eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › amortyzacja środków trwałych
 • Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji na zakup środka trwałego

  Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji na zakup środka trwałego

  ... się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości początkowej, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, koszty podatkowe
 • Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innej firmie

  Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innej firmie

  ... osiągnięcie przychodów lub też zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. Wobec powyższego, skoro w danej sprawie nie mamy do czynienia z nieodpłatnym udostępnieniem środków trwałych Spółki do używania kooperantom w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ww. ustawy, a koszty związane z amortyzacją przedmiotowych Maszyn użyczanych kooperantom ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń, podatek od firmy
 • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

  ... przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 6 updop, dotyczy wyłącznie środków trwałych zlikwidowanych, których utrata przydatności gospodarczej była skutkiem zmiany rodzaju ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Czynsz najmu i media podczas budowy w kosztach podatkowych

  Czynsz najmu i media podczas budowy w kosztach podatkowych

  ... 22.07.2016 r. nr IBPB-1-3/4510-427/16/MO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że przedmiotowe prace należy zaliczyć nie do inwestycji w obcych środkach trwałych a budynków na cudzym gruncie. W trakcie prowadzonych prac spółka będzie ponosić wydatki związane z czynszem najmu wskazanej nieruchomości jak też za media ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, ewidencja środków trwałych, amortyzacja przyspieszona
 • Jak amortyzować nakłady na wykończenie cudzego budynku

  Jak amortyzować nakłady na wykończenie cudzego budynku

  ... z metod amortyzacji określonych w art. 16i–16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Stosownie do treści art. 16i ust. 1 updop, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j–16ł, dokonuje się przy zastosowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, ewidencja środków trwałych, amortyzacja przyspieszona
 • Zniszczone mieszkanie bez amortyzacji? -nie jest środkiem trwałym

  Zniszczone mieszkanie bez amortyzacji? -nie jest środkiem trwałym

  ... być może zostaną wymienione stropy albo instalacje. Stąd też – uznali urzędnicy – lokal nie spełnia warunków, pozwalających wpisać go do ewidencji środków trwałych, a więc nie można go amortyzować. Każda kwota, związana z inwestycją w lokal, powiększy więc jego wartość początkową (czyli powiększy odpisy amortyzacyjne). Zdaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • "Ciężarowość" samochodu osobowego w podatku dochodowym

  "Ciężarowość" samochodu osobowego w podatku dochodowym

  ... amortyzować jednorazowo czy zastosować do nich degresywnej metody amortyzacji. Nadto jeżeli pojazdy takie są w firmie użytkowane, niemniej nie stanowią jej środków trwałych (bądź też nie są używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego), aby rozpoznawać koszty związane z ich eksploatacją, konieczne jest zaprowadzenie ewidencji ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja samochodu, ewidencja środków trwałych, samochód osobowy
 • Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

  Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

  ... wysokości. Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, amortyzacja, odpisy amortyzacyjne, wartość początkowa środków trwałych
 • Faktura korygująca na zwrot środka trwałego w podatku dochodowym

  Faktura korygująca na zwrot środka trwałego w podatku dochodowym

  ... części (bądź całości - w przypadku amortyzacji jednorazowej) odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. Jak w takim przypadku rozliczyć fakturę korygującą? Amortyzacja środków trwałych Przepisy ustaw o podatkach dochodowych wskazują, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Czy motocykl to samochód osobowy? Zależy kto odpowiada

  Czy motocykl to samochód osobowy? Zależy kto odpowiada

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że motocykl nie jest pojazdem samochodowym. Ale to stanowisko nie spodobało się Ministrowi Finansów, który właśnie zmienił interpretację wydaną przez katowicką izbę. Wg nowej wykładni, motocykl to zdecydowanie pojazd samochodowy. Mali podatnicy, a więc przedsiębiorcy, których roczne obroty nie ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja samochodu, ewidencja środków trwałych, samochód osobowy
 • Leasing operacyjny i finansowy

  Leasing operacyjny i finansowy PORADA

  Witam, prowadzę KPiR. Po zakończonym leasingu operacyjnym został wykupiony aktem notarialnym lokal handlowy za kwotę 28747138 zł. Jak zaksięgować środek trwały. Jak i kiedy wpisać do ewidencji środków trwałych? Jak amortyzować, z jaką stawką i na ile lat? Co z podatkiem dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa, środki trwałe
 • Wycofanie samochodu z firmy jednoosobowej

  Wycofanie samochodu z firmy jednoosobowej PORADA

  Kończę działalność (firma zwolniona z VAT) z powodu przejścia na emeryture. Samochód kupiony na osobę fizyczną (bez odliczenia VAT) wprowadziłam do ewidencji środków trwałych - celem amortyzacji. Amortyzacja trwała 2,5 roku. Jakich procedur muszę jeszcze dokonać? Czy płacę ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, likwidacja firmy, wycofanie środka trwałego, zwolnienie z VAT
 • Data wystawienia i data sprzedaży na przykładzie KPiR i ewidencja VAT zakupu

  Data wystawienia i data sprzedaży na przykładzie KPiR i ewidencja VAT zakupu PORADA

  1). Przykład: rozliczam miesiąc 09/2015: Mam fakturę VAT wystawioną 11.09.2015, a data sprzedaży 20.08.2015 - zakup paliwa. Do KPiR wpiszę pod datą 11-09-2015, a do ewidencji zakupu VAT (zaznaczę, że mam w rejestrze kolumny DATA i DATA VAT): data 20-08-2015 i data VAT 11.09.2015 ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, ewidencja księgowa, faktura VAT, data wystawienia faktury
 • Przejęcie firmy przez małżonka

  Przejęcie firmy przez małżonka PORADA

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych, jednak z końcem października muszę ją zamknąć. Czy mogę przekazać mojemu mężowi, który prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu dłużników, którzy nie wywiążą się z ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, działalność gospodarcza, zamknięcie firmy, przejęcie firmy
 • Zadanie z rachunkowości

  Zadanie z rachunkowości PORADA

  Czy ktoś pomoże i rozwiąże to zadanie? Najbardziej mi zależy na dekretacji tych operacji. Spółka na początek stycznia 2015 posiadała następujące środki gospodarcze i źródła ich finansowania: ·          środki   trwałe: wartość brutto 1.200.000, umorzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: rachunkowość, spółka, środki trwałe, amortyzacja środków trwałych
 • Czy amortyzować przekwalifikowany z towarów na środki trwałe serwer o wartości 7500 zł?

  Czy amortyzować przekwalifikowany z towarów na środki trwałe serwer o wartości 7500 zł? PORADA

  Witam, w październiku 2014 roku (firma komputerowa spółka jawna KPiR), zakupiliśmy serwer za 7500 zł jako towar handlowy. W styczniu przekwalifikowaliśmy ten serwer jako serwisowy, czyli jest własnością spółki ale "stoi" u klienta, z którym mamy podpisaną umowę serwisową ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka jawna, PKPiR, amortyzacja
 • Sprzedaż samochodu (środka trwałego) po pół roku zamortyzowanego jednorazowo. Czy to możliwe?

  Sprzedaż samochodu (środka trwałego) po pół roku zamortyzowanego jednorazowo. Czy to możliwe? PORADA

  Dzień dobry, kupiłem auto od osoby prywatnej na umowę kupna-sprzedaży za kwotę 4000 zł. Auto jest z przegrodą, jednym rzędem siedzeń itp. typu berlingo. W dowodzie auto ciężarowe z wbitym VAT-1, ponieważ spełnia wszystkie wytyczne (wielozadaniowe). Auto wykorzystuje wyłącznie na ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno samochodu, umowa kupna-sprzedaży, sprzedaż samochodu, środki trwałe
 • Amortyzacja auta kupionego przed powstaniem firmy

  Amortyzacja auta kupionego przed powstaniem firmy PORADA

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę wprowadzić samochód prywatny do środków trwałych w mojej firmie i odliczać co miesiąc koszty amortyzacji metodą liniową. Auto zakupiłam w lutym 2013 r., koszt 22200 zł, firmę założyłam w październiku 2014. Od kiedy ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, środki trwałe, amortyzacja, amortyzacja samochodu
 • Amortyzacja w miesiącu u sprzedaży środka trwałego

  Amortyzacja w miesiącu u sprzedaży środka trwałego PORADA

  Witam, w dniu 03.11.2014 r. sprzedałam swój środek trwały - auto. Nie został on w peni zamortyzowany. Proszę mi powiedzieć czy w listopadzie mam jeszcze wpisać w PKRiR amortyzację, a następnie ująć w kosztach pozostałą łączną kwotę jeszcze niezamortyzowaną (czyli w dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środków trwałych, PKPiR
 • Podatek VAT od sprzedanego samochodu

  Podatek VAT od sprzedanego samochodu PORADA

  Witam! W 2012 roku zakupiłam samochód osobowy jako osoba prywatna. Następnie po założeniu jednoosobowej firmy samochód został ujęty w środkach trwałych i był amortyzowany. Czy po sprzedaży muszę odprowadzić VAT i podatek dochodowy? Zamierzam po sprzedaży kupić nowy samochód. WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, sprzedaż samochodu, samochód osobowy, osoba prywatna

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 56

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.