eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zamiana nieruchomości
 • Sprzedaż mieszkania w rodzinie a PCC

  Sprzedaż mieszkania w rodzinie a PCC

  13:45 29.10.2018

  ... z nich kupiłby od niej brat). Należy jednakże pamiętać o wyjątku odnoszącym się do nieruchomości. Tutaj nie wystarczy bowiem samo objęcie danej transakcji ustawą o VAT. Musi ... PCC nie ma także wówczas, gdy sprzedaż jest z VAT-u zwolniona). Gdyby zbycie nieruchomości jedynie podlegało pod ustawę o VAT, ale jednocześnie korzystało ze zwolnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Zamiana domu na mieszkanie z podatkiem PCC

  Zamiana domu na mieszkanie z podatkiem PCC

  12:54 31.03.2017

  Zamiana nieruchomości mieszkalnych poza gronem najbliższej rodziny nie jest zwolniona z PCC. Gdy przynajmniej jedną z takich nieruchomości jest dom, podatek trzeba zapłacić od wartości droższej nieruchomości - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.03.2017 r. nr 2461-IBPB-2-1.4514.32.2017.2.ASZ. Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Kiedy zamiana nieruchomości z podatkiem dochodowym?

  Kiedy zamiana nieruchomości z podatkiem dochodowym?

  13:56 03.01.2017

  ... zamiana jest umową o podobnym charakterze do sprzedaży. Czy tak samo jest na gruncie podatku dochodowego? Ustawodawca umowę zamiany traktuje jako umowę odpłatnego zbycia. Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT mówi, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zamiany, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości
 • Zamiana gruntów rolnych w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

  Zamiana gruntów rolnych w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

  10:20 02.04.2016

  ... r. poz. 361 z późn. zm.) jest odpłatne zbycie nieruchomości. Kwestią wymagającą wyjaśnienia jest ustalenie czy opodatkowaniu podlega również zamiana nieruchomości, w tym, tak często dokonywana, zamiana gruntów rolnych. Zgodnie z zasadą omówioną na wstępie źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części jeżeli odpłatne zbycie nie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości, podatek od zamiany nieruchomości
 • Ograniczone prawo rzeczowe: postępowanie egzekucyjne z podatkiem PCC

  Ograniczone prawo rzeczowe: postępowanie egzekucyjne z podatkiem PCC

  13:51 04.11.2014

  ... powyższe stwierdzić należy, że tylko licytacyjna sprzedaż lokalu użytkowego, co do którego spółdzielnia mieszkaniowa ustanowiła odrębną własność, jako sprzedaż rzeczy (nieruchomości), jest z mocy art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona z tego podatku. Ze zwolnienia tego nie korzysta natomiast licytacyjna sprzedaż ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Zamiana i sprzedaż nieruchomości w podatku dochodowym

  Zamiana i sprzedaż nieruchomości w podatku dochodowym

  13:41 06.06.2014

  ... nie tylko kupić, wybudować, czy też otrzymać w spadku lub darowiźnie. Możliwa jest także ich zamiana. W takim przypadku gdy wartość nieruchomości zamienianych jest różna, występuje tzw. dopłata przez właściciela nieruchomości tańszej. Nieruchomość nabytą w drodze zamiany można następnie zbyć. Powstaje przy tym problem, jak takie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości, podatek od zamiany nieruchomości
 • Zamiana mieszkań w rodzinie bez podatku PCC

  Zamiana mieszkań w rodzinie bez podatku PCC

  13:03 05.02.2014

  ... długów i ciężarów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy zamiany własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Podatek dochodowy od zamiany nieruchomości

  Podatek dochodowy od zamiany nieruchomości

  09:20 21.10.2013

  ... uregulowań prawa cywilnego zamiana stanowi zatem formę odpłatnego zbycia składników majątku. Zamiana nie została w sposób szczególny uregulowana na gruncie przepisów ustawy o PDOP. Tym samym, transakcja zamiany nieruchomości, na inną nieruchomość, stanowi formę odpłatnego zbycia. Jednocześnie, nabycie określonej nieruchomości od drugiej strony ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości, podatek od zamiany nieruchomości
 • Jeśli zamiana mieszkania, to na większe

  Jeśli zamiana mieszkania, to na większe

  12:26 16.07.2012

  ... , który planuje obecnie zakup mieszkania, jest już posiadaczem własnego M, ale mimo tego chce się przeprowadzić do innego - najczęściej większego. Portal nieruchomości domy.pl zbadał, jakie są powody, dla których decydujemy się na zmianę obecnie zamieszkiwanych lokali. Prawie połowa (45,8%) ankietowanych, którzy ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, zamiana mieszkania na większe, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż mieszkania
 • Zamiana mieszkania w podatku dochodowym

  Zamiana mieszkania w podatku dochodowym

  13:59 06.06.2012

  ... u obu stron transakcji. Zgodnie z art. 19 ust. 2 u.p.d.o.f., przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany. Przychód ten nie powstaje jednak, jeśli zamiana nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zamiana nieruchomości

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: