eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo w ue
 • Sąd polski uwzględni orzeczenie skazujące z UE

  Sąd polski uwzględni orzeczenie skazujące z UE

  12:47 06.05.2011

  ... Powyższa zmiana będzie oznaczała, że fakt uprzedniego skazania w innym państwie członkowskim UE będzie odgrywał rolę m.in. przy ustaleniu sposobu życia przed popełnieniem ... życie nowelizacji należy ocenić pozytywnie, gdyż dostosowuje ona polskie przepisy do przepisów UE (co Polska zobowiązana była wykonać do dnia 15 sierpnia 2010 r.). Z drugiej ... WIĘCEJ

  Tematy: polskie prawo, prawo w ue, prawo unijne, kodeks karny
 • Implementacja prawa wspólnotowego zbyt wolna

  Implementacja prawa wspólnotowego zbyt wolna

  12:24 20.05.2010

  ... prawną, to UKIE opiniowało wszystkie projekty aktów prawnych pod względem zgodności z prawem UE oraz weryfikowało prawidłowość i kompletność transpozycji. Prawnicy z UKIE nie przygotowywali projektów aktów prawnych wdrażających prawo UE (z niewielkimi wyjątkami). Zapewniali doraźną pomoc podczas tworzenia projektów aktów prawnych w resortach, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy unijne, prawo w ue, prawo unijne, kraje członkowskie ue
 • UE: "kolejowe" prawa konsumentów większe

  UE: "kolejowe" prawa konsumentów większe

  11:54 04.12.2009

  ... od złożenia skargi), w jakim konsument możne spodziewać się odpowiedzi. Rozporządzenie pozwala na opóźnienie wejścia w życie niektórych przepisów i różne państwa członkowskie UE w różny sposób skorzystały z tych możliwości. Zgodnie z komunikatem Rady Ministrów z dn. 24 listopada 2009 r., w związku z licznymi pracami modernizacyjnymi polskich linii ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumentów, ue, transport kolejowy, kolej
 • Ochrona konsumentów po 5 latach w UE

  Ochrona konsumentów po 5 latach w UE

  12:03 13.05.2009

  ... Punkt ciężkości przy rozstrzyganiu, czy dane zachowanie przedsiębiorców narusza prawo wspólnotowe, przeniesiony został na organy ochrony konkurencji państw członkowskich, ... Kolejne postępowania są w toku. Zmiany udzielania pomocy publicznej Wejście do UE przyniosło zasadnicze zmiany dotyczące udzielania pomocy publicznej. Od 1 maja 2004 roku ... WIĘCEJ

  Tematy: Polska w ue, Polska w Unii Europejskiej, ochrona konsumentów, prawa konsumenta
 • KE: jednolite prawa konsumentów w UE?

  KE: jednolite prawa konsumentów w UE?

  13:52 10.10.2008

  ... w większości państw członkowskich, prawo do zwrotu kosztów w najkrótszym możliwym okresie, nie później niż 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Okres rezygnacji z zakupu (sprzedaż na odległość, np. przez Internet, przy pomocy telefonu komórkowego, katalogu oraz agresywne metody sprzedaży). Wprowadzenie w całej UE 14-dniowego okresu rezygnacji ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumentów, prawa konsumenta, Komisja Europejska, Unia Europejska
 • UE: ubezpieczenia społeczne a zasada terytorialności

  UE: ubezpieczenia społeczne a zasada terytorialności

  13:32 22.07.2008

  ... przemieszczają się w obrębie Wspólnoty. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają możliwość przemieszczania się w ramach w UE i świadczenia swoich usług w państwach członkowskich UE. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, przedsiębiorca przemieszczający się w obrębie Unii Europejskiej powinien podlegać tylko jednemu ustawodawstwu ... WIĘCEJ

  Tematy: zasada terytorialności, ubezpieczenia społeczne, prowadzenie działalności gospodarczej, przepisy unijne
 • KPP: buble prawne w UE i Polsce

  KPP: buble prawne w UE i Polsce

  14:00 19.05.2008

  ... aktów prawnych UE. W przeliczeniu, cała unijna legislacja to 100 tysięcy stron maszynopisu. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa ... że Konfederacja Pracodawców Polskich nie od dziś pokazuje, gdzie i jak należy eliminować przeregulowane prawo. W ramach opracowanego przez KPP programu Państwo Przyjazne Pracodawcom, w całym kraju przeprowadzane są ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo unijne, prawo w ue, buble prawne, bariery przedsiębiorczości
 • Prawo unijne utrudnia działalność firm

  Prawo unijne utrudnia działalność firm

  00:03 09.06.2006

  ... 150 firmami w ośmiu krajach Unii Europejskiej pokazało, że wiele przedsiębiorstw uważa prawo UE za bardziej efektywne niż ustawodawstwo krajowe. Pod koniec ubiegłego ... generalnie negatywny". Raport zwraca uwagę na braki w sposobie w jaki firmy porozumiewają się z UE, mówiąc, że ani one, ani reprezentujące ich organizacje nie są wystarczająco ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo unijne, przepisy unijne, prawo w ue, Komisja Europejska
 • Debata o patentach

  Debata o patentach

  00:03 01.07.2004

  ... . Wszystkie wypowiedzi pojawiające się na forum są rejestrowane, analizowane i przekazywane do ministerstw i urzędów centralnych, których dotyczą poszczególne projekty aktów prawnych UE. Wczoraj ruszyła debata nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera. WIĘCEJ

  Tematy: patenty, ue, integracja, prawo w ue


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: