygował globalną prognozę wzrostu w górę o pół punktu (+5,1% w 2021 roku), dzięki wyższemu niż oczekiwano wzrostowi w Stanach Zjednoczonych. Z tego też powodu podwyższone zostały oceny 35 sektorom działalności, a obniżone jedynie trzem.

Coface prognozuje, że przed końcem lata do poziomów działalności sprzed kryzysu powróci przemysł i handel światowy. Inne sektory, w szczególności sektor usług i sektory, które wiążą się z fizycznym kontaktem z klientami, pozostają w tyle. Ma to miejsce także w różnych gospodarkach europejskich. Ponadto, w niektórych głównych gospodarkach wschodzących ożywienie gospodarcze hamuje również rosnąca inflacja, która zmusza banki centralne do zacieśnienia polityki pieniężnej.

fot. pixabay.com

Jakie tendencje gospodarcze rok po wybuchu pandemii?

Stany Zjednoczone są liderem globalnego ożywienia gospodarczego, gospodarki wschodzące pozostają w tyle.


Gospodarka USA przechodzi w tryb „wysokiej presji”


Od początku 2021 roku bilans niespodzianek przedstawia się raczej pozytywnie pomimo wielu niewiadomych dotyczących zdrowia.

Oczekiwana luka wzrostowa między strefą euro a Stanami Zjednoczonymi jest typowa, szczególnie w fazie ożywienia gospodarczego. Jest to częściowo powodowane słabszymi automatycznymi czynnikami stabilizującymi w Stanach Zjednoczonych, wskutek których odnotowywane są szybsze korekty w zatrudnieniu i dochodach.

Tym razem przyczyny luki wzrostowej w Stanach Zjednoczonych są jednak inne: mniej restrykcyjne ograniczenia w przemieszczaniu się niż w strefie euro - zarówno w roku 2020, jak i na początku roku 2021 - a także szybsze wdrażanie szczepień.

Różnice w polityce gospodarczej mogą również tłumaczyć wyższe wyniki w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) zwiększyła swój bilans. W 2020 roku program zakupu aktywów Fed wzrósł o około 13 proc. PKB w porównaniu z 9 proc. w przypadku Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Wreszcie, co najważniejsze, większe wsparcie budżetowe umożliwi gospodarce USA szybszy powrót do poziomu PKB sprzed kryzysu.

Wartość nowego amerykańskiego planu wsparcia, przyjętego w marcu 2021 roku, wynosi 1,9 bln dolarów (USD) – włącznie z nim całkowita reakcja polityki fiskalnej na kryzys pochłonie 27 proc. PKB Stanów Zjednoczonych. To więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej dojrzałej gospodarki. Coface prognozuje, że deficyt publiczny może być nawet o 56 mld USD wyższy, niż miałoby to miejsce w przypadku braku pakietu środków stymulacyjnych.

Celem tej strategii jest wystawienie gospodarki USA na „wysoką presję”, tj. wdrożenie ekspansywnych polityk pieniężnych i budżetowych zachęcających do powrotu do pracy osoby, wśród których prawdopodobieństwo zatrudnienia jest najniższe (osoby długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo wskutek zniechęcenia, osoby o niskich kwalifikacjach i kategorie osób dyskryminowanych przy zatrudnianiu).

Strefa euro: ukryte niewypłacalności przedsiębiorstw


Strefa euro prawdopodobnie nie powróci do poziomu PKB sprzed kryzysu przed rokiem 2022. Zniesienie głównych ograniczeń w przemieszczaniu się przed końcem lata pójdzie w parze ze stopniowym wstrzymywaniem działań wspierających przedsiębiorstwa, co może spowodować wzrost bezrobocia. Ponadto, wzrost zadłużenia przedsiębiorstw – możliwy dzięki pożyczkom zagwarantowanym przez państwo – prawdopodobnie ograniczy ich zdolności inwestycyjne.

Jak dotąd główne środki wsparcia rządowego wdrożone w 2020 roku nie zostały jeszcze wycofane. Pomimo stabilizującego wpływu pomocy oferowanej przez rząd sytuacja finansowa przedsiębiorstw uległa znacznemu pogorszeniu w 2020 roku, a to prowadzi zwykle do wzrostu niewypłacalności. Według Coface niewypłacalności w 2020 roku wzrosną o 19 proc. w Hiszpanii, o 7 proc. we Włoszech i o 6 proc. we Francji i w Niemczech. Coface szacuje, iż odsetek ukrytych niewypłacalności wynosi 44 proc. wśród tych odnotowanych we Francji w 2019 roku, 39 proc. we Włoszech, 34 proc. w Hiszpanii i 21 proc. w Niemczech.

Gospodarki wschodzące: rosnąca inflacja zmusza banki centralne do zaostrzenia polityki pieniężnej


Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego z kwietnia 2021 roku skutki bieżącego kryzysu będą miały bardziej trwały charakter w przypadku gospodarek wschodzących, a okażą się mniej odczuwalne dla gospodarek dojrzałych.

W 2024 roku PKB w gospodarkach wschodzących będzie o 4 proc. niższy niż byłby, gdyby pandemia COVID-19 nie miała miejsca. W przypadku gospodarek dojrzałych luka miałaby wynieść zaledwie 1 proc. (w porównaniu z 10 proc. po światowym kryzysie finansowym). To prognozowane opóźnienie ożywienia gospodarek wschodzących w stosunku do gospodarek dojrzałych spowodowane jest kilkoma czynnikami.

Po pierwsze, proces szczepień jest bardziej zaawansowany w krajach dojrzałych, nawet jeśli niektóre gospodarki wschodzące znajdują się na dobrej drodze (co ma miejsce w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chile oraz, w mniejszym stopniu, w Turcji i Maroko, gdzie do 8 kwietnia w pełni zaszczepiono co najmniej 10 proc. ludności). Jednak poza tymi nielicznymi przypadkami fakt, że Stany Zjednoczone i Europa nabyły większość szczepionek, oznacza mniej dawek dla innych krajów. Wśród czterech głównych obszarów produkcji szczepionek (Chiny, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i Indie) pokusa wdrożenia środków protekcjonistycznych jest coraz silniejsza. Na przykład Indie ogłosiły już tymczasowe wstrzymanie eksportu szczepionek w celu priorytetowego wdrażania szczepień w Indiach, gdzie liczba zakażeń od początku marca znacznie wzrosła.

Pomijając te niepewności, wiele gospodarek wschodzących podwójnie dotkliwie odczuwa skutki kryzysu ze względu na ich związek z najbardziej poszkodowanymi sektorami (mowa tu w szczególności o sektorach turystycznym i transportowym).

Wzrost cen ropy naftowej i towarów rolnych jest jednak dobrą wiadomością dla gospodarek, które ucierpiały w wyniku odwrotnej tendencji w ubiegłym roku. Ponadto, pozytywne perspektywy związane z zapotrzebowaniem w Stanach Zjednoczonych powinny przyczynić się do znacznego wzrostu wolumenu eksportu, zwłaszcza wśród producentów towarów konsumpcyjnych.

Z drugiej strony pogłębianie się deficytu budżetowego w Stanach Zjednoczonych sprzyja odpływowi kapitału z rynków wschodzących, ponieważ korekty w górę prognoz wzrostu PKB w tym kraju powodują wzrost tamtejszych długoterminowych stóp procentowych, zmniejszając lukę w porównaniu z ich odpowiednikami na rynkach wschodzących, a tym samym obniżając ich atrakcyjność dla inwestorów finansowych. Doprowadziło to do deprecjacji walut rynków wschodzących, co daje się zauważyć w Turcji i Brazylii.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: