eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › amortyzacja środków trwałych
 • Leasing finansowy w podatku dochodowy czyli odsetki a "odsetki"

  Leasing finansowy w podatku dochodowy czyli odsetki a "odsetki"

  Finansowanie części działalności gospodarczej kapitałem zewnętrznym jest zjawiskiem bardzo często pożądanym. Źródeł takiego finansowania może być kilka. Wśród form klasycznych można wymienić pożyczki i kredyty bankowe. Nieco zbliżony jest do nich leasing finansowy. Jak się jednak okazuje, pewne różnice - i to istotne, tutaj występują. Zaciągając ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing finansowy, umowa leasingu, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe
 • System monitoringu jako odrębny środek trwały

  System monitoringu jako odrębny środek trwały

  ... przekracza 3,5 tys. zł, może on zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Gdy jest droższy, bezapelacyjnie należy go zaliczyć do środków trwałych. Powstaje jednak pytanie, czy zainstalowanie urządzeń służących do monitoringu oraz innych pozostałych prac z tym związanych należy zaliczyć do odrębnego środka ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, ulepszenie środka trwałego
 • Maszyna budowlana nabyta w celu wytworzenia środka trwałego

  Maszyna budowlana nabyta w celu wytworzenia środka trwałego

  ... środka trwałego są naliczane od miesiąca następującego po tym, w którym środek trwały został oddany do używania (i wpisany do ewidencji środków trwałych). Wyjątkiem jest tzw. amortyzacja jednorazowa - tutaj odpis można naliczyć już w miesiącu oddania środka trwałego do używania. W chwili sprzedaży firma rozpozna przychód z odpłatnego ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, amortyzacja, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Amortyzacja środków trwałych: stawka 0% jest dopuszczalna

  Amortyzacja środków trwałych: stawka 0% jest dopuszczalna

  ... przepisu oznacza, że amortyzacja podatkowa stanowi formę rozłożonego w czasie, obniżenia kosztów podatkowych wartością używanych w prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotów, które zużywają się w dłuższym okresie. Okres amortyzacji jest zwykle zbliżony do standardowego okresu użytkowania danego rodzaju środków trwałych, co znajduje ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

  Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

  ... określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji, wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Na podstawie art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  ... . 10a updop w związku z art. 16g ust. 9 updop w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego - wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego wkład. Stosownie zaś do art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 updop w razie nabycia przedsiębiorstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Wyburzony budynek podnosi wartość początkową środka trwałego

  Wyburzony budynek podnosi wartość początkową środka trwałego

  ... dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Przez koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  ... niebędących osobami prawnymi. W analizowanym przypadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do przyjęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej, z uwagi na jednoznaczne brzmienie właśnie ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, spółki kapitałowe, łączenie spółek kapitałowych, fuzja
 • Jednorazowa amortyzacja środka trwałego

  Jednorazowa amortyzacja środka trwałego PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie możliwości jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Trochę na ten temat czytałem, ale nie jestem pewien. Zacznę od początku: W 2010 r. założyłem działalność, która w 2013 r. została zawieszona i w listopadzie 2015 r. zakończona. W styczniu tego ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja jednorazowa, amortyzacja środków trwałych, środki trwałe, zawieszenie działalności gospodarczej
 • Amortyzacja jednego środka trwałego wytworzonego z kilku innych

  Amortyzacja jednego środka trwałego wytworzonego z kilku innych

  ... 500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 22g ust. 17 cyt. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 22g ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Cienka kapitalizacja wpływa na amortyzację środka trwałego

  Cienka kapitalizacja wpływa na amortyzację środka trwałego

  ... koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych, przy czym do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, ewidencja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne
 • Leasing operacyjny i finansowy

  Leasing operacyjny i finansowy PORADA

  Witam, prowadzę KPiR. Po zakończonym leasingu operacyjnym został wykupiony aktem notarialnym lokal handlowy za kwotę 28747138 zł. Jak zaksięgować środek trwały. Jak i kiedy wpisać do ewidencji środków trwałych? Jak amortyzować, z jaką stawką i na ile lat? Co z podatkiem dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa, środki trwałe
 • Wycofanie samochodu z firmy jednoosobowej

  Wycofanie samochodu z firmy jednoosobowej PORADA

  Kończę działalność (firma zwolniona z VAT) z powodu przejścia na emeryture. Samochód kupiony na osobę fizyczną (bez odliczenia VAT) wprowadziłam do ewidencji środków trwałych - celem amortyzacji. Amortyzacja trwała 2,5 roku. Jakich procedur muszę jeszcze dokonać? Czy płacę ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, likwidacja firmy, wycofanie środka trwałego, zwolnienie z VAT
 • Data wystawienia i data sprzedaży na przykładzie KPiR i ewidencja VAT zakupu

  Data wystawienia i data sprzedaży na przykładzie KPiR i ewidencja VAT zakupu PORADA

  1). Przykład: rozliczam miesiąc 09/2015: Mam fakturę VAT wystawioną 11.09.2015, a data sprzedaży 20.08.2015 - zakup paliwa. Do KPiR wpiszę pod datą 11-09-2015, a do ewidencji zakupu VAT (zaznaczę, że mam w rejestrze kolumny DATA i DATA VAT): data 20-08-2015 i data VAT 11.09.2015 ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, ewidencja księgowa, faktura VAT, data wystawienia faktury
 • Przejęcie firmy przez małżonka

  Przejęcie firmy przez małżonka PORADA

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych, jednak z końcem października muszę ją zamknąć. Czy mogę przekazać mojemu mężowi, który prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu dłużników, którzy nie wywiążą się z ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, działalność gospodarcza, zamknięcie firmy, przejęcie firmy
 • Zadanie z rachunkowości

  Zadanie z rachunkowości PORADA

  Czy ktoś pomoże i rozwiąże to zadanie? Najbardziej mi zależy na dekretacji tych operacji. Spółka na początek stycznia 2015 posiadała następujące środki gospodarcze i źródła ich finansowania: ·          środki   trwałe: wartość brutto 1.200.000, umorzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: rachunkowość, spółka, środki trwałe, amortyzacja środków trwałych
 • Czy amortyzować przekwalifikowany z towarów na środki trwałe serwer o wartości 7500 zł?

  Czy amortyzować przekwalifikowany z towarów na środki trwałe serwer o wartości 7500 zł? PORADA

  Witam, w październiku 2014 roku (firma komputerowa spółka jawna KPiR), zakupiliśmy serwer za 7500 zł jako towar handlowy. W styczniu przekwalifikowaliśmy ten serwer jako serwisowy, czyli jest własnością spółki ale "stoi" u klienta, z którym mamy podpisaną umowę serwisową ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka jawna, PKPiR, amortyzacja
 • Sprzedaż samochodu (środka trwałego) po pół roku zamortyzowanego jednorazowo. Czy to możliwe?

  Sprzedaż samochodu (środka trwałego) po pół roku zamortyzowanego jednorazowo. Czy to możliwe? PORADA

  Dzień dobry, kupiłem auto od osoby prywatnej na umowę kupna-sprzedaży za kwotę 4000 zł. Auto jest z przegrodą, jednym rzędem siedzeń itp. typu berlingo. W dowodzie auto ciężarowe z wbitym VAT-1, ponieważ spełnia wszystkie wytyczne (wielozadaniowe). Auto wykorzystuje wyłącznie na ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno samochodu, umowa kupna-sprzedaży, sprzedaż samochodu, środki trwałe
 • Amortyzacja auta kupionego przed powstaniem firmy

  Amortyzacja auta kupionego przed powstaniem firmy PORADA

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę wprowadzić samochód prywatny do środków trwałych w mojej firmie i odliczać co miesiąc koszty amortyzacji metodą liniową. Auto zakupiłam w lutym 2013 r., koszt 22200 zł, firmę założyłam w październiku 2014. Od kiedy ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, środki trwałe, amortyzacja, amortyzacja samochodu
 • Amortyzacja w miesiącu u sprzedaży środka trwałego

  Amortyzacja w miesiącu u sprzedaży środka trwałego PORADA

  Witam, w dniu 03.11.2014 r. sprzedałam swój środek trwały - auto. Nie został on w peni zamortyzowany. Proszę mi powiedzieć czy w listopadzie mam jeszcze wpisać w PKRiR amortyzację, a następnie ująć w kosztach pozostałą łączną kwotę jeszcze niezamortyzowaną (czyli w dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środków trwałych, PKPiR

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 59

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.