eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › środki trwałe
 • Leasing finansowy w bilansie

  Leasing finansowy w bilansie PORADA

  Witam, faktura na środek trwały w leasingu finansowym została wystawiona 79 000 tys. zł brutto, na to składała się wartość środka trwałego (część kapitałowa) 66810 zł i odsetki 12 190 zł, ewidencja w księgach WN 080 - 66810 zł , WN - 641 12190 zł czynne rozliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, leasing finansowy, środki trwałe, wystawienie faktury
 • Dotacja na zakup środka trwałego

  Dotacja na zakup środka trwałego PORADA

  Czy otrzymaną dotację na zakup środka trwałego w przypadku ustalaniu podstawy opodatkowania należy wyłączyć z kosztów księgowych (amortyzacja) i jednocześnie z przychodów księgowych (rozliczana w czasie dotacja jako pozostałe przychody operacyjne)? Czy taką dotację dla celów ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja, zakup środków trwałych, środki trwałe, CIT
 • Sprzedaż przekazanego na własne cele środka trwałego

  Sprzedaż przekazanego na własne cele środka trwałego PORADA

  Witam, jestem obecnie na KPiR oraz VAT. Z dniem 01.01.2018 r. przekazałam protokołem środek trwały (samochochód osobowy) na potrzeby własne. Zakupiony był na umowę, więc nie miałam wtedy prawa odliczyć sobie od niego VAT-u, tak i przy przekazaniu na potrzeby własne VAT-u nie ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy, środki trwałe, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż samochodu
 • Czy przyczepkę samochodową mogę zaliczyć do kosztów czy środków trwałych?

  Czy przyczepkę samochodową mogę zaliczyć do kosztów czy środków trwałych? PORADA

  Witam! Prowadzę działalność jednoosobową i jestem czynnym VAT-owcem. Kupiłem przyczepkę samochodową w kwocie 5700 zł. Czy mogę ją wpisać w koszty, odliczyć VAT i czy zaliczyć ją do środków trwałych i jak ją amortyzować? WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, przyczepa samochodowa, podatnik VAT, koszty firmy
 • Z jaką stawką VAT refaktura?

  Z jaką stawką VAT refaktura? PORADA

  Spółka otrzymała fakturę od dostawcy krajowego za zakup środka trwałego. Faktura została zaksięgowana a VAT naliczony odliczony w deklaracji miesięcznej Po dwóch miesiącach okazało się, że środek trwały został bezpośrednio dostarczony do Czech. Jak mamy refakturować? Jaka ... WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, stawka VAT, podatek VAT, spółka
 • Nowe przepisy, amortyzacja i ewidencja środków trwałych

  Nowe przepisy, amortyzacja i ewidencja środków trwałych PORADA

  Dzień dobry, kupiłem laptopa wartego ponad 5 tysięcy w grudniu w 2017 roku na fakturę, która jest rozliczona w grudniu (jednoosobowa działalność gospodarcza). Otrzymałem zaś go fizycznie dopiero w styczniu w 2018 roku, wtedy gdy weszły nowe przepisy (dotyczące kwoty środków ... WIĘCEJ

  Tematy: zakupy na firmę, środki trwałe, ewidencja środków trwałych, amortyzacja
 • Likwidacja działalności po dwuletnim okresie zawieszenia

  Likwidacja działalności po dwuletnim okresie zawieszenia PORADA

  Witam, chciałam zlikwidować działalność gospodarczą po dwuletnim okresie zawieszenia. Rozliczałam się na podstawie ewidencji przychodów (ryczałt), nie byłam VAT-owcem, w remanencie likwidacyjnym powinnam ująć towary niesprzedane po wartości brutto i od tego zapłacić podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: zawieszenie działalności gospodarczej, likwidacja działalności gospodarczej, likwidacja firmy, ewidencja przychodów
 • Sprzedaż środka trwałego

  Sprzedaż środka trwałego PORADA

  Prowadzę w firmie PKPiR, w 2010 roku zakupiono samochód z fakturą kwota 38 114,75 zł, VAT 22% i 8385,25 zł brutto 46500. Auto wprowadzono w środki trwałe. Zostało całkowicie zamortyzowane. w 2017 roku sprzedano (umowa kupna-sprzedaży, nie ma faktury). Jak ująć sprzedaż auta w PKPiR ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, sprzedaż środków trwałych, ewidencja księgowa, amortyzacja samochodu
 • Ryczałt ewidencjonowany a dotacja z PUP i kasa fiskalna

  Ryczałt ewidencjonowany a dotacja z PUP i kasa fiskalna PORADA

  Witam, założyłam działalność 2.11.17 opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - 5.5% - firma remontowo wykończeniowa. W poprzednim miesiącu tzn. październik otrzymałam 20 000 zł dotacji z PUP. Moje pytania: 1. Czy kwota dotacji nie przeznaczona na środki trwałe musi ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, dotacja z urzędu pracy, środki trwałe, dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • VAT po likwidacji firmy

  VAT po likwidacji firmy PORADA

  1. Czy po l likwidacji firmy, ujęciu środków trwałych w remanencie, wykazaniu w VAT-7 i odprowadzeniu tegoż podatku do US, przy sprzdaży, tych środków trwałych po okresie 12 miesięcy od zamknięcia, należy dopiero zapłacić podatek od czynnmości cywilnoprawnych?  VAT chyba nie? I i to ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, podatek VAT, VAT-7, środki trwałe
 • Sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej z PIT

  Sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej z PIT

  ... we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2. maszyny, urządzenia i środki transportu, 3. inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, przychody podatkowe, obowiązek podatkowy
 • Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

  Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

  ... 2017 r.) jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Ten bowiem przewidziany jest jedynie dla: fabrycznie nowych środków trwałych i zaliczanych do grupy KŚT 3-6 i 8, zaś środki transportu znajdują się w grupie 7 tej klasyfikacji.WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji
 • Zużyte narzędzia przy budowie środka trwałego a wartość początkowa

  Zużyte narzędzia przy budowie środka trwałego a wartość początkowa

  ... 29 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-355/15-2/AK wyjaśnił, że „(...) koszty nabycia narzędzi zużytych w procesie budowy lub modernizacji, które zostaną rozliczone na konkretne środki trwałe mogą zostać zaliczone do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, natomiast koszty nabycia narzędzi, które nie zostaną zużyte w procesie budowy lub ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Zapłata gotówką przy budowie środka trwałego

  Zapłata gotówką przy budowie środka trwałego

  Przedsiębiorca, który za zakupione towary czy usługi o wartości przekraczającej 15.000 zł brutto płaci gotówką, nie zaliczy ich do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli w taki sposób zostanie uregulowana część ceny - to ta część w kosztach się nie znajdzie. Regulacje te należy stosować także do środków trwałych. Limit ten odnosi się jednak do ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • W 2018 r. kwota wolna od podatku w PIT w górę

  W 2018 r. kwota wolna od podatku w PIT w górę

  ... mogą bowiem zostać od razu odniesione w ciężar kosztów tudzież uznane za środki trwałe z możliwością jednorazowego odpisu amortyzacyjnego bądź „zwykłej” amortyzacji. Niemniej do tej ... Mówiąc innymi słowy, limit nam się nie pomniejszy, jeżeli jednorazowo będziemy amortyzować środki trwałe o wartości pomiędzy 3.500 zł a 10.000 zł. Dwie stawki ryczałtu ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Nasadzenie drzew a wartość początkowa środka trwałego

  Nasadzenie drzew a wartość początkowa środka trwałego

  Wydatki związane z nasadzeniem drzew na terenie będącym własnością gminy, w celu uniknięcia opłaty za usunięcie drzew - nie zwiększają wartości początkowej budowanego budynku, mimo że wycinka była z nim związana. Stanowią one koszty pośrednie działalności i powinny być ujęte w dacie ich poniesienia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Leasing samochodu osobowego: opłata wstępna i limit 20.000 euro

  Leasing samochodu osobowego: opłata wstępna i limit 20.000 euro

  ... kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania). Limit ten dotyczy jednakże wyłącznie samochodów osobowych stanowiących u przedsiębiorcy środki trwałe (tylko od nich bowiem, oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczane są odpisy amortyzacyjne. Limit może zatem dotyczyć samochodów wziętych w tzw. leasing ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, leasing samochodów, samochód w leasingu, samochód dla firmy
 • Wynajem majątku spółki jawnej opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

  Wynajem majątku spółki jawnej opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

  Wspólnicy, którzy wyłączyli ze spółki jawnej nieruchomość przekazując ją do swoich majątków prywatnych (w udziałach odpowiadających ich udziałom w zyskach spółki), mogą ją wynająć prywatnie, zaś uzyskane z tego tytułu przychody opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, nieodpłatne przekazanie w VAT, przekazania na potrzeby osobiste, podatek od firmy
 • Korekta VAT a inwestycja w obcym środku trwałym

  Korekta VAT a inwestycja w obcym środku trwałym

  Prowadzenie działalności gospodarczej w wynajętych czy wydzierżawionych nieruchomościach bardzo często wymaga ponoszenia nakładów na powyższe w celu ich przystosowania do potrzeb przedsiębiorcy. Jeżeli nieruchomość taka następnie jest wykorzystywana zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych - odliczany VAT od wydatków na poniesioną ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta VAT, roczna korekta VAT, Korekta, VAT naliczony
 • Zakup samochodu z zagranicy w kosztach podatkowych

  Zakup samochodu z zagranicy w kosztach podatkowych

  Nie ma odrębnych zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup samochodów od kontrahentów zagranicznych. Stosujemy tutaj te same przepisy, co przy zakupie samochodów krajowych. Stąd jeżeli samochód stanowi towar handlowy, w przypadku podatników prowadzących księgę podatkową zakup taki trafia do kolumny 10 księgi ( ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty firmy, kupno samochodu, PKPiR, podatnik VAT

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 49

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.