eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › urlop szkoleniowy
 • Urlop szkoleniowy

  Urlop szkoleniowy

  16:00 20.02.2023 PORADA

  Dzień dobry, Jestem od 10 miesięcy zatrudniona w firmie, na początku jako stażysta a później po 3 miesiącach przeszłam na umowę o pracę. Cały czas studiuję, aktualnie jestem na 3 roku studiów dziennych. Dowiedziałam się o istnieniu urlopu szkoleniowego. Czy taki urlop może mi ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, studia, praca na studiach, praca na etat
 • urlop szkoleniowy - doktorat

  urlop szkoleniowy - doktorat

  15:49 10.08.2021 PORADA

  Czy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy z tytułu doktoratu? Jeśli tak, to w jakim wymiarze? W kodeksie pracy wymieniony jest jedynie urlop szkoleniowy na przygotowanie pracy dyplomowej, a jak to jest w przypadku doktoratu? WIĘCEJ

  Tematy: doktorat, urlop szkoleniowy, doktorant, prawo do urlopu szkoleniowego
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  18:33 18.12.2019 PORADA

  Dzień dobry, od czerwca 2019 r. jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na cały etat (praca poniedziałek - piątek), w lutym 2020 muszę wrócić na uczelnię na ostatni semestr studiów, aby je dokończyć. Będzie to wymagało ode mnie regularnego uczestnictwa na 2 przedmiotach w ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, praca na etat
 • Ciąża i L4 a umowa na czas nieokreślony

  Ciąża i L4 a umowa na czas nieokreślony

  20:07 19.08.2019 PORADA

  Witam serdecznie, mam kilka pytań odnośnie mojej sytuacji. Jestem we wczesnej ciąży, pracuję od 4 lat w firmie na stanowisku przedstawiciela handlowego (pokonuję dziennie trasę 200-300 km), mam umowę na czas nieokreślony. Moja praca jest również związana z dość sporym wysiłkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, zwolnienie lekarskie, L4 w ciąży, przedstawiciel handlowy
 • Nawet 3 tygodnie na urlop szkoleniowy

  Nawet 3 tygodnie na urlop szkoleniowy

  00:16 18.09.2016

  ... z inicjatywy swojego pracodawcy, przysługuje jej płatna przerwa od pracy, w której będzie się mogła na spokojnie przygotować do egzaminu końcowego. Urlop szkoleniowy, a urlop wypoczynkowy to dwie zupełnie inne rzeczy. Obydwu pracodawca udziela z obowiązku, natomiast pracownik jedynie z urlopu wypoczynkowego korzysta „z przymusu”. Udzielenie urlopu ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, urlop na naukę, obowiązki pracodawcy, prawa pracownika
 • Czy przysługuje urlop szkoleniowy za odbyty kurs?

  Czy przysługuje urlop szkoleniowy za odbyty kurs?

  14:59 14.04.2015 PORADA

  Witam,   czy przysługuje mi dzień wolny w pracy (umowa o prace na czas nieokreślony), jeżeli odbyłam jednodniowe szkolenie z zakresu pojęć dotyczących mojej pracy i uzyskałam certyfikat z tego szkolenia? Czy jest jakiś akt w kodeksie pracy, który to reguluje? Wiem, że gdyby to były ... WIĘCEJ

  Tematy: dzień wolny od pracy, umowa o pracę na czas nieokreślony, kodeks pracy, urlop szkoleniowy
 • Urlop szkoleniowy na napisanie pracy magisterskiej. Czy mogę się upomnieć o ten urlop?

  Urlop szkoleniowy na napisanie pracy magisterskiej. Czy mogę się upomnieć o ten urlop?

  15:37 14.01.2014 PORADA

  Dzień dobry,  w 2011 byłam zatrudniona w firmie na cały etat, to był mój ostatni rok studiów stacjonarnych. Nie wiedziałam, że jest możliwość otrzymania urlopu szkoleniowego na napisanie pracy magisterskiej.  Czy ja po tym czasie mogę upomnieć się o przysługujący wtedy urlop? ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na pełny etat, urlop szkoleniowy, praca magisterska, studia
 • Urlop szkoleniowy, czyli jak pogodzić pracę z nauką?

  Urlop szkoleniowy, czyli jak pogodzić pracę z nauką?

  00:26 28.09.2013

  ... zgodą. W związku z tym pracownikowi, który zdecyduje się na podnoszenie kwalifikacji, przysługuje urlop szkoleniowy lub zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas ... pracownika są dniami pracy. Kodeks pracy nie określa w sposób jednoznaczny czy urlop szkoleniowy musi być wykorzystany jednorazowo w całości, czy też może on być dzielony na ... WIĘCEJ

  Tematy: podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia pracowników, urlop szkoleniowy
 • Szkoła, a praca... POMOCY!!!!

  Szkoła, a praca... POMOCY!!!!

  16:16 28.12.2012 PORADA

  Pracuję w pewnej firmie od 2007. Chciałam podnieść swoje kwalifikacje i w 2009 roku zaczęłam studia zaoczne w zupełnie innym kierunku niż moja praca. Dodam też, że moja firma nie skierowała mnie na studia, prezesa nie informowałam o tym, postanowiłam na własną rękę uczyć się ... WIĘCEJ

  Tematy: dokształcanie pracowników, podnoszenie kwalifikacji, studia zaoczne, urlop szkoleniowy
 • Dokształcanie pracownika w podatku dochodowym

  Dokształcanie pracownika w podatku dochodowym

  12:43 26.10.2012

  Niektórzy pracodawcy mogą ułatwić swoim pracownikom, a czasem też współpracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Świadczenia te, co do zasady, stanowią przychód dla otrzymujących je osób, ale po spełnieniu wymaganych przepisami warunków mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku. Przedmiotowym zwolnieniem od podatku objęto wartość świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia pracowników, urlop szkoleniowy
 • Urlop szkoleniowy

  Urlop szkoleniowy

  09:53 23.10.2012 PORADA

  nowe zasady urlopów szkoleniowych 21 dni. Czy dojazd na studia w godzinach pracy może być liczony urlop szkoleniowy jest to piątek, czy obrona pracy i przygotowanie do egzaminu. Nauka za zgodą pracodawcy. WIĘCEJ

  Tematy: szkolenia pracowników, urlop szkoleniowy, studia, dojazd na zajęcia
 • Dokształcanie pracownika na warunkach pracodawcy

  Dokształcanie pracownika na warunkach pracodawcy

  00:25 01.10.2012

  ... , są to uprawnienia o charakterze odpłatnym. Urlop na wniosek Pracownikowi, który dokształca się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, określone uprawnienia przysługują na podstawie przepisów Kodeksu pracy, bez konieczności zawierania w tym zakresie umowy szkoleniowej. Te uprawnienia to urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: dokształcanie pracowników, dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji, urlop szkoleniowy
 • Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy, o którym mowa w ustawie o adwokaturze

  Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy, o którym mowa w ustawie o adwokaturze

  10:42 02.09.2012 PORADA

  Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop szkoleniowy - 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego. Skoro jest to urlop oznaczony w dniach kalendarzowych, czy powinien być płatny za soboty i niedziele. Urlop ten przysługuje na mocy ustawy o adwokaturze WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, ustawa o adwokaturze, szkolenia pracowników, egzamin adwokacki
 • Urlop szkoleniowy

  Urlop szkoleniowy

  12:25 22.08.2012 PORADA

  Czy urlop szkoleniowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia traktować jako czas faktycznie przepracowany? WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, szkolenia pracowników, płatny urlop szkoleniowy, czas faktycznie przepracowany
 • Urlop szkoleniowy dla słuchacza studiów podyplomowych

  Urlop szkoleniowy dla słuchacza studiów podyplomowych

  12:09 07.03.2012

  ... . Pracownicy zatem przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni. Pracownica podjęła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy 8.10.2011 r. Program studiów podyplomowych przewiduje konieczność przygotowania pracy końcowej oraz złożenia egzaminu końcowego, w związku z tym pracownicy nie przysługuje urlop szkoleniowy. Przepisy kodeksu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, studia podyplomowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenie kwalifikacji
 • Urlop szkoleniowy nie dla każdego pracownika

  Urlop szkoleniowy nie dla każdego pracownika

  00:21 22.01.2012

  ... gdy program studiów tego typu przewidywał przygotowanie i obronę pracy dyplomowej, urlop szkoleniowy się należy. Takie stanowisko straciło jednak aktualność w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi m.in. dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych. Urlop szkoleniowy nie przysługuje, jeżeli pracownik jest już zwolniony od pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia pracowników, dokształcanie pracowników
 • Odwołanie pracownika z urlopu szkoleniowego

  Odwołanie pracownika z urlopu szkoleniowego

  13:17 29.07.2011

  ... tego urlopu. Pytanie: Czy można nie udzielić zgody na urlop szkoleniowy zaplanowany przez pracownika w danym terminie? Pracownik uczęszcza na studia licencjackie zgodnie z umowa szkoleniowa podpisana pomiędzy pracownikiem a pracodawca i co tydzień w środy prosi o urlop szkoleniowy. Motywuje to konsultacja z profesorem w kwestii pisania pracy. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, dodatkowy urlop szkoleniowy, odwołanie pracownika z urlopu
 • Prawo do urlopu szkoleniowego

  Prawo do urlopu szkoleniowego

  13:26 01.07.2011

  ... . 21 dni, przysługuje pracownikowi będącemu studentem ostatniego roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Urlop szkoleniowy jest płatnym urlopem - jeśli to pracodawca skieruje pracownika na szkolenie lub zgodzi się na podwyższanie jego kwalifikacji zawodowych. Zgoda pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop szkoleniowy, prawo do urlopu szkoleniowego, płatny urlop szkoleniowy, podnoszenie kwalifikacji
 • Podnoszenie kwalifikacji: kiedy większe uprawnienia?

  Podnoszenie kwalifikacji: kiedy większe uprawnienia?

  13:32 30.06.2011

  ... w okresie niewykonywania pracy… Niepłatny urlop według uznania Pracownikowi, który nie uzyskał akceptacji pracodawcy dla swoich planów w zakresie ponoszenia kwalifikacji zawodowych, nie przysługują z mocy ustawy żadne uprawnienia. Wyłącznie od woli pracodawcy zależy, czy zostanie mu przyznany bezpłatny urlop szkoleniowy i zwolnienie z części lub ... WIĘCEJ

  Tematy: podnoszenie kwalifikacji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia pracowników, urlop szkoleniowy
 • Dodatkowy płatny urlop szkoleniowy

  Dodatkowy płatny urlop szkoleniowy

  13:26 24.02.2011

  ... niż urlop szkoleniowy określony w Kodeksie pracy? Odpowiedź: Kwestie dotyczące dodatkowego płatnego urlopu szkoleniowego oraz wyliczania wynagrodzenia za ten okres powinny być zawarte w umowie szkoleniowej z pracownikiem. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą przysługuje m.in. urlop szkoleniowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podnoszenie kwalifikacji zawodowych, urlop szkoleniowy, płatny urlop szkoleniowy, dodatkowy urlop szkoleniowy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: