eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienia z PIT
 • Wykup mieszkania ze spółdzielni w uldze mieszkaniowej PIT

  Wykup mieszkania ze spółdzielni w uldze mieszkaniowej PIT

  13:35 08.02.2019

  ... powyższe uregulowania prawne wskazać należy, że ustawodawca uzależnia skorzystanie ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku ... celu mieszkaniowego. Należy podkreślić, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Od odsetek od odszkodowania zapłacisz podatek dochodowy

  Od odsetek od odszkodowania zapłacisz podatek dochodowy

  12:56 29.01.2019

  ... za zwłokę. Normy takiej nie ma również w innych regulacjach wchodzących w skład systemu prawa obowiązującego. W przepisie art. 21 u.p.d.o.f. zostały natomiast zawarte zwolnienia podatkowe dotyczące innego rodzaju odsetek. Wynik wnioskowania a contrario wskazuje, że odsetki, które nie zostały wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  12:44 18.01.2019

  ... to nie sposób uznać, że zostały spełnione przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku ... prawa traktujących o rozwiązaniu umowy o pracę, bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia pozostaje treść pozwu złożonego przez Wnioskodawczynię. Zgodnie bowiem z art. 917 ustawy z dnia 23 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Odsetki od Skarbu Państwa z podatkiem dochodowym

  Odsetki od Skarbu Państwa z podatkiem dochodowym

  16:58 04.11.2018

  ... Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, określonym w art. 21 ust. 1 cyt. ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednak należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Wynagrodzenie za relokację bez podatku dochodowego?

  Wynagrodzenie za relokację bez podatku dochodowego?

  13:07 08.10.2018

  ... którym nastąpiło przeniesienie. Zatem, wskazana w stanie faktycznym kwota relokacji wypłacona Wnioskodawcy - w kwocie niższej niż wysokość ww. wynagrodzenia - w całości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca ma możliwość złożenia korekty zeznania ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, obowiązki pracodawcy
 • Sprzedaż, darowizna i zakup mieszkania a ulga mieszkaniowa

  Sprzedaż, darowizna i zakup mieszkania a ulga mieszkaniowa

  13:17 27.09.2018

  ... jednoznacznego wniosku, że wyłącznie wydatkowanie przychodu na definitywne nabycie lokalu mieszkalnego, to znaczy skutkujące przeniesieniem własności upoważnia do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Przykładowo, sama przyrzeczona umowa nabycia nowego mieszkania zawarta z developerem nie będzie upoważniała ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej w podatku dochodowym

  Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej w podatku dochodowym

  12:45 16.07.2018

  ... Nadzorczej na posiedzenia tej rady do siedziby Spółki, nie korzystają ze zwolnienia od podatku. W takim przypadku na spółce, jako płatniku, będzie ciążył obowiązek ... Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej do siedziby Spółki, nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a przychód ten należy opodatkować zgodnie z art. ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości bez PIT

  Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości bez PIT

  12:52 02.07.2018

  ... stanowi nabycie nieodpłatne, a cena nie stanowi elementu nabycia. Powyższe oznacza, że nie została spełniona co najmniej jedna z przesłanek wyłączających zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29. Ponadto Wnioskodawca otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania
 • Udział w nieruchomości uprawnia do ulgi mieszkaniowej

  Udział w nieruchomości uprawnia do ulgi mieszkaniowej

  13:02 05.06.2018

  ... mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z przedmiotowego odpłatnego zbycia. Uwzględniając zatem treść zacytowanych wyżej przepisów należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Kiedy usługi noclegowe przychodem z podatkiem u pracownika?

  Kiedy usługi noclegowe przychodem z podatkiem u pracownika?

  13:43 14.05.2018

  ... służbowej stanowi dla tego pracownika przychód podatkowy. Przychód ten jednak korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof. Wolne ... , a co za tym idzie uzyskuje przychód. Przychód ten może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł - zgodnie z art. 21 ust. 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 31

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: