eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › egzekucja wierzytelności
 • Nadpłata podatku a zajęcie komornicze: jak powinien zachować się fiskus?

  Nadpłata podatku a zajęcie komornicze: jak powinien zachować się fiskus?

  13:16 20.05.2020

  ... nie rozstrzygnął jednak najważniejszej kwestii: czy dla przekazania wierzytelności organowi egzekucyjnemu wystarczające jest samo dokonanie jej zajęcia (z uwagi na przepis art. 902² § 1 stanowiący, że zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmuje także wierzytelności przyszłe, powstałe w ciągu kolejnego roku), bez względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, egzekucja długu, egzekucja wierzytelności, Ordynacja podatkowa
 • Koszty windykacyjne obciążające dłużnika w podatku dochodowym

  Koszty windykacyjne obciążające dłużnika w podatku dochodowym

  12:48 11.07.2019

  Spóźniasz się z płatnościami, za co kontrahent obciąża cię dodatkowymi kosztami za windykację? Wydatków takich możesz nie zaliczyć do kosztów podatkowych. Nie wszystkie jednak takie obciążenia z rachunku podatkowego zostaną wyłączone. Koszty egzekucyjne Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy o PIT) stanowi, że ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, koszty egzekucji, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

  Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

  10:46 31.01.2019

  ... komandytowa czy też spółka komandytowo – akcyjna, wierzyciel w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, mógł wystąpić do sądu z ... krąg osób, z których majątku mógł prowadzić egzekucję w celu zaspokojenia swojej wierzytelności. W dniu 5 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, egzekucja wierzytelności, egzekucja należności, klauzula wykonalności
 • Śmierć dłużnika: wierzyciel może pozwać spadkobierców

  Śmierć dłużnika: wierzyciel może pozwać spadkobierców

  12:49 10.09.2018

  Samo dochodzenie należności od dłużników nie jest często prostym zadaniem. Wezwania do zapłaty, negocjacje, postępowania sądowe i egzekucyjne. Dużo czasu i wiele nerwów. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy dłużnik umiera. Wbrew pozorom wraz ze śmiercią dłużnika jego zobowiązania wcale nie przestają istnieć. Wierzyciel może ich dochodzić ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć dłużnika, wierzyciele, postępowanie spadkowe, egzekucja należności
 • Działalność gospodarcza: skuteczna ochrona majątku

  Działalność gospodarcza: skuteczna ochrona majątku

  00:44 29.05.2018

  ... majątku i zoptymalizowania ryzyka – często pośpiesznie, najprostszymi przychodzącymi do głowy metodami – to działanie spóźnione. Jeśli w stosunku do majątku przedsiębiorcy prowadzona jest egzekucja komornicza, to spóźnienie to jest na tyle znaczne, że nic nie można już zrobić. Jeżeli bowiem działania dłużnika zmierzają do ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, majątek firmy, egzekucja wierzytelności, majątek osobisty
 • Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

  Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

  10:43 05.03.2018

  ... w innych kategoriach. Podkreślić należy, że taka jest praktyka postępowania upadłościowego w aspekcie sporządzania przez syndyka list wierzytelności. Wierzyciele w zgłoszeniu wierzytelności najczęściej umieszczają koszty postępowania w kategorii drugiej, zaszeregowanie takie uznaje syndyk, a następnie sędzia – komisarza zatwierdza listę ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty egzekucji, egzekucja wierzytelności, ogłoszenie upadłości, postępowanie egzekucyjne
 • Własna firma: jak chronić jej majątek przed przyszłymi wierzycielami?

  Własna firma: jak chronić jej majątek przed przyszłymi wierzycielami?

  09:50 06.02.2018

  ... . Obie są posiadającymi osobowość prawną spółkami kapitałowymi i charakteryzują się tym, że ewentualna egzekucja może być prowadzona, co do zasady, tylko z posiadanego przez ... sam może należeć) będą pobierać z trustu zyski. Dzięki tej konstrukcji windykacja wierzytelności z zagranicznego trustu przez polskie organy egzekucyjne jest niemożliwa. Na ... WIĘCEJ

  Tematy: majątek firmy, działalność gospodarcza, wierzyciele, egzekucja wierzytelności
 • Śmierć dłużnika a postępowanie upadłościowe

  Śmierć dłużnika a postępowanie upadłościowe

  00:30 07.12.2017

  ... w ramach postępowania nie uzyskali oni pełnego zaspokojenia. Co więcej udogodnieniem dla wierzycieli jest fakt, iż wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności stanowi po zakończeniu postępowania upadłościowego tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy. Niewątpliwie przyspieszy to ewentualne wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko spadkobiercy ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, egzekucja wierzytelności, dłużnik
 • Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

  Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

  08:58 05.12.2017

  ... związane z dochodzeniem tych wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Z wykładni tych przepisów wynika, że podatnik ma obowiązek porównać w protokole wartość odpisanej wierzytelności z wartością kosztów, które musiałby ponieść w celu jej dochodzenia. Z tego już zatem można wnioskować, że wartość wierzytelności nie ulega powiększeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Jest rodzinny rachunek bankowy. Komornik już nie zabierze zasiłku

  Jest rodzinny rachunek bankowy. Komornik już nie zabierze zasiłku

  00:20 03.08.2016

  ... niego na przedmiotowym rachunku, jako wyraźnie wyodrębnione spośród oszczędności znajdujących się na zwykłych rachunkach bankowych, nie zostaną zajęte w ramach egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego. Oznacza to, że posiadacz rachunku rodzinnego będzie mógł swobodnie dysponować przechowywanymi na nim środkami, nawet w sytuacji gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo bankowe, rachunek bankowy, zmiany w prawie, konto bankowe
 • Majątek prywatny a odpowiedzialność w spółce cywilnej?

  Majątek prywatny a odpowiedzialność w spółce cywilnej?

  10:24 09.01.2013 PORADA

  Mam pytanie z zakresu odpowiedzialności mojego prywatnego majątku. Czy współwłaściciel spółki cywilnej w przypadku ściągania wierzytelności odpowiada też majątkiem prywatnym? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, odpowiedzialność wspólników, wspólnicy spółki
 • Majątek prywatny a odpowiedzialność w spółce cywilnej?

  Majątek prywatny a odpowiedzialność w spółce cywilnej?

  10:24 09.01.2013 PORADA

  Mam pytanie z zakresu odpowiedzialności mojego prywatnego majątku. Czy współwłaściciel spółki cywilnej w przypadku ściągania wierzytelności odpowiada też majątkiem prywatnym? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, odpowiedzialność wspólników, wspólnicy spółki

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: