eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od spadków i darowizn
 • Podatek gdy umowa darowizny pomiędzy córką a rodzicami

  Podatek gdy umowa darowizny pomiędzy córką a rodzicami

  11:37 18.03.2019

  ... od spadków i darowizn. Jednakże z uwagi na fakt, że przedmiotowa umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. pomiędzy córką a rodzicami), to będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, darowizna, ulgi podatków, darowizny od najbliższych
 • Darowizna pieniędzy: zwolnienie z podatku a przelew na konto bankowe

  Darowizna pieniędzy: zwolnienie z podatku a przelew na konto bankowe

  13:42 19.02.2019

  ... się ze stanowiskiem zainteresowanej i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące: „(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.; dalej: „u.p.s.d.”), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Podatek od zniesienia współwłasności nieruchomości na kredyt

  Podatek od zniesienia współwłasności nieruchomości na kredyt

  13:45 09.01.2019

  ... podatku od spadków i darowizn może pomniejszyć o zaciągnięty kredyt oraz w jakiej wysokości? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, przekazanie darowizny, zniesienie współwłasności, podatek od darowizny
 • Firma w spadku bez podatku

  Firma w spadku bez podatku

  13:46 03.01.2019

  Najbliższa rodzina nie musi płacić podatku od nabytego w spadku przedsiębiorstwa. Co innego osoby obce. To się jednak zmieniło w listopadzie 2018 r. Pod pewnymi warunkami i tutaj podatek nie wystąpi. Z dniem 25 listopada 2018 r. do ustawy o podatku od spadków i darowizn został dodany art. 4b regulujący nowe zwolnienie – odnoszące ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, podatek od spadków i darowizn, nabycie spadku, podatek od spadku
 • Czy fiskusowi trzeba zgłaszać umowę darowizny nieruchomości?

  Czy fiskusowi trzeba zgłaszać umowę darowizny nieruchomości?

  13:41 18.12.2018

  ... podatkiem od spadków i darowizn od nabytej własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od nabytej własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą. W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Podatek od darowizny nieruchomości: ulgą objęty tylko budynek, nie grunt

  Podatek od darowizny nieruchomości: ulgą objęty tylko budynek, nie grunt

  11:00 22.11.2018

  ... pojęcie w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, że długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Pojęcie „długów” w rozumieniu art. 7 podatku od spadków i darowizn, obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Spłata z tytułu zniesienia współwłasności bez podatku od spadków i darowizn

  Spłata z tytułu zniesienia współwłasności bez podatku od spadków i darowizn

  12:59 07.11.2018

  ... otrzymana spłata podlega opodatkowaniu podatek od spadków i darowizn czy też podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, przekazanie darowizny, zniesienie współwłasności, podatek od darowizny
 • Spadek z zagranicy zwolniony z podatku

  Spadek z zagranicy zwolniony z podatku

  13:48 24.10.2018

  ... pytanie, czy z tytułu nabycia spadku ma obowiązek złożyć deklarację SD-3 i zapłacić podatek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644) – podatkowi temu podlega nabycie przez osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku, zwolnienia podatkowe
 • Podatek od spadku: długi spadkowe

  Podatek od spadku: długi spadkowe

  13:14 04.09.2018

  ... od spadków i darowizn, pod warunkiem, że nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. Należy jednak zauważyć, że w myśl przywołanego powyżej art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn do długów i ciężarów zalicza się m.in. wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczące spadków ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadku, spadek, nabycie spadku, podatek od spadków i darowizn
 • Separacja a podatek od darowizny mieszkania

  Separacja a podatek od darowizny mieszkania

  13:12 26.06.2018

  ... darowizny może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania, otrzymanie mieszkania
 • Podatek od spadku. Czy może być przedawniony?

  Podatek od spadku. Czy może być przedawniony?

  17:18 06.03.2018 PORADA

  Dzień dobry, dostałam dzisiaj (06.03.2018 r.) pismo-upomnienie z urzędu skarbowego, w którym domaga się zapłaty podatku od spadku i darowizn. Należność powstała (według informacji na upomnieniu z US), 08.01.2009 r. Czy wobec w/w należności istnieje fakt przedawnienia? Jakie są ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadku, podatek od spadków i darowizn, przedawnienie
 • Sprzedaż spadku a spłata kredytu hipotecznego

  Sprzedaż spadku a spłata kredytu hipotecznego

  18:49 07.02.2018 PORADA

  Witam, kupiłem niedawno mieszkanie na kredyt hipoteczny, teraz ojciec chce się zrzecz prawa do spadku na mnie. Czy kiedy ja spadek sprzedam i pieniędzmi tymi spłacę część kredytu za 4 lata, to czy muszę odprowadzić podatek od spadku/darowizny? WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, kredyt hipoteczny, spadek, sprzedaż spadku
 • Sprzedaż nieruchomości (mieszkania). Jak zapłacić podatek?

  Sprzedaż nieruchomości (mieszkania). Jak zapłacić podatek?

  19:15 04.01.2018 PORADA

  Witam serdecznie, w 2016 roku ja oraz moja siostra otrzymałyśmy po rodzicach mieszkanie w spadku (konkretnie to po zmarłym ojcu), moja mama była współwłaścicielem tego mieszkania w 1/2.  Zgodnie z postanowieniem sądu w sprawie spadkowej, otrzymałem 1/6 części mieszkania, moja ... WIĘCEJ

  Tematy: mieszkanie w spadku, spadek, sprawa spadkowa, dział spadku
 • Darowizna samochodu firmowego konkubinie

  Darowizna samochodu firmowego konkubinie

  11:25 12.09.2017 PORADA

  Witam, mam zawieszoną jednoosobową działalność. Chciałbym samochód, który jest wprowadzony do działalności przekazać jako darowizna dla swojej konkubiny. Co muszę najpierw zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna samochodu, samochód firmowy, konkubina
 • Darowizna od zamężnej siostry dla siostry

  Darowizna od zamężnej siostry dla siostry

  11:17 04.09.2017 PORADA

  Siostra, która posiada nieruchomość stanowiącą wspólny majątek z mężem (w KW są wpisani oboje małżonkowie), zamierza mi tą nieruchomość podarować na podstawie art. 36 §2 i art. 37 §1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Czy w tej sytuacji możliwy jest akt notarialny tej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od darowizny, darowizna, akt notarialny, małżeństwo
 • Kupno mieszkania w części z majątku odrębnego do majątku wspólnego

  Kupno mieszkania w części z majątku odrębnego do majątku wspólnego

  12:59 23.05.2017 PORADA

  Dzień dobry, kupujemy z mężem mieszkanie do majątku wspólnego z 3 źródeł finansowania: mój majątek odrębny (oszczędności i darowizna), majątek wspólny i wspólny kredyt. Notariusz zasugerował, że kupno z części majątku odrębnego do wspólnego może być potraktowane przez US ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, kupno mieszkania, majątek wspólny małżonków, majątek odrębny
 • Sprawa spadkowa. Czy można rozliczyć się wspólnie?

  Sprawa spadkowa. Czy można rozliczyć się wspólnie?

  11:43 10.05.2017 PORADA

  Witam, chodzi o zeznanie wspólne (SD-3/A). Dziedziczymy zgodnie z decyzją sądu ten sam majątek w częściach: kuzyn 1/2, siostra 1/4 i ja 1/4. Chciałem dokonać rozliczenia wspólnego, ale znalazłem taka informację: "Wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, dziedziczenie, zeznanie podatkowe
 • Podatek od spadku. Czy będzie zwolnienie?

  Podatek od spadku. Czy będzie zwolnienie?

  20:11 26.04.2017 PORADA

  W listopadzie 2016 roku nabyłem wraz z siostrą spadek po 1/2 udziału po zmarłej mamie. Ojciec zmarł w 2010 r. Siostra od 30 lat jest obywatelką Niemiec i posiada obywatelstwo niemieckie, mieszka na terenie Niemiec. Czy tak jak ja jest zobowiązana złożyć w ciągu 6 miesięcy zgłoszenie ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadku, podatek od spadków i darowizn, udziały w spadku
 • Podatek od przelewów pieniężnych i darowizn

  Podatek od przelewów pieniężnych i darowizn

  21:01 14.03.2017 PORADA

  1. W lipcu 2016 r przelałam na konto córki 10 000 zł, a w listopadzie tego samego roku 2 000 zł. W tytule przelewu nie wpisałam, że jest to darowizna i córka nie zgłosiła tego w urzędzie skarbowym. Co powinna teraz zrobić, ile zapłaci podatku i na jakim PIT ma się rozliczyć? 2. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna pieniężna, przelew bankowy, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Czy podatek od spadków i darowizn można zapłacić po nabyciu spadku?

  Czy podatek od spadków i darowizn można zapłacić po nabyciu spadku?

  18:12 13.02.2017 PORADA

  Wraz z 12 osobami odziedziczyłam spadek po kuzynie. Składamy aktualnie dokumenty do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie o dział spadku i wzniesienie współwłasności. Wszyscy kuzynowie zrzekną się spadku na mnie. Moje pytanie brzmi. Czy jest możliwość aby podatek od ... WIĘCEJ

  Tematy: dziedziczenie, spadek, nabycie spadku, dział spadku

 

1 2 ... 10 ... 18

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: