eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zbycie udziałów w spółce
 • Dobrowolne umorzenie udziałów spółki a VAT

  Dobrowolne umorzenie udziałów spółki a VAT

  13:33 28.06.2023

  Jednym ze sposobów umorzenia udziałów w spółce jest dokonanie tego za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez spółkę. Dochodzi wówczas do tzw. dobrowolnego umorzenia udziałów mającego na celu zmniejszenie kapitału zakładowego celem uwolnienia zablokowanych w nim środków finansowych. Umorzenie takie może mieć charakter odpłatny bądź ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., umorzenie udziałów, zbycie udziałów, udziały w spółce
 • Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. O czym należy pamiętać?

  Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. O czym należy pamiętać?

  11:35 09.09.2022

  ... w terminie trzech dni od chwili złożenia wniosku online. Podatki a sprzedaż udziałów Procedura sprzedaży i kupna udziałów w spółce z o.o. wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, odpłatne zbycie udziałów w spółce z o.o. jest uznawane za przychód z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z brzmieniem art. 30b ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  13:29 27.06.2022

  ... udziałów. Wypłata wynagrodzenia w formie świadczenia usług W przypadku gdy spółka z o.o. wypłaca wynagrodzenie w zamian za zbycie udziałów ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., umorzenie udziałów, zbycie udziałów, udziały w spółce
 • Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  11:43 08.05.2022 PORADA

  Czy sprzedaż udziałów w celu umorzenia w przypadku gdy cena kupna i sprzedaży udziałów jest taka sama (brak dochodu) należy wykazać w zeznaniu rocznym ? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  11:48 16.04.2021

  ... lub własności domu jednorodzinnego; 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Dostawa towarów, o której mowa w ww. art. 7 ... w sposób ciągły dla celów zarobkowych. (…) Zasady dotyczące umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostały zawarte w art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak bezpiecznie zamknąć transakcję?

  Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak bezpiecznie zamknąć transakcję?

  12:30 30.08.2019

  ... spółce nie przysługują majątkowe prawa autorskie do kodów źródłowych kluczowego oprogramowania, to nabywca udziałów w takiej spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: zbycie udziałów, zbycie udziałów w spółce, udziały spółki, sprzedaż udziałów
 • Przekazanie nieruchomości w zamian za udziały w celu ich umorzenia z VAT

  Przekazanie nieruchomości w zamian za udziały w celu ich umorzenia z VAT

  11:43 29.08.2018

  Spółki przez wiele lat toczyły dyskusje z fiskusem, czy przekazując odchodzącemu udziałowcowi nieruchomość w zamian za jego umorzone akcje muszą odprowadzić podatek VAT z tego tytułu. Spór zakończył w 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że czynność ta podlega opodatkowaniu. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął również ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  11:53 15.02.2016

  ... czy w danej sytuacji mamy do czynienia z dostawą towarów. Przykładem wątpliwości w kontekście pojęcia odpłatnej dostawy towarów, jest kwestia dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. przeprowadzanego w zamian za wynagrodzenie w formie rzeczowej. Sporna jest kwestia czy spółka w takim przypadku dokonuje odpłatnej dostawy towarów (czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, kapitał zakładowy, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Zbycie udziałów w spółce - ograniczenia

  Zbycie udziałów w spółce - ograniczenia

  00:20 11.07.2014

  ... udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą odnosić się do określonych osób, które w świetle postanowień umowy spółki będą uprawnione do nabycia udziałów w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: zbycie udziałów, zbycie udziałów w spółce, udziały spółki, sprzedaż udziałów
 • Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  09:05 10.07.2014

  ... 9117 k.p.c. Tryb sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zależy od kwestii, czy umowa spółki uzależnia zbycie udziałów od zgody spółki albo w inny sposób ogranicza zbycie udziałów. Możemy zatem wyróżnić regulację ogólną zbycia zajętych udziałów zawartą w kodeksie postępowania cywilnego oraz tryb szczególny sprzedaż zajętych udziałów określony w art. 185 ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, dłużnicy, udziały w spółce z o.o., zajęcie udziałów w spółce
 • Reprezentacja spółki: umowa najmu i nabycie udziałów

  Reprezentacja spółki: umowa najmu i nabycie udziałów

  00:10 05.11.2012

  ... . Nabycie udziałów przez członka zarządu Jeżeli chodzi o nabycie udziałów w spółce, to jak rozumiem chodzi o nabycie udziałów przez umowę sprzedaży udziałów, zawieraną pomiędzy zbywcą – dotychczasowym wspólnikiem, a nabywcą – członkiem zarządu. Domyślam się, że w pytaniu chodzi o wyrażenie przez zarząd zgody na zbycie udziałów konkretnej osobie ... WIĘCEJ

  Tematy: reprezentacja spółki, umowa najmu, zbycie udziałów w spółce, nabycie udziałów przez członka zarządu

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: