eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółka z o.o.
 • Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  11:20 17.10.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakładania spółki z o.o., udało nam się już zawrzeć umowę spółki notarialnie (wkład wnoszony aportem), ale teraz chcemy złożyć wniosek o wpis do KRS. Czy możemy zrobić to przez internet? Jeśli osobiście, to czy wszyscy wspólnicy muszą stawić się w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, adres zameldowania, wpis do KRS
 • Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

  Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

  13:15 04.09.2018

  ... . 3 lit. a ustawy o PDOP powstanie przychodu. Brakuje bowiem realnego przysporzenia majątkowego po stronie likwidowanej spółki. Wraz z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego, spółka przestaje istnieć i nie można przypisać jej uzyskania jakiegokolwiek przysporzenia. Podkreślenia przy tym wymaga, że w tych okolicznościach nie dochodzi do zawarcia ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.?

  Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.?

  13:40 30.08.2018

  ... sprawach istotnych dla funkcjonowania spółki, pozostają nadal przy dłużniku. W przypadku, gdy spółka nie generuje dochodów i dywidenda nie jest wypłacana, wierzyciel może ... od zgody spółki lub czynność tę w inny sposób ograniczają. W takim przypadku spółka w postępowaniu egzekucyjnym ma wpływ na ustalenie nabywcy w trybie przewidzianym w art. 185 ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja należności, egzekucja roszczeń, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

  Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

  11:45 02.08.2018

  Jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to za jej zobowiązania podatkowe całym swym majątkiem będą odpowiadać solidarnie członkowie jej zarządu. Powstanie zaległości musi jednak nastąpić w okresie pełnienia funkcji członka zarządu, a on w odpowiednim czasie nie dokonał zgłoszenia wniosku o upadłość bądź otwarcie postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki
 • Jak wyłączyć odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.?

  Jak wyłączyć odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.?

  16:43 31.07.2018

  Czy członek zarządu, aby nie odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązania spółki z o.o., musi podjąć konkretne działania, np. złożyć we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie jej upadłości lub wystąpić o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członek zarządu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., odpowiedzialność członka zarządu
 • Zastaw na udziałach w spółce z o.o.

  Zastaw na udziałach w spółce z o.o.

  10:29 10.07.2018

  ... i tryb ustanowienia zastawu na udziale (udziałach) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwość ustanowienia zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także jako „spółka z o.o.”) wynika zarówno z art. 327 Kodeksu Cywilnego, który stanowi że, „można ustanowić zastaw na prawach jeśli są zbywalne”, jak również z art ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw, zabezpieczenie wierzytelności, udziały w spółce, prawa rzeczowe
 • Umowa pożyczki od wspólników spółki z o.o. na zasilenie spółki

  Umowa pożyczki od wspólników spółki z o.o. na zasilenie spółki

  17:11 21.06.2018 PORADA

  Witam, na wstępie chciałam powiedzieć, że uczę się na księgową, stąd moje pytanie wyjaśniam. Spółka z o.o. powstała w lipcu 2017 r., wpis do KRS 09.2017. Spółka 1 sprawozdanie będzie miała za okres od 07.2017 do 31.12.2018 połączenie obu lat. W spółce nie dochodziło do ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, umowa pożyczki, spółka z o.o.
 • Czy spółka z o.o. przed podjęciem uchwały o likwidacji firmy może wypowiedzieć umowę o pracę?

  Czy spółka z o.o. przed podjęciem uchwały o likwidacji firmy może wypowiedzieć umowę o pracę?

  09:40 20.06.2018 PORADA

  Czy spółka z o.o. przed podjęciem uchwały o likwidacji zakładu pracy może wypowiedzieć umowę o pracę podając ten fakt jako przyczynę? Chciałabym nadmienić, że jestem w ciąży, za miesiąc mam termin porodu. WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., likwidacja firmy, przyczyna wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  00:22 10.06.2018

  ... założenia na podstawie Kodeksu spółek handlowych różnych spółek prawa handlowego, a więc spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) i kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna). Każda z tych form prawnych ma swoje wady i zalety. Aby świadomie podjąć decyzję, którą z tych form wybrać, należy ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników

  Zwyczajne zgromadzenie wspólników

  12:37 07.06.2018 PORADA

  Spółka z o.o. jest w likwidacji od 2004 r. Na nieruchomościach spółki prowadzona była egzekucja. W przeprowadzonych licytacjach sprzedano część majątku - uzyskana kwota pokryła w niewielkiej części zobowiązania wobec hipoteczników. Na pozostałą część majątku nie znaleziono ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., likwidacja spółki, egzekucja komornicza, komornik sądowy
 • Odwołanie członka zarządu

  Odwołanie członka zarządu

  11:15 04.05.2018

  ... zarządu” należy przyjąć, że chodzi o wszystkie potencjalne czynności, których stronami jest spółka i członek zarządu jako odrębne strony. Oznacza to, że konieczność ... nieprocesowe. W przypadku postępowania procesowego dodatkowo dotyczy to również sytuacji, gdy spółka i członek zarządu występują jako przeciwne stronu (powód, pozwany), ale również ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie zarządu, odwołanie członka zarządu, reprezentacja spółki, członek zarządu
 • Jak rozliczyć zbycie udziałów w spółce z o.o.?

  Jak rozliczyć zbycie udziałów w spółce z o.o.?

  13:16 26.04.2018 PORADA

  Witam, w jaki sposób obliczyć koszt uzyskania przychodu oraz należnego podatku, jeżeli sprzedałam całość udziałów w spółce z o.o. w kwocie 2000 zł? Udziały te nabyłam w roku poprzednim za tą samą kwotę. Z góry dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce, spółka z o.o., sprzedaż udziałów, sprzedaż udziałów
 • Zlecenie prac dla firmy polskiej (sp. z o.o.) w Szkocji

  Zlecenie prac dla firmy polskiej (sp. z o.o.) w Szkocji

  22:01 16.04.2018 PORADA

  Witam, czy i jakie dokumenty należy wypełnić, złożyć w celu realizacji zlecenia prac w Szkocji? Pracę podejmą pracownicy zatrudnieni przeze mnie na umowę o pracę. Czy należy fakt umowy zgłosić w Szkocji? Jakieś zwolnienia z podatku w UK itp.? WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, dochody z zagranicy, Szkocja, spółka z o.o.
 • Czy muszę zastosować storno w korekcie czy wystarczy poprawa dekretu?

  Czy muszę zastosować storno w korekcie czy wystarczy poprawa dekretu?

  13:51 26.03.2018 PORADA

  Prowadząc księgi sp. z o. o. w marcu zorientowałam się, że w rozliczeniu stycznia błędnie został ujęty VAT naliczony z faktur za paliwo. Cały VAT został ujęty jako VAT naliczony, natomiast powinno zostać ujęte tylko 50%, a pozostałe 50% w KUP. Jak nanieść poprawę w księgach ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, spółka z o.o., faktura za paliwo, dekret
 • Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

  Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

  00:15 15.03.2018

  Zgodnie z art. 117 Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wszelkie roszczenia majątkowe (a więc takie, które dotyczą interesów ekonomicznych uprawnionego) ulegają przedawnieniu. Przedawnienie polega na tym, że wprawdzie roszczenie istnieje nadal, ale ten, przeciwko komu jest ono skierowane, może uchylić się od jego ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, spółka z o.o., członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 • Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o.

  Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o.

  13:30 13.03.2018 PORADA

  Witam, mąż założył firmę w postaci dwuosobowej sp. z o.o., gdzie jest członkiem zarządu. Na umowę o pracę będzie wykonywał przedmiot podstawowej działalności spółki (w tym przypadku projektuje i buduje śrutownice). Czy jego wynagrodzenie za tą pracę oraz wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, spółka z o.o., działalność gospodarcza
 • Założenie nowej działalności z niskim ZUS-em, a praca dla byłego pracodawcy

  Założenie nowej działalności z niskim ZUS-em, a praca dla byłego pracodawcy

  21:01 26.02.2018 PORADA

  Witam, chciałbym założyć działalność i nadal pracować dla obecnego pracodwcy rozliczając się b2b na fakturę co miesiąc. Pracowałem w poprzednim roku u tego pracodawcy na umowę o pracę. W tym roku pracodawca zmienił firmę na spółkę z o.o., a ja pracuję dalej dla niego na ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, niski ZUS, preferencyjne składki ZUS, składki ZUS
 • Zamknięcie spółki z o.o.

  Zamknięcie spółki z o.o.

  12:07 08.02.2018 PORADA

  Witam, Jestem prezesem spółki z o.o., ktorą chcę zamknąć. Już zaprzestała działalności. Nie ma zaległości pomimo 32 000 zł pożycznych przeze mnie. W tej chwili zotało 3000 zł na koncie, które sobie przeleję jako zwrot pożyczki i zostanie 0 zł na koncie. Chciałem wiedzieć co ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie spółki, spółka z o.o., prezes spółki, pożyczka
 • Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  00:20 31.01.2018

  ... to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia. Spółka dokonuje tej wypłaty, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od ... r. I ACa 1129/13). Po powzięciu uchwały o przekształceniu oraz po otrzymaniu takiego zawiadomienia spółka wezwie do złożenia, w terminie miesiąca od dnia, w którym zostanie już powzięta uchwała o ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć wspólnika, spółka z o.o., dziedziczenie, udziały w spółce z o.o.
 • Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  00:40 29.01.2018

  Jeżeli wspólnicy chcą przekształcić prowadzoną przez siebie spółkę w inną formę prawną, tzn. np. planują przekształcić spółkę z o.o. w spółkę akcyjną, muszą postępować zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych odnośnie wymaganej dokumentacji oraz realizacji krok po kroku opisanej w kodeksie procedury. Na pewnym etapie tej procedury pojawiają ... WIĘCEJ

  Tematy: plan przekształcenia spółki, przekształcenie spółki, spółka, spółka z o.o.

 

1 2 ... 10 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.