eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › CIT
 • Kiedy "darmowy" członek zarządu bez podatku u spółki?

  Kiedy "darmowy" członek zarządu bez podatku u spółki?

  Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki przez osoby będące członkami zarządu spółki babki, nie stanowi dla spółki przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnych świadczeń - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.05.2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.122.2018.1.AP. Jakie wątpliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne świadczenia, podmioty powiązane, podatek CIT
 • Zagraniczne spółki kontrolowane w 2018 r. zapłacą wyższy podatek

  Zagraniczne spółki kontrolowane w 2018 r. zapłacą wyższy podatek

  Po trzech latach obowiązywania przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC - od ang. Controlled Foreign Corporation), 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany, w wyniku których mogą ucierpieć portfele udziałowców. Nowe regulacje pełnią jednak bardziej funkcję straszaka, bo profesjonalnie założona za granicą i prowadzona we ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatki, optymalizacja podatkowa, raje podatkowe
 • Kiedy dochodzi do przedawnienia straty podatkowej?

  Kiedy dochodzi do przedawnienia straty podatkowej?

  Nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, podatek CIT, preferencje podatkowe
 • Zmiany w opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

  Zmiany w opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

  Przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych obowiązują w Polsce od 2015 r. Zostały wprowadzone jako narzędzie walki z nieuczciwym unikaniem opodatkowania poprzez tworzenie spółek w państwach, w których opodatkowanie jest niższe niż w Polsce - zgodnie z przepisami podmioty zagraniczne uznawane za spółki kontrolowane mogą podlegać ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatki, optymalizacja podatkowa, raje podatkowe
 • Sprzedaż nieruchomości spółki z o.o. w toku egzekucji komorniczej

  Sprzedaż nieruchomości spółki z o.o. w toku egzekucji komorniczej PORADA

  Komornik w 2017 sprzedał w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości należące do spółki z o.o. składające się z działek zabudowanych budynkami przemysłowymi i działek niezabudowanych. Postanowienie Sądu Rejonowego o przysądzeniu praw nabywcy z tytułu sprzedaży zostało wydane w 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne, sprzedaż nieruchomości
 • Dotacja na zakup środka trwałego

  Dotacja na zakup środka trwałego PORADA

  Czy otrzymaną dotację na zakup środka trwałego w przypadku ustalaniu podstawy opodatkowania należy wyłączyć z kosztów księgowych (amortyzacja) i jednocześnie z przychodów księgowych (rozliczana w czasie dotacja jako pozostałe przychody operacyjne)? Czy taką dotację dla celów ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja, zakup środków trwałych, środki trwałe, CIT
 • Ustalenie należnej wpłaty na CIT

  Ustalenie należnej wpłaty na CIT PORADA

  Ustal należną w zeznaniu podatkowym za 2017 wpłatę na CIT (15%) wiedząc, że: 1.        Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi: 50000 zł; 2.        Amortyzacja: 15000 zł; 3.        Zużycie materiałów i energii: 12000 zł; 4 ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT, zeznanie podatkowe, podatek należny, przychód
 • Zadania z analizy i ewidencji podatkowej, CIT, proporcja VAT, akcyza

  Zadania z analizy i ewidencji podatkowej, CIT, proporcja VAT, akcyza PORADA

  Uprzejmie proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższych zadań.  Zadanie 1: ustal należną w zeznaniu podatkowym za 2017 wpłatę na CIT (19%) wiedząc, że:  1) Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi: 70000 zł;  2) Amortyzacja: 30000 zł;  3) Zużycie ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja podatkowa, zeznanie podatkowe, CIT, proporcja VAT
 • Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

  Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

  Pozyskiwanie przez spółki kapitału od inwestorów zewnętrznych wiąże się często z koniecznością poniesienia szeregu kosztów. Do kosztów tych należą między innymi wydatki na nabycie usług wyspecjalizowanych firm doradczych, wspierających proces pozyskiwania inwestora. Uznaje się, że koszty poniesione z powyższego tytułu mogą w całości zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, CIT
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2017 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2017 r.

  ... na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z.o.o. przez internet przy wykorzystaniu „zwykłego” podpisu elektronicznego. Ustawa o PIT, ustawa o CIT 12 sierpnia weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, Kodeks spółek handlowych, ustawa o PI, CIT
 • ZUS zmniejsza podstawę macierzyńskiego

  ZUS zmniejsza podstawę macierzyńskiego PORADA

  Witam, ubiegałam się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem dziecka. Po kontroli u pracodawcy ZUS dokonał obniżenia podstawy zasiłku w stosunku do podstawy jaka wynikała z pobieranej pensji i odprowadzonych składek. Zamierzam starać się o zwrot nadpłaconych składek. W takim ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, prawo do zasiłku macierzyńskiego, podstawa wymiaru zasiłku, wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Polski przedsiębiorca na Białorusi - ulgi podatkowe w SSE

  Polski przedsiębiorca na Białorusi - ulgi podatkowe w SSE

  Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, która zamierza działać na terytorium Białorusi, chciałaby nie tylko szybko i poprawnie zarejestrować tam działalność gospodarczą, ale również jest zainteresowana optymizacją opodatkowania oraz możliwością uzyskania preferencji w procesie inwestowania i założenia działalności gospodarczej za granicą. ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych
 • "Koszty dodatkowe" na fakturze to określenie zbyt ogólne

  "Koszty dodatkowe" na fakturze to określenie zbyt ogólne

  Każdy wydatek przy zaliczaniu go do kosztów podatkowych musi być poddany analizie, czy faktycznie może w nich się znaleźć. Jest tak nawet przy refakturowaniu. Stąd jeżeli na fakturze w treści znajdzie się jedynie informacja, że są to koszty dodatkowe, bez ich wymieniania i poddania analizie pod względem podatkowym, spółka kosztu nie rozpozna - ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, podatek CIT, preferencje podatkowe
 • Zabezpieczenie cudzego kredytu hipoteką nie jest przychodem w CIT

  Zabezpieczenie cudzego kredytu hipoteką nie jest przychodem w CIT

  ... jej wspólnikowi nieodpłatnego zabezpieczenia zaciągniętego przez niego kredytu, w formie hipoteki umownej, nie stanowi dla spółki nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów o CIT i nie skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.07.2017 r. nr 0111-KDIB2-1 ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne świadczenia, podmioty powiązane, podatek CIT
 • Zaoszczędzona prowizja bankowa nie jest przychodem w CIT

  Zaoszczędzona prowizja bankowa nie jest przychodem w CIT

  Spółka, która przekazuje swojemu prezesowi pieniądze z kasy, aby ten wpłacił je na swoje konto bankowe i następnie przelał na konto spółki, celem uniknięcia wyższej prowizji bankowej, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu, który należałoby opodatkować - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.06.2017 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne świadczenia, podmioty powiązane, podatek CIT
 • PIT-11, a przychód pracownika

  PIT-11, a przychód pracownika PORADA

  Jak ująć w PIT-11 wynagrodzenie pracownika za wrzesień 2016 r., gdy z przyczyn finansowych przedsiębiorca zapłacił składki ubezpieczeń społecznych dopiero w styczniu 2017 r., podatek został zapłacony we wrześniu? Jak to ująć w   i w CIT? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, przychód, jak wypełnić PIT, wynagrodzenie dla pracownika
 • Jak obliczyć należny podatek CIT do wpłacenia za jeden miesiąc?

  Jak obliczyć należny podatek CIT do wpłacenia za jeden miesiąc? PORADA

  Witam, jestem tu nowa i powoli raczkuję w pełnej księgowości (starszy Pan księgowy odszedł i zostawił mnie na lodzie, nie zajmowałam się w firmie podatkami a teraz muszę) . Jednak mam pytanie odnośnie podatku dochodowego CIT. W styczniu zapłaciliśmy 640 zł do US. W kolejnych ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, CIT, wysokość podatku, obliczenie podatku
 • Ile wyniesie opłata podatku przy optymalizacji podatkowej (wehikuł korporacyjny)?

  Ile wyniesie opłata podatku przy optymalizacji podatkowej (wehikuł korporacyjny)? PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie opodatkowania w Polsce, jeśli jest utworzony tzw. wehikuł korporacyjny, w którego skład wchodzą dwie zagraniczne spółki typu LLC i IBC. Właścicielem spółki LLC jest spółka IBC. W obu spółkach rezydent polski posiada udziały. Wspomniany właściciel ... WIĘCEJ

  Tematy: wehikuł korporacyjny, optymalizacja podatkowa, CIT, PIT
 • Umowa o pracę, czy działalność gospodarcza?

  Umowa o pracę, czy działalność gospodarcza? PORADA

  Witam, obecnie pracuję w firmie A na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5700 zł brutto. Auto służbowe. Telefon i nie narzędzia pracy zapewnione przez pracodawcę. Ale to praca 5 dni dni poza domem. Mam propozycję pracy w firmie B (inna branża), ale na działalności gospodarczej. 8-9 godzin ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, zmiana pracy, działalność gospodarcza, forma opodatkowania
 • Uczniowski klub sportowy - zwolnienie

  Uczniowski klub sportowy - zwolnienie PORADA

  UKS działajacy na zasadzie stowarzyszenia ma możliwość korzystać ze zwolnienia z CIT. Wiadomo, jasne jest napisane w ustawie do 23. roku życia itd., ale jak to wygląda, jeżeli taki klub gra normalnie w I lidze i w jego szeregach jest 98% chłopców młodych do 18 lat, ale jest też dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: klub sportowy, stowarzyszenie, CIT, podatek CIT

 

1 2 ... 10 ... 15

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.