eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › stawki amortyzacji
 • Indywidualna stawka amortyzacji własnej nieruchomości

  Indywidualna stawka amortyzacji własnej nieruchomości

  13:16 04.04.2018

  ... jako ulepszenie środka trwałego. Wobec tego możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Zatem Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych indywidualnej stawki amortyzacji dla powyższego budynku w momencie jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Czy po śmierci najemcy, spadkobierca może kontynuować 10-letnią amortyzację?

  Czy po śmierci najemcy, spadkobierca może kontynuować 10-letnią amortyzację?

  15:08 23.02.2018 PORADA

  Witam, w chwili obecnej wynajmuję mieszkanie, którego jestem właścicielką. Rozliczam się z US na zasadach ogólnych korzystając z najwyższej stawki amortyzacji, dzięki której mam nadzieję nie płacić podatku przez 10 lat. Pytanie moje brzmi: czy po mojej śmierci córka może ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, wynajem mieszkania, zasady ogólne opodatkowania, amortyzacja
 • Jaką zastosować klasyfikację i stawkę amortyzacyjną dla bramy garażowej z automatyką?

  Jaką zastosować klasyfikację i stawkę amortyzacyjną dla bramy garażowej z automatyką?

  12:51 18.12.2017 PORADA

  Jaką zastosować klasyfikację i stawkę amortyzacyjną dla bramy garażowej z automatyką? Kupiona została konstrukcja garażu blaszanego i zmontowana na działce służącej działalności gospodarczej. Jaką stawkę i grupę środków trwałych dla konstrukcji garażu blaszanego nietrwale ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, stawki amortyzacji, działalność gospodarcza, amortyzacja środków trwałych
 • Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

  Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu

  13:58 17.10.2017

  ... początkowa nie przekracza progu 3,5 tys. zł, możliwe jest tutaj jednorazowe zaliczenie amortyzacji w ciężar kosztów uzyskania przychodu - bez konieczności rozliczania jej w czasie. Zgodnie ... amortyzacji. Jakie metody są tutaj dozwolone? Jest to uzależnione m.in. od tego, czy samochód jest podatkowo osobowy czy ciężarowy. Metoda liniowa amortyzacji ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji
 • Środków trwałych do wartości 3.500 zł nie trzeba amortyzować

  Środków trwałych do wartości 3.500 zł nie trzeba amortyzować

  12:45 29.05.2017

  ... bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, (art. 22d ust. 1 updof) lub • zaliczyć go do podlegających amortyzacji środków trwałych, ujmując go w stosownej ewidencji środków trwałych po czym: a. dokonać jego jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym, (art. 22f ust. 3 updof) lub b. dokonywać ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacji
 • Amortyzacja środków trwałych: stawka 0% jest dopuszczalna

  Amortyzacja środków trwałych: stawka 0% jest dopuszczalna

  15:04 18.03.2017

  ... środki trwałe, które podlegają amortyzacji. Stosowana jest do nich metoda liniowa amortyzacji. Zainteresowana dokonała obniżenia stawek amortyzacji podatkowej dla ... 5 ustawy o CIT, podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

  Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

  13:26 15.03.2017

  ... wartości niematerialnych i prawnych w części przeznaczonej na działalność gospodarczą i rozpocząć jego amortyzację. Zadał pytanie, czy może tutaj skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10% liczonej od wartości początkowej lokalu, w części, w jakiej jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  12:50 13.02.2017

  ... zostały ustalone wartości początkowe jak też wybrano metody amortyzacji. Dokonywane odpisy amortyzacyjne stanowiły podatkowe koszty uzyskania przychodu. Roczna ... uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z art. 16a ust. 1 Ustawy CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, spółki kapitałowe, łączenie spółek kapitałowych, fuzja
 • Jak przyspieszyć amortyzację środków trwałych?

  Jak przyspieszyć amortyzację środków trwałych?

  13:33 19.01.2017

  ... art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się ... 16i ust. 2 pkt 3 updop, podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja przyspieszona, amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne
 • Budynek na cudzym gruncie jako inwestycja w obcym środku trwałym?

  Budynek na cudzym gruncie jako inwestycja w obcym środku trwałym?

  14:17 16.12.2016

  ... wybudowany przez nią na cudzym gruncie budynek należy zaliczyć do inwestycji w obcych środkach trwałych, co uprawnia ją do zastosowania 10% stawki amortyzacji. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20.09.2016 r. nr IBPB-1-2/4510-643/16-2/JP poglądu tego jednak nie podzielił, kwalifikując przeprowadzoną inwestycję ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Indywidualna amortyzacja mieszkania na wynajem

  Indywidualna amortyzacja mieszkania na wynajem

  11:09 11.12.2016

  ... amortyzacji możliwe będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 10% rocznie, co oznacza, że okres amortyzacji ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Nieodpłatne użyczenie części budynku a jego amortyzacja i VAT

  Nieodpłatne użyczenie części budynku a jego amortyzacja i VAT

  13:07 29.09.2016

  ... tym podatkiem (wszystko się jednak komplikuje, gdy budynek został ulepszony i od tego ulepszenia VAT już by odliczono). W PIT i CIT wyłączenie amortyzacji z kosztów Sprawa wygląda zgoła inaczej w zakresie podatku dochodowego. Tutaj przedsiębiorca udostępniający nieodpłatnie pomieszczenie w budynku należącym do majątku firmy przychodu nie ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Zmiana warunków amortyzacji

  Zmiana warunków amortyzacji

  22:06 17.04.2016 PORADA

  Witam, w lipcu ubiegłego roku kupiłam używany samochód i korzystając z jednego z podatkowych kalkulatorów wyliczyłam stawkę amortyzacji 511,35 złotych i czas trwania 5 lat. Dowiedziałam się ostatnio, że mam prawo skrócić czas amortyzacji do 2,5 roku. Niestety złożyłam już PIT ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno samochodu, samochód używany, amortyzacja, stawki amortyzacji
 • Komputer poniżej 3500 zł jako środek trwały czy wyposażenie?

  Komputer poniżej 3500 zł jako środek trwały czy wyposażenie?

  20:57 21.02.2016 PORADA

  Witam, czytam różne opinie i mam pewne wątpliwości dotyczące zakupu zestawu komputerowego poniżej 3500 zł. Czy mam wybrać jako środek trwały i jednorazowo sobie odpisać bez amortyzacji, czy wpisać jako wyposażenie? Tylko przy wyposażeniu jest coś takiego jak powyżej 1500 zł i ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, środki trwałe, wyposażenie firmy
 • Amortyzacja - ogólne informacje

  Amortyzacja - ogólne informacje

  15:27 29.12.2015 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie typowej amortyzacji, a mianowicie tego, jak ją naliczamy? Kto i gdzie ustala stawkę, po jakiej przedmiot powyżej 3,5 tys może być maksymalnie amortyzowany? WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, ewidencja księgowa, stawki amortyzacji
 • Amortyzacja. Jaka stawka będzie najlepsza?

  Amortyzacja. Jaka stawka będzie najlepsza?

  21:44 15.09.2015 PORADA

  Zakupiłam używane urządzenie kosmetyczne za 6000 zł brutto (nie jestem VAT-owcem) i mam pytania: 1. W przypadku amortyzacji jednorazowej, czy muszę zgłaszać ten fakt do urzędu skarbowego? 2. Czy mogę zastosować stawkę amortyzacji 40 lub 50% w takim wypadku? Jakie mam możliwości i co ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja jednorazowa, stawki amortyzacji, działalność gospodarcza
 • Stawka amortyzacji

  Stawka amortyzacji

  12:14 10.09.2015 PORADA

  Witam, zakupiłam urządzenie solaryjne do gabinetu kosmetycznego. Urządzenie wyprodukowane w 2007 roku. Jaką stawkę amortyzacji mogę zastosować? Czy musi to być 20%, czy może być wyższa? Jest to urządenie używane i amortyzacja 5 lat to trochę długo. WIĘCEJ

  Tematy: wyposażenie firmy, stawki amortyzacji, amortyzacja, amortyzacja jednorazowa
 • Stawka amortyzacji środka trwałego w przypadku kredytu na firmę na dom

  Stawka amortyzacji środka trwałego w przypadku kredytu na firmę na dom

  16:03 08.07.2015 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakupu domu, który ma służyć do bezpłatnego zakwaterowania pracowników. Jest to dom 15-letni, ale na zakup którego zamierzamy brać kredyt na firmę. Po zakupie domu zależy nam na 10% amortyzację roczną, warunkiem której jest własność domu. Pytanie: w ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno domu, amortyzacja, stawki amortyzacji, kredyt na firmę
 • Zakładam działalność gospodarczą. Co mnie obowiązuje?

  Zakładam działalność gospodarczą. Co mnie obowiązuje?

  08:55 12.03.2015 PORADA

  Witam, dzięki dotacji z PUP chcę założyć działalność gospodarczą - warsztat samochodowy. Spodziewany miesięczny zysk brutto to ok. 3500 zł. Proszę o podpowiedź: * czy z Urzędem Skarbowym mogę rozliczać się ryczałtem 8,5%? * w jakiej wysokości będę odprowadzał składki ZUS ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, dotacja z urzędu pracy, warsztat samochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Stawka amortyzacji na używane auto

  Stawka amortyzacji na używane auto

  22:35 03.03.2015 PORADA

  Witam, proszę o pomoc przy ustaleniu stawki przy odpisach amortyzacyjnych na samochód zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej. Nabyłam je jako używane od osoby fizcznej, auto ma w tej chwili 7 lat. Czy może to być stawka 40%, czyli 30 rat? Z góry dziękuję. WIĘCEJ

  Tematy: samochód używany, stawki amortyzacji, odpisy amortyzacyjne, działalność gospodarcza

 

1 2 ... 10 ... 11

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.