eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Masowe zwolnienia pracowników raczej nie nadejdą. Lepsze wieści z firm

Masowe zwolnienia pracowników raczej nie nadejdą. Lepsze wieści z firm

2020-05-22 09:48

Masowe zwolnienia pracowników raczej nie nadejdą. Lepsze wieści z firm

Masowe zwolnienia pracowników nam nie grożą © Andrey Popov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Przed nami wyniki IV fali badania kondycji przedsiębiorstw, zrealizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju. Wieści napływające od przedsiębiorstw nieco uspokajają. Okazuje się m.in., że dziś o spadku nowych zamówień wspomina 41 proc. przedsiębiorstw, dla porównania pod koniec marca takiego wskazania dokonało 71 proc. przedsiębiorstw. Dalsze zwolnienia pracowników planuje natomiast 8 proc. firm, co z kolei oznacza poprawę o pokaźne 20 p. proc.

Przeczytaj także: Redukcja zatrudnienia sposobem na kryzys? Niekoniecznie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile firm planuje zwolnienia pracowników?
  • Jak duży jest spadek zamówień?
  • Kto ubiegał się o rządową pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej?

Masowe zwolnienia pracowników nam nie grożą, ale co 5. firma chce ciąć pensje


Zwolnienia pracowników planuje obecnie 8 proc. pracodawców, a więc o 4 pkt. proc. mniej niż pod koniec kwietnia. Względem końca marca poprawa jest jeszcze większa - 20 pkt. proc.

Jednocześnie zaznacza się wzrost (o 12 pkt. proc.) odsetka pracodawców, którzy deklarują utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia. Optymistycznie przedstawia się również to, że z 2 proc. na koniec marca do 7 proc. na początku maja powiększyło się grono firm, które deklarują zwiększenie liczby pracowników.

fot. mat. prasowe

Planowane zmiany w liczbie pracowników

Odsetek firm deklarujących utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia wzrósł o 12 pkt. proc.


O ile pod koniec marca obniżenie wynagrodzeń pracowników planowało 50 proc. firm, to na początku maja takich przedsiębiorstw jest 21 proc., przy czym 19 proc. zamierza obciąć pensje całej załogi, a 2 proc. ograniczy się do kadry zarządzającej.

fot. mat. prasowe

Planowane zmiany poziomu wynagrodzeń

Na początku obniżki pensji planuje 21 proc. przedsiębiorstw.


Spadek sprzedaży wyhamował


Na początku maja odsetek firm doświadczających spadku sprzedaży zmalał z 67 proc. do 49 proc., czyli o 18 pkt. proc. w porównaniu z końcem kwietnia, co oznacza zahamowanie dotychczasowego trendu wzrostowego. Na taki obraz wpłynęła przede wszystkim poprawa sytuacji mikro oraz małych firm, wśród których odsetek firm ze spadkiem sprzedaży w stosunku do danych z końca marca zmniejszył się odpowiednio o 28 pkt. proc. oraz o 9 pkt. proc.

Zróżnicowana sytuacja występuje w obszarze zamówień, gdzie 41 proc. przedsiębiorstw doświadczyło spadku w porównaniu do ilości z połowy kwietnia, tyle samo nie odnotowało zmian, a 13 proc. zanotowało wzrost. Najbardziej wyraźne ożywienie wystąpiło w handlu i usługach, gdzie odpowiednio 17 proc. oraz 15 proc. firm odnotowało wzrost liczby nowych zamówień.

Firmy w gorszej kondycji chętniej sięgają po pomoc państwa


Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z końcem kwietnia. 42 proc. firm ocenia swoją płynność jako dostateczną, by przetrwać powyżej 3 miesięcy, tyle samo deklaruje zdolność przetrwania przez maksymalnie 3 miesiące, zaś 9 proc. firm nie ma żadnych rezerw finansowych. O skorzystanie z co najmniej jednego instrumentu Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej ubiegało się 61 proc. przedsiębiorstw, najczęściej mikro i małe, odpowiednio 80 proc. oraz 76 proc. Najchętniej z pomocy korzystają ci, dla których jest ona niezbędna aby przetrwać.

fot. mat. prasowe

Płynność finansowa wobec korzystania z Tarcz

Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z końcem kwietnia.


Zatory płatnicze wciąż dużym problemem


Trudności w regulowaniu własnych zobowiązań dotyka 25 proc. firm, zaś 74 proc. nie zgłasza takich trudności. W porównaniu z deklaracjami sprzed miesiąca, odsetek firm doświadczających zatorów płatniczych wzrósł o 2 pkt. proc. W najmniejszym stopniu tymi trudnościami dotknięci są właściciele dużych firm (22 proc.). Istotnym problemem jest to, że w przypadku 33 proc. firm nieopłacone faktury stanowią od 25 proc. do 50 proc. wszystkich ich należności wobec kontrahentów i w porównaniu z sytuacją z połowy kwietnia nastąpił wzrost o 7 pkt. proc. Duża część przedsiębiorstw (43 proc.) przyznaje, że ma trudności z egzekwowaniem należności od kontrahentów.
- Wejście w etap odmrażania gospodarki zmienia sytuację na rynku pracy. Po dotychczasowym wyraźnym zahamowaniu zaczynamy obserwować systematyczny spadek odsetka firm planujących zwolnienia pracowników. W końcu marca takich przedsiębiorstw było 28 proc., teraz jest ich 8 proc. Równie istotną kwestią jest ograniczona skłonność pracodawców do obniżania wynagrodzeń. 66 proc. planuje bowiem utrzymanie ich obecnego poziomu. To wynik o 30 pkt. proc. wyższy niż pod koniec marca. Niestety wśród małych firm ten odsetek wzrósł o 10 pkt proc, co może świadczyć o rosnących różnicach w odporności na kryzys – twierdzi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE ds. badań i analiz.

Nota metodologiczna:
Badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju przeprowadzone przez IBRiS w dniach 12-14 maja 2020 r. wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 405 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych. Na podstawie tej próby możemy przeprowadzić wnioskowanie o populacji polskich przedsiębiorstw przy poziomie ufności 0,95, a błąd szacunku wskaźników struktury wyniesie 5 proc.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: