eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółka z o.o.
 • Odwołanie członka zarządu

  Odwołanie członka zarządu

  ... zarządu” należy przyjąć, że chodzi o wszystkie potencjalne czynności, których stronami jest spółka i członek zarządu jako odrębne strony. Oznacza to, że konieczność ... nieprocesowe. W przypadku postępowania procesowego dodatkowo dotyczy to również sytuacji, gdy spółka i członek zarządu występują jako przeciwne stronu (powód, pozwany), ale również ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie zarządu, odwołanie członka zarządu, reprezentacja spółki, członek zarządu
 • Jak rozliczyć zbycie udziałów w spółce z o.o.?

  Jak rozliczyć zbycie udziałów w spółce z o.o.? PORADA

  Witam, w jaki sposób obliczyć koszt uzyskania przychodu oraz należnego podatku, jeżeli sprzedałam całość udziałów w spółce z o.o. w kwocie 2000 zł? Udziały te nabyłam w roku poprzednim za tą samą kwotę. Z góry dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce, spółka z o.o., sprzedaż udziałów, sprzedaż udziałów
 • Zlecenie prac dla firmy polskiej (sp. z o.o.) w Szkocji

  Zlecenie prac dla firmy polskiej (sp. z o.o.) w Szkocji PORADA

  Witam, czy i jakie dokumenty należy wypełnić, złożyć w celu realizacji zlecenia prac w Szkocji? Pracę podejmą pracownicy zatrudnieni przeze mnie na umowę o pracę. Czy należy fakt umowy zgłosić w Szkocji? Jakieś zwolnienia z podatku w UK itp.? WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, dochody z zagranicy, Szkocja, spółka z o.o.
 • Czy muszę zastosować storno w korekcie czy wystarczy poprawa dekretu?

  Czy muszę zastosować storno w korekcie czy wystarczy poprawa dekretu? PORADA

  Prowadząc księgi sp. z o. o. w marcu zorientowałam się, że w rozliczeniu stycznia błędnie został ujęty VAT naliczony z faktur za paliwo. Cały VAT został ujęty jako VAT naliczony, natomiast powinno zostać ujęte tylko 50%, a pozostałe 50% w KUP. Jak nanieść poprawę w księgach ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, spółka z o.o., faktura za paliwo, dekret
 • Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

  Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

  Zgodnie z art. 117 Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wszelkie roszczenia majątkowe (a więc takie, które dotyczą interesów ekonomicznych uprawnionego) ulegają przedawnieniu. Przedawnienie polega na tym, że wprawdzie roszczenie istnieje nadal, ale ten, przeciwko komu jest ono skierowane, może uchylić się od jego ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, spółka z o.o., członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 • Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o.

  Wynagrodzenie wspólnika sp. z o.o. PORADA

  Witam, mąż założył firmę w postaci dwuosobowej sp. z o.o., gdzie jest członkiem zarządu. Na umowę o pracę będzie wykonywał przedmiot podstawowej działalności spółki (w tym przypadku projektuje i buduje śrutownice). Czy jego wynagrodzenie za tą pracę oraz wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, spółka z o.o., działalność gospodarcza
 • Założenie nowej działalności z niskim ZUS-em, a praca dla byłego pracodawcy

  Założenie nowej działalności z niskim ZUS-em, a praca dla byłego pracodawcy PORADA

  Witam, chciałbym założyć działalność i nadal pracować dla obecnego pracodwcy rozliczając się b2b na fakturę co miesiąc. Pracowałem w poprzednim roku u tego pracodawcy na umowę o pracę. W tym roku pracodawca zmienił firmę na spółkę z o.o., a ja pracuję dalej dla niego na ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, niski ZUS, preferencyjne składki ZUS, składki ZUS
 • Zamknięcie spółki z o.o.

  Zamknięcie spółki z o.o. PORADA

  Witam, Jestem prezesem spółki z o.o., ktorą chcę zamknąć. Już zaprzestała działalności. Nie ma zaległości pomimo 32 000 zł pożycznych przeze mnie. W tej chwili zotało 3000 zł na koncie, które sobie przeleję jako zwrot pożyczki i zostanie 0 zł na koncie. Chciałem wiedzieć co ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie spółki, spółka z o.o., prezes spółki, pożyczka
 • Fundusz socjalny w firmie

  Fundusz socjalny w firmie PORADA

  Dzień dobry, pracuję w prywatnej firmie z o. o. gdzie jest ponad 30 pracowników w umowie o pracę i ok. 20 na umowę zlecenie. Ilu musi być pracowników aby pracodawca założył fundusz socjalny? Niestety do tej pory nic takiego nie ma:( WIĘCEJ

  Tematy: fundusz socjalny, spółka z o.o., obowiązki pracodawcy
 • Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  ... to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia. Spółka dokonuje tej wypłaty, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od ... r. I ACa 1129/13). Po powzięciu uchwały o przekształceniu oraz po otrzymaniu takiego zawiadomienia spółka wezwie do złożenia, w terminie miesiąca od dnia, w którym zostanie już powzięta uchwała o ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć wspólnika, spółka z o.o., dziedziczenie, udziały w spółce z o.o.
 • Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  Jeżeli wspólnicy chcą przekształcić prowadzoną przez siebie spółkę w inną formę prawną, tzn. np. planują przekształcić spółkę z o.o. w spółkę akcyjną, muszą postępować zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych odnośnie wymaganej dokumentacji oraz realizacji krok po kroku opisanej w kodeksie procedury. Na pewnym etapie tej procedury pojawiają ... WIĘCEJ

  Tematy: plan przekształcenia spółki, przekształcenie spółki, spółka, spółka z o.o.
 • Faktura VAT na dane drugiej spółki a VAT

  Faktura VAT na dane drugiej spółki a VAT PORADA

  Witam, opiszę swój problem. Przy sprawdzaniu rejestru VAT wykryłam, że omyłkowo jeden kontrahent wystawia nam fakturę VAT na dane na spółkę z o.o., natomiast ja prowadzę księgowość firmy sp. z o.o. sp.k. z innym nr NIP pod tym samym adresem. Faktury VAT są tak wystawiane od 5 ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestry VAT, faktura VAT, treść faktury, spółka z o.o.
 • Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

  Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

  ... której status ten będzie chciał uzyskać wspólnik – na przykład spółka z o.o., uzyskujący zyski z tytułu udziału w spółce osobowej. W takim przypadku ... do posiadanych w nich udziałów. Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja jednorazowa, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Opodatkowanie rezydenta-obcokrajowca z dochodami za granicą

  Opodatkowanie rezydenta-obcokrajowca z dochodami za granicą PORADA

  Dzień dobry, potrzebuję porady w stosunku do rozliczenia PIT. Sytuacja jest taka:- jestem obywatelem Rosji, ale rezydentem podatkowym Polski. Jestem prezesem polskiej firmy (na podstawie powołania), za co w roku 2017 otrzymałem wynagrodzenie. Opłacałem składki do ZUS-u za dobrowolne ... WIĘCEJ

  Tematy: jak rozliczyć PIT, jak wypełnić PIT, Rosja, dochody z zagranicy
 • Limit umów na czas określony - dwie firmy, jeden pracodawca

  Limit umów na czas określony - dwie firmy, jeden pracodawca PORADA

  Dzień dobry, zwracam się z następującym pytaniem. Pracownik był zatrudniony w firmie A (spółka jawna) w okresie: - umowa okres próbny 3.12.2007 do 29.02.2008 - umowa: 01.03.2008 do 28.02.2009 - 01.03.2009 do 31.12.2011 - 01.01.2012 do 31-12-2017. Następnie od 01.01.2018 r ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie pracowników, okresy zatrudnienia, spółka jawna, umowa na czas określony
 • Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  ... może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności, a spółka udzielająca prokury zobowiązania jest do zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców. Prokura powstaje jednak z chwilą jej udzielenia, a wpis do KRS ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, prokura, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o.
 • Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  ... . Oczywiście nie można też odmówić słuszności twierdzeniu, że na etapie likwidacji spółka może wszczynać nowe interesy, ale tylko wówczas, gdy to jest konieczne ... jego wartość w podstawie opodatkowania podatkiem VAT. Trzeba jednak pamięć, że jeżeli spółka nie miała z tytułu nabycia samochodu podatku naliczonego to samochód nie będzie objęty spisem. ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  ... zasady przez zarząd. Jeżeli w spółce z o.o. powołano prokurenta i nie wyłączono jego uprawnienia do reprezentacji spółki w umowie spółki lub w uchwale o powołaniu prokurenta, spółka może być reprezentowana przez prokurenta. Możliwa jest również sytuacja, w której w imieniu spółki z o.o. będzie działać członek zarządu i prokurent łącznie, bądź też ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz
 • Przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. i jej sprzedaż w PIT

  Przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. i jej sprzedaż w PIT

  ... handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). Zgodnie z art. 551 § 1 ww. ustawy – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Z dniem przekształcenia, tj ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Kiedy Członek Zarządu nie odpowiada za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

  Kiedy Członek Zarządu nie odpowiada za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

  ... . Konsekwencją powyższego stwierdzenia jest konieczność uwolnienia od odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej w przypadku, gdy wskaże on, iż zobowiązana spółka posiada majątek, z którego może zostać przeprowadzona egzekucja. Wskazanie potencjalnych źródeł majątku, które nie zostały objęte dotychczas prowadzonym postępowaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., spółka z o.o., odpowiedzialność zarządu spółki

 

1 2 ... 10 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.