eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Strategia na pandemię? Firmy tną wynagrodzenia i etaty

Strategia na pandemię? Firmy tną wynagrodzenia i etaty

2020-04-07 12:30

Strategia na pandemię? Firmy tną wynagrodzenia i etaty

Firmy tną wynagrodzenia ©  ingalinder - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Pandemii nie spodziewał się chyba nikt, więc tym bardziej trudno się dziwić, że większość polskich firm nie jest na nią po prostu przygotowana. Z badań zrealizowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że co piąte z rodzimych przedsiębiorstw nie dysponuje żadnymi rezerwami finansowymi, a 30% posiada zasoby, które pozwalają utrzymać się na rynku przez maksymalnie dwa miesiące. Jak zamierzają przetrwać kryzys?

Przeczytaj także: Polskie firmy: lepsza płynność finansowa, większe zatrudnienie

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny, 4 na 10 badanych przedsiębiorców uważa, że kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie trwać aż do wakacji, a co trzeci jest przekonany, że obecny stan utrzyma się aż do końca roku.

Wydźwięk tych prognoz jest tym bardziej pesymistyczny, że poziom zapasów finansowych posiadanych przez rodzimych przedsiębiorców nie prezentuje się okazale. Przeszło ¼ firm (26 proc.) przewiduje, że posiada środki pozwalające przetrwać okres powyżej 3 miesięcy, przede wszystkim dotyczy to firm średnich (33 proc.). 22 proc. badanych przedsiębiorstw ma środki finansowe na maksymalnie kwartał, są to głównie reprezentanci sektora handlowego. Wśród firm niemających zapasów finansowych przeważają mikroprzedsiębiorstwa (26 proc.).

fot. mat. prasowe

Subiektywna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

44% mikrofirm dysponuje środkami, które zapewniają ciągłość działania firmy przez maksymalnie 3 miesiące.


Na koniec marca 2020 r. ponad połowa (57 proc.) przebadanych przedsiębiorstw odnotowała spadek przychodów w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Największy udział w tej grupie odnotował sektor usługowy (63 proc.), zaś w najmniejszym stopniu ucierpiała produkcja (49 proc.) – tłumaczy Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W najgorszej sytuacji znalazły się mikrofirmy, pośród których aż 7 na 10 podmiotów wykazało spadek dochodów. Ponadto 62 proc. firm deklaruje zmniejszenie popytu na ich usługi lub produkty. Tutaj podobnie największe spadki nastąpiły w sektorze usługowym i wśród relatywnie mniejszych podmiotów. Wyniki naszych badań pokazują, że obecny kryzys gospodarczy polega na ograniczeniu popytu jak i podaży, dlatego tak ważny będzie okres przejściowy w którym będą stopniowo zdejmowane ograniczenia w kontaktach międzyludzkich by zrestartować gospodarkę – dodaje Piotr Arak.

Aby przetrwać tę niełatwą sytuację, firmy decydują się na dwie strategie: oprócz obniżki wynagrodzeń dla swoich pracowników (46 proc. respondentów) nieuniknione będą także zwolnienia (28 proc. przedsiębiorstw), w większości sięgające do 50 proc. obecnego zatrudnienia (takie plany zgłosiło 72 proc. respondentów, przeważnie średnie i duże firmy). 36 proc. pracodawców planuje utrzymać dotychczasowe stawki płac, a zaledwie 4 proc. respondentów zamierza zredukować wynagrodzenia wyłącznie dla kadry zarządzającej i managerskiej.
Warto dodać, że ponad połowa (56 proc.) ankietowanych przedsiębiorstw planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu, przewidzianego w ramach „tarczy antykryzysowej”. Najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy (90 proc. wskazań), a także sektor handlowy (63 proc.) – dodaje Piotr Arak.

fot. mat. prasowe

Plany dotyczące zmiany poziomu wynagrodzeń

Obniżki wynagrodzenia dla całej załogi planuje 51% małych firm i 42% mikrofirm.


fot. mat. prasowe

Planowane zmiany w liczbie pracowników

Większość firm nie planuje zmian liczby pracowników.

Ponad 2/3 firm (68 proc.) oceniło, że liczba dostępnych pracowników firmie nie uległa większym zmianom wywołanym pandemią koronawirusa.
Taka sytuacja najczęściej występowała wśród mikro- i dużych firm – wyjaśnia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Natomiast niemal 1/5 przedsiębiorstw (19 proc.) odczuła ubytek kadr wskutek zwolnienia na opiekę nad dziećmi, a w następnej kolejności ze względu na obawy z przychodzeniem do zakładu pracy. W niemal połowie (48 proc.) firm w kraju nie występuje praca zdalna. To oznacza, że w ramach kryzysowego rynku pracy nie tylko utrzymanie zatrudnienia staje się wyzwaniem, ale stała się nim również podaż pracy. Ograniczenia powodujące brak dostępności załogi może przekładać się na trudności z zachowaniem ciągłości funkcjonowania części firm, które nie podlegają obecnie wyłączeniom.

Metodyka badania:
W dniach 1-2 kwietnia 2020 r. Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce pandemii koronawirusa. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 400 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych. Na podstawie tej próby możemy przeprowadzić wnioskowanie o populacji polskich przedsiębiorstw przy poziomie ufności 0,95, a błąd szacunku wskaźników struktury wyniesie 5 proc.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: