eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki z o.o.
 • Czy wspólnik ma zawsze prawo dostępu do dokumentów spółki z o.o.?

  Czy wspólnik ma zawsze prawo dostępu do dokumentów spółki z o.o.?

  13:07 02.08.2023

  ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być również spółką zależną względem innej spółkispółki dominującej. W dniu 13 października 2022 roku weszła w życie ... stosuje się art. 212 (dot. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), art. 30097 (dot. prostej spółki akcyjnej) i art. 428 ksh (dot. spółki akcyjnej), stąd należy uznać przepis ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki z o.o., spółka, wspólnicy spółki
 • Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. O czym należy pamiętać?

  Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. O czym należy pamiętać?

  11:35 09.09.2022

  ... do najczęściej stosowanych należą: metoda majątkowa – umożliwia określenie wartości spółki oraz jej poszczególnych udziałów. Ocena opiera się na aktywach spółki, a aktywa i zobowiązania spółki koryguje się do wartości rynkowej; metoda porównawcza – polega na porównaniu danej spółki z inną spółką. Spółka stanowiąca odniesienie do wyceny powinna być ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Czy od wypłaty starego zysku spółki (osobowej) trzeba zapłacić ponowny podatek?

  Czy od wypłaty starego zysku spółki (osobowej) trzeba zapłacić ponowny podatek?

  13:14 17.09.2021

  ... Spółki przekształconej jako kapitał rezerwowy), wypracowanego przez spółkę jawną oraz opodatkowanego w ramach działalności Spółki jawnej, w chwili wypłaty udziałowcom Spółki z ... . A zatem wypłata takich zysków ze spółki komandytowej, czy też spółki powstałej z przekształcenia tej spółki (tj. sp. z o.o.) będzie opodatkowana na zasadach obowiązujących ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Wypłata zysku spółki jawnej przez spółkę z o.o. w podatku dochodowym

  Wypłata zysku spółki jawnej przez spółkę z o.o. w podatku dochodowym

  13:47 14.06.2021

  ... kapitale zapasowym i zyskach z lat ubiegłych zostaną przeksięgowane na konto księgowe – zobowiązania spółki z tytułu zysku wobec wspólników spółki jawnej. Kwota ta może być wypłacona wspólnikom jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o. Zadano pytanie, czy wypłata przez spółkę z o.o. zysków wypracowanych jeszcze ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Jak dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

  Jak dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

  09:14 22.06.2020

  ... dla skorzystania z procedury uproszczonej do podwyższenia kapitału zakładowego (a więc bez konieczności zmiany umowy spółki) to: umowa spółki musi wyraźnie przewidywać, że podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zmiany umowy spółki, umowa spółki powinna jednocześnie przewidywać maksymalną wartość podwyższenia, które ma być dokonane bez zmiany ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższenie kapitału zakładowego, spółka z o.o., spółki z o.o.
 • Kiedy podział spółki z o.o. jest możliwy? Jak to zrobić?

  Kiedy podział spółki z o.o. jest możliwy? Jak to zrobić?

  00:30 08.06.2020

  ... majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (art. 529 § 1 pkt 1 k.s.h.); Podział przez przejęcie polega na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na inne, istniejące już spółki kapitałowe, zwane spółkami przejmującymi, w zamian za udziały lub akcje, które spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spółki, spółki z o.o., spółka z o.o., kodeks spółek handlowych
 • Restrukturyzacja firmy: przekształcenie (w) spółki

  Restrukturyzacja firmy: przekształcenie (w) spółki

  13:47 21.05.2020

  ... własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do nowo utworzonego podmiotu i kontynuację biznesu np. w ramach wydzielonej spółki celowej. Wybór określonego modelu wynika z wielu czynników, w tym skutków podatkowych planowanej operacji, które będą odmienne w zależności od przyjętego scenariusza ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki akcyjnej w SKA

  Podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki akcyjnej w SKA

  12:22 23.09.2019

  ... ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej (tj. spółki z o.o. lub spółki akcyjnej) bądź spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna. W konsekwencji oznacza to, że ww. przepis dotyczy wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  12:49 18.09.2018

  ... r., tj. miesiąca za który będą należne. Nie mogą być zatem kosztami spółki, która powstanie od 2019 r. wskutek przekształcenia podatnika. Inaczej jest w przypadku składek ... pkt 2 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 57a updop, będą kosztem uzyskania przychodu Spółki w momencie ich faktycznej zapłaty, a więc w miesiącu w którym Wnioskodawca nie będzie już ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  12:46 16.07.2018

  ... względzie, że do końca 2008 roku niejasne było podatkowe podejście do niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w sytuacji kiedy te spółki przekształcały się w spółki osobowe. W tym zakresie niejednolite były poglądy i stanowisko organów podatkowych. Brak uregulowań zmusił ustawodawcę do rozwiązania dylematu poprzez doprecyzowanie przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: