eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS o PKB w III kw. 2019 r.

GUS o PKB w III kw. 2019 r.

2019-11-29 13:04

GUS o PKB w III kw. 2019 r.

Wzrost PKB wyniósł 3,9% © pupunkkop - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

GUS podał właśnie najświeższe, wstępne szacunki dotyczące stanu polskiej gospodarki w III kwartale bieżącego roku. Z jego doniesień wynika, że wzrost PKB sięgnął 3,9%, a jego kołem zamachowym po raz kolejny już okazał się popyt krajowy.
Najświeższe dane GUS wskazują, że w III kwartale br. produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo wzrósł o 3,9% rok do roku, co względem analogicznego okresu 2018 oznacza spadek dynamiki o 1,3 p.p.

Jednocześnie okazuje się, że PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) podniósł się i to zarówno w ujęciu kwartalnym (1,3%), jak i rocznym (4,1%).

Publikacja GUS już po raz kolejny raz wskazuje, że tym, co w największej mierze wygenerowało wzrost gospodarczy w naszym kraju, był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 3,3%. Warto jednak podkreślić, że był on niższy od popytu notowanego w II kwartale 2019 r. (wzrost o 4,6%). To nie pozostało bez wpływu na mniejszą dynamikę wzrostu akumulacji brutto, która wyniosła 0,4% (wobec 7,1% w II kwartale 2019 r.).

Jak pisze GUS, spożycie ogółem wzrosło w tempie podobnym jak w II kwartale 2019 r. i zwiększyło się o 4,0%. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,9% i było niższe niż w II kwartale 2019 r. (wzrost o 4,4%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe było słabsze niż w II kwartale 2019 r. i wyniosło 4,7% (wobec 9,1%).

W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo, w jakim rósł wzrost gospodarczy, wyniósł +3,1 p. proc. (wobec +4,4 p. proc. w II kwartale 2019 r.). Jak dowodzi GUS, złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,0 p. proc. (wobec +3,1 p. proc. w II kwartale 2019 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,2 p. proc. oraz spożycia publicznego +0,8 p. proc. (w II kwartale 2019 r. odpowiednio: +2,5 p. proc. i +0,6 p. proc.).

Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +0,8 p. proc. (w II kwartale 2019 r. było to +1,5 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -0,7 p. proc. (w II kw. 2019 r. wyniósł -0,2 p. proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,1 p. proc. (wobec +1,3 p. proc. w II kwartale 2019 r.). W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy +0,8 p. proc. (wobec +0,2 p. proc. w II kw. 2019 r.).

fot. mat. prasowe

Dynamika realna PKB

W III kwartale tego roku wzrost gospodarczy sięgnął 3,9%


PKB wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010)


Z danych GUS wynika, że w porównaniu z poprzednim kwartałem, w III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,3%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 1,0%.

W przemyśle wartość dodana brutto w III kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 1,2%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w III kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 0,7%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,3%, w transporcie wzrosła o 2,2%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wartość dodana brutto zmniejszyła się o 1,8%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2019 r. wzrosła o 0,6%.

Popyt krajowy w III kwartale 2019 r. wzrósł realnie o 0,8%.

Spożycie ogółem w III kwartale 2019 r. wzrosło realnie o 1,0%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,9%.

Akumulacja w III kwartale 2019 r. zmniejszyła się realnie o 0,7%.

Nakłady brutto na środki trwałe w III kwartale 2019 r. zwiększyły się realnie o 0,2%.

PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)


Według wstępnego szacunku GUS, PKB w III kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., była wyższa o 3,9%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,4%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., natomiast w budownictwie była wyższa odpowiednio o 3,6%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 4,7%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 7,0%, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 9,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2019 r. wzrosła w skali roku o 3,3%.

Popyt krajowy w III kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., był wyższy o 3,3%.

Spożycie ogółem w III kwartale 2019 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,0%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,9%, a wzrost spożycia publicznego wy-niósł 4,7%.

Akumulacja brutto w III kwartale 2019 r. wzrosła o 0,4%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 17,7% wobec 17,8% przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PKB, Produkt krajowy brutto

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: