eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nieodpłatne przekazanie towarów
 • Darowizna na cele charytatywne a podatek VAT

  Darowizna na cele charytatywne a podatek VAT

  12:00 22.03.2022

  ... odpłatna dostawa towarów. Jednak również nieodpłatne dostawy towarów mogą zostać przedmiotem opodatkowania, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez (opodatkowaną) dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w VAT, nieodpłatne przekazanie towarów, zwolnienia podatkowe, nieodpłatne świadczenia
 • Spółka cywilna: przeniesienie udziałów spółki z o.o. bez podatku

  Spółka cywilna: przeniesienie udziałów spółki z o.o. bez podatku

  13:00 21.09.2021

  ... stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Brak jest bowiem w niej elementu niezbędnego dla powstania takiego obowiązku jakim jest nieodpłatne wzbogacenie się, zwiększenie majątku kosztem majątku innej osoby. W opisanej sytuacji brak będzie zatem elementu nabycia, skutkującego przysporzeniem a zatem nie będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, nieodpłatne przekazanie towarów
 • Zwrot VAT zapłaconego od darowizny powoduje jej odpłatność

  Zwrot VAT zapłaconego od darowizny powoduje jej odpłatność

  13:46 09.09.2021

  ... przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1. przekazanie lub zużycie towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w vat, VAT należny, nieodpłatne przekazanie towarów, podstawa opodatkowania
 • Wyłączenie nieruchomości ze spółki osobowej bez podatku od darowizny?

  Wyłączenie nieruchomości ze spółki osobowej bez podatku od darowizny?

  07:50 04.06.2021

  ... bowiem, że wycofanie nieruchomości ze spółki i jej nieodpłatne przeniesienie do majątku wspólników nastąpi na podstawie uchwały wspólników (w formie aktu notarialnego), a w celu jej wykonania zostanie zawarta umowa nienazwana w formie aktu notarialnego o nieodpłatne przekazanie wspólnikom składnika majątku spółki jawnej, proporcjonalnie do udziału ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, nieodpłatne przekazanie towarów
 • Nieodpłatne przekazanie książek autorowi jest jego przychodem podatkowym

  Nieodpłatne przekazanie książek autorowi jest jego przychodem podatkowym

  13:33 20.05.2021

  ... zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ... indywidualnej (sygn. DD3.8222.2.451.2015.IMD). Ad 3. Jak wykazano powyżej, przekazanie egzemplarzy autorskich powoduje powstanie po stronie autorów przychodu opodatkowanego. ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia
 • Opodatkowanie VAT: nie koszt wytworzenia a możliwa do uzyskania cena sprzedaży

  Opodatkowanie VAT: nie koszt wytworzenia a możliwa do uzyskania cena sprzedaży

  12:44 18.05.2021

  ... będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionej wyżej analizy przepisów podatkowych, aby nieodpłatne przekazanie towarów – w świetle powołanego art. 7 ust. 2 ustawy – podlegało opodatkowaniu VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: • nieodpłatne przekazanie dokonywane jest przez podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w vat, VAT należny, nieodpłatne przekazanie towarów, podstawa opodatkowania
 • Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  11:48 16.04.2021

  ... umorzeniu jest wyrażalna w wartościach pieniężnych. Tym samym istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów, a wynagrodzeniem stanowiącym konkretną wartość wyrażalną w pieniądzu. W świetle powyższego należy stwierdzić, że przekazanie przez Spółkę towarów w zamian za udziały, które umorzyła – tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

  Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

  13:42 30.03.2021

  ... towarów i odpłatne świadczenie usług. Na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się tutaj również (z pewnymi wyjątkami nieistotnymi w rozpatrywanej sprawie) przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów ... czyli np. przekazanie nieodpłatne na potrzeby prywatne ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Czy przy darowiźnie towarów trzeb naliczyć VAT?

  Czy przy darowiźnie towarów trzeb naliczyć VAT?

  13:58 01.03.2021

  ... niniejszej sprawy nieodpłatne przekazanie towarów nabytych przez Wnioskodawcę, związanych z prowadzoną działalnością i wchodzących w skład jego przedsiębiorstwa, w stosunku do których Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, będzie stanowić dostawę towarów, o której ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w vat, VAT należny, nieodpłatne przekazanie towarów, podstawa opodatkowania
 • Przekazanie nieruchomości spółki jawnej jej wspólnikom bez podatku od darowizny

  Przekazanie nieruchomości spółki jawnej jej wspólnikom bez podatku od darowizny

  13:32 10.11.2020

  ... bowiem, że wycofanie nieruchomości ze spółki i jej nieodpłatne przeniesienie do majątku wspólników nastąpi na podstawie uchwały wspólników (w formie aktu notarialnego), a w celu jej wykonania zostanie zawarta umowa nienazwana w formie aktu notarialnego o nieodpłatne przekazanie wspólnikom składnika majątku spółki jawnej, proporcjonalnie do udziału ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, nieodpłatne przekazanie towarów
 • Oprocentowanie nieodpłatnej nagrody - ryczałt na rok 2017

  Oprocentowanie nieodpłatnej nagrody - ryczałt na rok 2017

  19:03 01.01.2018 PORADA

  Witam, mam taką samą sytuacje jak w  tym  artykule: http://www.porady.egospodarka.pl/Ksiegowosc-Finanse/6820-Prezent-dla-firmy-jak-opodatkowac.html lecz jest on z 2013 roku. Jakie jest obecnie oprocentowanie tego typu nagrody? WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, stawki ryczałtu ewidencjonowanego, podatek dochodowy, przychody podatkowe
 • Zamknięcie działalności i przekazanie towarów do zagranicznej spółki

  Zamknięcie działalności i przekazanie towarów do zagranicznej spółki

  15:07 17.06.2015 PORADA

  Witam, chcę zamknąć działalność i prowadzić już jako spółkę zagraniczną. Problem natomiast jest z towarami ze spółki. W jaki sposób sprzedać, przenieść czy może darować, by ponieść jak namniejszy skutek podatkowy? Dodam, że rozliczam działalność ryczałtem i jestem ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie działalności gospodarczej, spółka, spółka zagraniczna, przekształcenie działalności w spółkę
 • Prezent dla firmy - jak opodatkować?

  Prezent dla firmy - jak opodatkować?

  18:24 08.01.2013 PORADA

  Prowadzę działalność opodatkowaną w formie ryczałtu - usługi budowlane. Otrzymałem nieodpłatnie telefon "za punkty", które zbierałem w związku z realizacją zamówień, o wartości szacunkowej 450 zł. Pytanie: czy powinienem to jakoś opodatkować? W jaki sposób to zrobić, skoro ... WIĘCEJ

  Tematy: prezenty dla kontrahentów, ryczałt ewidencjonowany, podatek dochodowy, przychody podatkowe

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: