eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › łączenie spółek
 • Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  12:50 13.02.2017

  ... 201), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia: 1. osób prawnych, 2. osobowych spółek handlowych, 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych -wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Natomiast stosownie do art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej przepis art. 93 ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, spółki kapitałowe, łączenie spółek kapitałowych, fuzja
 • Repolonizacja firm z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  Repolonizacja firm z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  12:55 20.10.2016

  Polskie firmy rozwijają się i coraz częściej dochodzi do sytuacji, że przejmują swoich konkurentów. Taki zakup dokonany w kraju wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy przejęcia. A co jeśli właściciel firmy ma siedzibę za granicą i tam dochodzi do transakcji? Ostatnio głośno jest o repolonizacji, choć ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie spółki, łączenie spółek, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Przejęcie/łączenie spółek w podatku dochodowym (CIT)

  Przejęcie/łączenie spółek w podatku dochodowym (CIT)

  09:05 27.12.2015

  ... decydującą rolę przy wyborze formuły połączenia. Zwykle to podmiot silniejszy gospodarczo i posiadający większą renomę na rynku przejmuje mniejsze jednostki. Połączenie spółek jest jednak również zdarzeniem decydującym dla ich dalszych rozliczeń podatkowych. Wybór metody połączenia może przesądzać o osiągnięciu korzyści podatkowej albo poniesieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, spółki kapitałowe, łączenie spółek kapitałowych, fuzja
 • Fuzje i przejęcia w sektorze MSP: pułapki prawne

  Fuzje i przejęcia w sektorze MSP: pułapki prawne

  12:24 29.01.2015

  ... sił przez największych graczy na rynku, ale łączenie mogą przeprowadzać także mniejsi przedsiębiorcy. Warto jednak zwrócić uwagę na pułapki prawne ... zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia łączących się spółek. W przypadku spółek osobowych uchwały podejmują wspólnicy tych spółek. Uchwały o połączeniu wymagają zaprotokołowania przez notariusza ... WIĘCEJ

  Tematy: fuzje i przejęcia, przejęcia, koncentracja przedsiębiorstw, sektor MSP
 • Przejęcie spółki a podatek dochodowy od osób prawnych

  Przejęcie spółki a podatek dochodowy od osób prawnych

  12:59 25.11.2013

  ... iż w przedstawionym stanie faktycznym transakcja połączenia zostanie przeprowadzona w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku „A” na Wnioskodawcę, bez podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Należy przy tym zaznaczyć, że ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie spółki, łączenie spółek, podatek dochodowy, podatek CIT
 • Łączenie spółek przez przejęcie a pracownicy

  Łączenie spółek przez przejęcie a pracownicy

  00:44 26.06.2013

  ... , gdzie nowopowstały podmiot staje się pracodawcą dla pracowników wykreślonych, łączących się spółek. Ustawodawca uznał, iż nowy pracodawca z mocy prawa staje się stroną w ... przewidywanym łączeniem się spółek. W przypadku gdy w spółkach działają organizacje związkowe pracodawcy zarówno spółki przejętej jak i przejmującej lub spółek łączących się, są ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, przejęcie spółki, przejęcie firmy, przejęcie
 • Prawne aspekty transakcji M&A

  Prawne aspekty transakcji M&A

  11:56 14.09.2011

  ... spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Przejęcia natomiast to szereg działań prawnych, które mają na celu uzyskanie faktycznego wpływu na spółkę, ale przeprowadzone inaczej niż poprzez łączenie spółek ... WIĘCEJ

  Tematy: fuzje, przejęcia, fuzje i przejęcia, przejęcie spółki
 • Łączenie spółek kapitałowych

  Łączenie spółek kapitałowych

  11:42 09.09.2011

  ... uchwały o podwyższeniu w sądzie rejestrowym oraz ogłoszenie o połączeniu. Kodeks spółek handlowych przewiduje dodatkowo trzy sposoby uproszczone tego procesu. Przedsiębiorstwa mogą z nich skorzystać, jeśli spełnią warunki określone dla danego trybu uproszczonego. Łączenie się spółek przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Pozwala na efektywniejsze ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, spółki kapitałowe, łączenie spółek kapitałowych, fuzja
 • Walne zgromadzenie a prawa akcjonariuszy

  Walne zgromadzenie a prawa akcjonariuszy

  00:00 28.09.2008

  ... elektroniczną. Spółki będą mogły też zaoferować osobom zainteresowanym głosowanie drogą korespondencyjną. Rząd dąży do uproszczenia procedury łączenia i podziału spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez zwolnienie z obowiązku badania przez biegłego planu połączenia i podziału, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy akcjonariusze ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, nowelizacja kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie, prawa akcjonariuszy
 • Przejęcie spółek a naliczony podatek VAT

  Przejęcie spółek a naliczony podatek VAT

  13:29 28.03.2008

  ... 18.03.2008 r. nr ITPP1/443-723/07/MM. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? W zapytaniu wyjaśniono, że jednostka przygotowuje się do procesu przejęcia innych spółek. Celem tego działania jest skoncentrowanie w jednej spółce zarządzania rynkiem mięsa białego, ponieważ rozproszenie nie sprzyja rozwojowi i ekspansji rynku oraz generuje ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, przejęcie spółki

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: