eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zbycie udziałów w spółce
 • Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  11:43 08.05.2022 PORADA

  Czy sprzedaż udziałów w celu umorzenia w przypadku gdy cena kupna i sprzedaży udziałów jest taka sama (brak dochodu) należy wykazać w zeznaniu rocznym ? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak bezpiecznie zamknąć transakcję?

  Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak bezpiecznie zamknąć transakcję?

  12:30 30.08.2019

  ... spółce nie przysługują majątkowe prawa autorskie do kodów źródłowych kluczowego oprogramowania, to nabywca udziałów w takiej spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: zbycie udziałów, zbycie udziałów w spółce, udziały spółki, sprzedaż udziałów
 • Zbycie udziałów w spółce - ograniczenia

  Zbycie udziałów w spółce - ograniczenia

  00:20 11.07.2014

  ... udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą odnosić się do określonych osób, które w świetle postanowień umowy spółki będą uprawnione do nabycia udziałów w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: zbycie udziałów, zbycie udziałów w spółce, udziały spółki, sprzedaż udziałów
 • Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  09:05 10.07.2014

  ... 9117 k.p.c. Tryb sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zależy od kwestii, czy umowa spółki uzależnia zbycie udziałów od zgody spółki albo w inny sposób ogranicza zbycie udziałów. Możemy zatem wyróżnić regulację ogólną zbycia zajętych udziałów zawartą w kodeksie postępowania cywilnego oraz tryb szczególny sprzedaż zajętych udziałów określony w art. 185 ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, dłużnicy, udziały w spółce z o.o., zajęcie udziałów w spółce
 • Reprezentacja spółki: umowa najmu i nabycie udziałów

  Reprezentacja spółki: umowa najmu i nabycie udziałów

  00:10 05.11.2012

  ... . Nabycie udziałów przez członka zarządu Jeżeli chodzi o nabycie udziałów w spółce, to jak rozumiem chodzi o nabycie udziałów przez umowę sprzedaży udziałów, zawieraną pomiędzy zbywcą – dotychczasowym wspólnikiem, a nabywcą – członkiem zarządu. Domyślam się, że w pytaniu chodzi o wyrażenie przez zarząd zgody na zbycie udziałów konkretnej osobie ... WIĘCEJ

  Tematy: reprezentacja spółki, umowa najmu, zbycie udziałów w spółce, nabycie udziałów przez członka zarządu
 • Zbycie udziałów w spółce z o.o. a rozliczenie dopłaty

  Zbycie udziałów w spółce z o.o. a rozliczenie dopłaty

  09:12 14.10.2011

  ... , np. zamiast całościowej zapłaty ceny, zobowiązanie to jest spełniane w części przez przeniesienie udziałów lub akcji, do których prawa posiada nabywca, kwestii dopłat uiszczonych przez sprzedawcę do spółki. Instytucja dopłat umożliwia spółce szybki i odformalizowany, z ich uchwaleniem nie jest związana konieczność uzyskania wpisu do ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., wspólnicy spółki, prawa spółek, udziały w spółce z o.o.


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: