eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przekazanie towarów
 • Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  11:48 16.04.2021

  ... umorzeniu jest wyrażalna w wartościach pieniężnych. Tym samym istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów, a wynagrodzeniem stanowiącym konkretną wartość wyrażalną w pieniądzu. W świetle powyższego należy stwierdzić, że przekazanie przez Spółkę towarów w zamian za udziały, które umorzyła – tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

  Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

  13:42 30.03.2021

  ... są m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się tutaj również (z pewnymi wyjątkami nieistotnymi w rozpatrywanej sprawie) przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Świąteczne wydatki przedsiębiorcy w kosztach podatkowych?

  Świąteczne wydatki przedsiębiorcy w kosztach podatkowych?

  15:35 30.12.2018

  W okresie świątecznym obdarzamy się prezentami i to nie tylko w najbliższej rodzinie czy gronie przyjaciół. Dobrą praktyką jest bowiem wręczanie także upominków pracownikom, dzięki czemu ci czują się docenieni, czy kontrahentom, z myślą o dalszej owocnej współpracy. Jak wygląda podatkowe rozliczenie takich podarunków? Prezenty dla kontrahentów ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, prezenty dla klientów, podatek dochodowy
 • Podatek VAT od transakcji między firmami małżonków

  Podatek VAT od transakcji między firmami małżonków

  13:40 13.09.2018

  ... towarów z jednej działalności do drugiej nie stanowi odpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT. Jeżeli natomiast przeniesienie nie jest odpłatne, nie stanowi dostawy towarów ... drugiej. Takie działanie nie wywoła skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Dlaczego orzeczenie NSA jest niezwykle korzystne dla podatników? ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, opodatkowanie VAT, środki trwałe, obowiązek podatkowy VAT
 • Przekazanie nieruchomości w zamian za udziały w celu ich umorzenia z VAT

  Przekazanie nieruchomości w zamian za udziały w celu ich umorzenia z VAT

  11:43 29.08.2018

  ... zakładało, że takie przekazanie, przenoszące prawo do rozporządzania rzeczą, stanowi w istocie dostawę, zatem VAT się należy. Z kolei w 2012 r. Sąd uznał, iż przekazanie nieruchomości nie ... . Omawiana sprawa wyraźnie pokazuje, że orzecznictwo w obszarze podatku od towarów i usług zdecydowanie nie należy do stabilnych i przewidywalnych. Nieustanne ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż majątku pomiędzy firmami małżonków bez VAT?

  Sprzedaż majątku pomiędzy firmami małżonków bez VAT?

  13:30 06.07.2018

  ... w ramach tych działalności, gdy to małżonków łączy wspólność majątkowa istniejąca na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, opodatkowanie VAT, środki trwałe, obowiązek podatkowy VAT
 • Świąteczne wydatki w ujęciu podatkowym

  Świąteczne wydatki w ujęciu podatkowym

  15:45 01.01.2018

  ... naliczamy – zwraca uwagę Aneta Socha. Mowa jest o naliczeniu, gdyż przepisy określają, że przekazanie prezent, dla darczyńcy rodzi konsekwencje w postaci naliczenia VAT. Wyjątek stanowią prezenty o małej wartości i próbki, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez prezenty o małej wartości należy ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, prezenty dla klientów, podatek dochodowy
 • Przekazanie nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  Przekazanie nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  13:20 03.10.2017

  ... sprzedaż towarów czy świadczenie usług za wynagrodzeniem, ale także szereg czynności nieodpłatnych. I tak w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, która jest opodatkowana VAT, należy rozumieć także przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w tym m.in. przekazanie lub zużycie towarów na ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  Nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  13:51 24.07.2017

  ... w podatku VAT. Poniżej opiszemy je w stosunku do nieruchomości. Co podlega opodatkowaniu VAT? VAT-em opodatkowana jest m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Czy przekazanie nieruchomości na potrzeby własne przedsiębiorcy ma tutaj charakter odpłatności? Nie - majątek firmowy i tak należy do niego, stąd jedynie ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Przekazanie materiałów reklamowych bez podatku VAT?

  Przekazanie materiałów reklamowych bez podatku VAT?

  13:21 28.04.2017

  ... od towarów i usług – co do zasady – podlega każde nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: