eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › wpłaty na PFRON
 • Czy postępowanie PFRON przerywa bieg przedawnienia?

  Czy postępowanie PFRON przerywa bieg przedawnienia?

  11:07 05.02.2020

  ... zasady przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia. Przepis art. 123 § 1 k.c., na który powołuje się PFRON, wskazuje, iż bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed ... stosować Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla zobowiązań o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Poglądy wszystkich ww. ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, okres przedawnienia
 • UOKiK potwierdza: termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

  UOKiK potwierdza: termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

  13:11 29.01.2020

  ... ponieważ to właśnie terminowe ponoszenie tych kosztów stanowi jeden z kluczowych warunków uzyskiwania dofinansowania na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. FPP zwróciła się do UOKiK z pytaniem o okres przedawnienia roszczeń PFRON o zwrot pomocy publicznej udzielonej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Oto odpowiedź Urzędu (DMP-2.52.179.2019.AH ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, okres przedawnienia
 • Wpłaty na PFRON coraz większe

  Wpłaty na PFRON coraz większe

  00:30 27.10.2019

  ... trzy lata później taki wniosek złożyło 608 pracodawców więcej, dzięki czemu obniżyli wpłaty na PFRON o 62,5 mln zł. Dane te odzwierciedlają również niekorzystne dla pracodawców zmiany, jakie dotyczyły możliwości skorzystania z ulg na wpłaty do PFRON w ostatnim czasie. W lipcu 2016 r. wysokość możliwego obniżenia zobowiązań spadła z 80 do ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Od 1 lipca mniejsze obniżenie wpłaty na PFRON

  Od 1 lipca mniejsze obniżenie wpłaty na PFRON

  11:32 09.06.2016

  ... sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz przedsiębiorcy zobowiązanego do wpłat i przychodu ogółem. To sprzedawca wystawia informację uprawniającą do obniżenia wpłaty. Aktualnie w przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa 80% comiesięcznej wpłaty na PFRON, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty w następnych miesiącach (art. 22 ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady wpłat na PFRON

  Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady wpłat na PFRON

  09:30 25.05.2016

  ... obliczania wysokości ulgi i monitorowania prawidłowości jej obliczania. Obniżenie przez pracodawcę wpłaty na PFRON może wynosić maksymalnie do 50% wysokości wpłaty, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Zmiana ta w ocenie ustawodawcy wpłynie pozytywnie na kondycję finansową Funduszu. Przydatne linki: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Wpłaty na PFRON 2016: w połowie roku istotne zmiany w ulgach

  Wpłaty na PFRON 2016: w połowie roku istotne zmiany w ulgach

  11:22 27.11.2015

  ... prywatne” natomiast co do zasady wpłaty na PFRON muszą dokonywać. Część organizacji przy tym jest zwolniona z uiszczania wpłat na Fundusz. Tutaj występuje ... wpłaty na PFRON można jednak obniżyć. W jaki sposób? - dokonując zakupu usługi, z wyłączeniem handlu lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Praca dla niepełnosprawnych - korzyści dla pracodawcy

  Praca dla niepełnosprawnych - korzyści dla pracodawcy

  11:42 05.03.2015

  ... PFRON Co do zasady zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (wyłączając pracowników na urlopach rodzicielskim czy wychowawczym), który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Jak obniżyć wpłaty na PFRON?

  Jak obniżyć wpłaty na PFRON?

  09:43 17.02.2015

  ... prosty sposób zmniejszenia wpłat na PFRON Co istotne, Ustawa przewiduje w niektórych sytuacjach możliwość obniżenia wpłat na PFRON. I tak, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy wpłaty ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Składki na PFRON poza kosztami uzyskania przychodu

  Składki na PFRON poza kosztami uzyskania przychodu

  13:31 14.06.2013

  ... lat i więcej. Dlatego też m.in. ustawodawca wyłączył wpłaty na PFRON z kosztów uzyskania przychodów. Skoro bowiem wpłata na PFRON jest zachętą do zatrudniania osób niepełnosprawnych, to nie powinna być kosztem podatkowym albo wydatkiem na cele statutowe, bowiem straciłaby swój przymiot. (…) Jeżeli wpłaty te mają stanowić rzeczywistą alternatywę dla ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszyt uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, odpis na fundusz
 • Wpłaty na PFRON wyższe od marca

  Wpłaty na PFRON wyższe od marca

  10:27 06.03.2013

  ... na PFRON powinni liczyć się z tym, że od marca 2013 r. wydatki przeznaczane na ten cel będą wyższe. Jest to wynik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie ... poz.88). Powyższe oznacza, że od marca zakłady pracy muszą przelewać do PFRON większe kwoty tytułem obowiązkowych wpłat, których wysokość wyznacza się według wzoru: 0,4065 × WP × ( ... WIĘCEJ

  Tematy: wpłaty na PFRON, PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych

 

1 2

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: