eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Amortyzacja
 • Stawka kśt

  Stawka kśt PORADA

  Witam, do jakiej grupy kśt należy zaliczyć fotobudke do robienia zdjęć na różnych imprezach okolicznościowych i jaka będzie stawka? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: fotobudka, amortyzacja, środki trwałe, ewidencja księgowa
 • Sposoby amortyzacji środków trwałych o niskiej wartości

  Sposoby amortyzacji środków trwałych o niskiej wartości

  ... , tj. nad nowym, dodatkowym mechanizmem jednorazowej amortyzacji, o czym sygnalizowaliśmy w artykule Małe firmy będą pozbawione amortyzacji jednorazowej jeszcze w 2017 r.?. Jednorazowa amortyzacja to możliwość dokonania jednego, dużego odpisu amortyzacyjnego, zamiast amortyzowania środka stopniowo, przez kilka lat. Dotyczy ona jedynie niektórych ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, Amortyzacja jednorazowa, środki trwałe
 • Małe firmy będą pozbawione amortyzacji jednorazowej jeszcze w 2017 r.?

  Małe firmy będą pozbawione amortyzacji jednorazowej jeszcze w 2017 r.?

  ... atrakcyjne rozwiązanie, niż obowiązujące obecnie. Projekt zostawia jednak mikrofirmom wybór, bo nowa jednorazowa amortyzacja ma działać równolegle z obowiązującą dzisiaj. Odsunięcie od de minimis, ale skurczenie limitu Tzw. jednorazowa amortyzacja to przywilej rozliczenia w kosztach firmy całej wartości środka trwałego na raz. Obecnie mogą ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, Amortyzacja jednorazowa, środki trwałe
 • Przychody z bezumownego najmu mieszkania

  Przychody z bezumownego najmu mieszkania PORADA

  Dzień dobry, kupiłem nieruchomość - udział w kamienicy, a właściwie to wspólnie z narzeczoną kupiliśmy po połowie udziału, z którym związane jest prawo do użytkowania lokalu mieszkalnego podzielonego na mniejsze części. W części tego lokalu mieszkają lokatorzy socjalni z ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno nieruchomości, współwłasność nieruchomości, małżeństwo, forma opodatkowania
 • Samochód prywatny jako środek trwały jednoosobowej firmy

  Samochód prywatny jako środek trwały jednoosobowej firmy PORADA

  Witam, moje pytanie dotyczy wprowadzenia samochodu zakupionego na osobę indywidualną i wprowadzenie go do środków trwałych jednoosobowej działalności gospodarczej w sytuacji: - czy datę przyjęcia samochodu do środków trwałych uznać datę zakupu samochodu - czy mogę skorzystać z ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód prywatny, środki trwałe, jednoosobowa działalność gospodarcza, data zakupu
 • Maszyna budowlana nabyta w celu wytworzenia środka trwałego

  Maszyna budowlana nabyta w celu wytworzenia środka trwałego

  ... wyżej powinny być uznane za odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji. Amortyzacja ta powinna odbywać się na zasadach ogólnych z wykorzystaniem ewentualnych preferencji ... oddany do używania (i wpisany do ewidencji środków trwałych). Wyjątkiem jest tzw. amortyzacja jednorazowa - tutaj odpis można naliczyć już w miesiącu oddania środka trwałego do ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Amortyzacja używanego ciągnika rolniczego

  Amortyzacja używanego ciągnika rolniczego PORADA

  Witam! Kupiliśmy z mężem używany ciągnik rolniczy z 2007 r. Chcielibyśmy ustalić indywidualną stawkę amortyzacji -40%, ale zgodnie z ustawą musimy udowonić, że środek trwały był użytkowany przez min. 6 miesięcy. Jakie dokumenty powinniśmy dołączyć ? Czy wystarczy ksero ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, stawka amortyzacji, sprzęt używany, środki trwałe
 • Amortyzacja środków trwałych: stawka 0% jest dopuszczalna

  Amortyzacja środków trwałych: stawka 0% jest dopuszczalna

  ... na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Treść powyższego przepisu oznacza, że amortyzacja podatkowa stanowi formę rozłożonego w czasie, obniżenia kosztów podatkowych wartością używanych w prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotów, które zużywają się w dłuższym okresie. Okres ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Jak ustalić indywidualną stawkę amortyzacji?

  Jak ustalić indywidualną stawkę amortyzacji? PORADA

  Dzień dobry, chciałabym skorzystać z możliwości amortyzowania nieruchomości na podstawie indywidualnej stawki (spełniam wszystkie przesłanki). Mam pytanie: czy tę stawkę oblicza się na podstawie jakiegoś wzoru czy mogę dostosować ją do swoich potrzeb, nie przekraczając 10%? WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja nieruchomości, amortyzacja, stawka amortyzacji
 • Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Spółka, do której wniesiono przedsiębiorstwo, ma obowiązek tzw. kontynuacji amortyzacji środków trwałych. Oznacza to, że przejmuje od poprzednika ustaloną przez niego wartość początkową, metodę amortyzacji oraz rozliczone już odpisy amortyzacyjne. Nie musi natomiast stosować ograniczenia zaliczania do kosztów podatkowych wartości dokonywanych ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, Amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Wyburzony budynek podnosi wartość początkową środka trwałego

  Wyburzony budynek podnosi wartość początkową środka trwałego

  Wartość nabytego budynku, który zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy, nie może trafić bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Podniesie ona wartość początkową nowego środka trwałego, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24.02.2017 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, Amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Podatek od sprzedaży nieruchomości. Jaka będzie podstawa opodatkowania?

  Podatek od sprzedaży nieruchomości. Jaka będzie podstawa opodatkowania? PORADA

  Witam, proszę o pomoc przy ustaleniu podstawy opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości. Sytuacja wyglądała następująco. W ramach wspólnoty małżeńskiej w 2006 roku kupiliśmy działkę, w 2008 skończyliśmy budowę. Łączne koszty to 300 000 zł. W 2015 jeden ze współmałżonków ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, podatek od sprzedaży nieruchomości, podstawa opodatkowania, kupno działki
 • Co przesądza o istnieniu środka trwałego?

  Co przesądza o istnieniu środka trwałego?

  ... lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. Brak amortyzacji gruntów ma swoje uzasadnienie w tym, że w zasadzie grunt nie podlega zużyciu, którego wyrazem byłaby amortyzacja. Rzeczy te lub prawa stanowią jednak odpowiednio środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Z powyższych wyjaśnień wynika, że przepisy ustawy o p.d.o.f. nie ... WIĘCEJ

  Tematy: Środki trwałe, Amortyzacja, przychody podatkowe, sprzedaż środków trwałych
 • Dzierżawa leasingu spółce powiązanej

  Dzierżawa leasingu spółce powiązanej PORADA

  Zamierzamy wydzierżawić komputer, który jest w leasingu finansowym (spółka badana) spółce powiązanej kapitałowo. Czy koszty rat i odsetek będą kosztem podatkowym, co z amotyzacją - jak podjeść podatkowo? WIĘCEJ

  Tematy: dzierżawa, leasing, spółka, raty
 • Amortyzacja jednego środka trwałego wytworzonego z kilku innych

  Amortyzacja jednego środka trwałego wytworzonego z kilku innych

  Gdy środek trwały został wytworzony z innych - amortyzowanych środków trwałych oraz nowych komputerów, jego wartością początkową będzie cena nabycia nowych komputerów oraz cena nabycia posiadanych środków trwałych - pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 27.01.2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, Amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Likwidacja samochodu osobowego a koszty amortyzacji

  Likwidacja samochodu osobowego a koszty amortyzacji PORADA

  Dzień dobry,  samochód osobowy w firmie uczestniczył w wypadku, sprawcą jest właściciel samochodu osobowego, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (posiada jedynie ubezpieczenie OC). Po kilku miesiącach właściciel samochodu zdecydował go sprzedać jako samochód ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy, wypadek drogowy, amortyzacja, amortyzacja samochodu
 • Jak przyspieszyć amortyzację środków trwałych?

  Jak przyspieszyć amortyzację środków trwałych?

  Środki trwałe poddane szybkiemu postępowi technicznemu można amortyzować szybciej, aniżeli inne. Ustawa dopuszcza tutaj stosowanie współczynnika podwyższającego do 2,0 stawkę wynikającą z KŚT co pozwala skrócić o połowę czas amortyzacji - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28.12.2016 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja przyspieszona, Amortyzacja, Amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne
 • Prace budowlane na hali produkcyjnej w kosztach uzyskania przychodu

  Prace budowlane na hali produkcyjnej w kosztach uzyskania przychodu

  Gdy wymiana zużytych elementów na nowe będzie miała charakter odtworzeniowy (w tym zlecenie przygotowania ekspertyzy istniejących niskich prądów i oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacji mechanicznej), przywracający jedynie jego pierwotną wartość, to ponoszone wydatki będą miały charakter remontowy. To z kolei oznacza, że wydatki takie mogą zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, Amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Koszty firmy czy ulepszenie?

  Koszty firmy czy ulepszenie? PORADA

  Na potrzeby działalności gospodarczej przekazałem prywatny zestaw komputerowy bez monitora. Dokonałem jednorazowej amortyzacji. Kilka dni później zakupiłem monitor ze środków z dotacji z PUP. Monitor kosztował 2500 zł netto, jestem VAT-owcem. Czy monitor ma być ulepszeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja, dotacja z urzędu pracy, koszty firmy, środek trwały
 • Wyprowadzenie mieszkania z ewidencji działalności gospodarczej na cele prywatnego najmu

  Wyprowadzenie mieszkania z ewidencji działalności gospodarczej na cele prywatnego najmu PORADA

  Dzień dobry, prowadzę jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, jestem podatnikiem VAT, rozliczam podatek dochodowy w formie podatku liniowego 19%, prowadzę książkę przychodów i rozchodów. Kilka lat temu nabyłem z małżonką mieszkanie. W 2014 roku mieszkanie to ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, najem prywatny, podatek VAT, podatek liniowy

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 43

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.