eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › miejsce świadczenia usług
 • Kryteria opodatkowania VAT tzw. zespołów świadczeń i czynności

  Kryteria opodatkowania VAT tzw. zespołów świadczeń i czynności

  12:57 13.01.2021

  ... usług związanych z poprawą kondycji fizycznej, oferuje również doradztwo żywieniowe. Przepis ten stanowi, że zwolnieniu z opodatkowania podlegają świadczenia opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie. Przedsiębiorca pierwsze ze świadczonych przez siebie usług zakwalifikował ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce opodatkowania, miejsce świadczenia usług, opodatkowanie VAT, rozliczenie VAT
 • Usługi opodatkowane za granicą a zwolnienie podmiotowe z VAT

  Usługi opodatkowane za granicą a zwolnienie podmiotowe z VAT

  13:51 01.12.2020

  ... towarów i usług m.in. odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenia usług poza terytorium kraju (a więc dostawy towarów i świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza Polską). W związku z powyższym przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego należy brać pod uwagę wyłącznie wartość opodatkowanej sprzedaży towarów i usług na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Świadczenie usług kompleksowych czy sprzedaż towarów dla kontrahenta?

  Świadczenie usług kompleksowych czy sprzedaż towarów dla kontrahenta?

  12:31 19.10.2020

  ... sprawie, na mocy art. 28b miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, a zgodnie z art. 5 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Tworzenie indywidualnej biżuterii na ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce opodatkowania, miejsce świadczenia usług, opodatkowanie VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Obowiązek podatkowy VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

  Obowiązek podatkowy VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

  13:56 28.09.2020

  ... jest on potrzebny i stanowi potwierdzenie, że dostawa w ogóle miała miejsce. Podobne regulacje mają zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdzie obowiązek ... pływające, a także statki powietrzne. Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług Wewnątrzwspólnotowy import usług jest to nabycie usług z innego kraju Unii Europejskiej, dla ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, opodatkowanie VAT, miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy
 • Usługi na majątku ruchomym w myśl podatku VAT

  Usługi na majątku ruchomym w myśl podatku VAT

  13:46 15.09.2020

  ... wyrobu musi być niewielka (a na pewno mniejsza niż 50%). Miejsce świadczenia i obowiązek podatkowy Gdy już wiadomo, czy świadczenia na rzecz zagranicznych podmiotów są sprzedażą usług, czy towarów, należy ustalić miejsce opodatkowania usługi. Miejsce opodatkowania w przypadku usług na rzeczowym majątku ruchomym uzależnione jest od statusu nabywcy ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce opodatkowania, miejsce świadczenia usług, opodatkowanie VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Spółka zależna a prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

  Spółka zależna a prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

  13:47 10.08.2020

  ... przepisu „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” to dowolnie wybrane miejsce znajdujące się poza siedzibą płatnika. Ma ona cechować się odpowiednią trwałością oraz strukturą w obszarze personelu i bazy technicznej, umożliwiającą mu podejmowanie działań związanych z odbiorem i wykorzystywaniem usług realizowanych ze względu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Import usług i WNT: prawo do odliczenia VAT

  Import usług i WNT: prawo do odliczenia VAT

  13:30 04.06.2020

  Kupujący, dokonawszy zakupu towarów bądź usług od podmiotów prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej, może podlegać obowiązkowi naliczenia podatku od towarów i usług. Ma to miejsce w sytuacji, w której określona czynność spełnia warunki bycia uznaną za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Wówczas to na nabywcy spoczywa wykazanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, opodatkowanie VAT, miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy
 • Przeliczanie waluty obcej w imporcie usług: jaki kurs waluty?

  Przeliczanie waluty obcej w imporcie usług: jaki kurs waluty?

  13:14 20.05.2020

  ... spoza Polski, jeżeli miejsce opodatkowania (miejsce świadczenia) danej usługi znajduje się w Polsce. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą o VAT”), miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, opodatkowanie VAT, miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy
 • Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

  Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

  12:41 27.04.2020

  ... w szczególności w odniesieniu do podatników, dostawy towarów i świadczenia usług oraz miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ... art. 44 dyrektywy 2006/112/WE „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Faktura z VAT przy imporcie usług

  Faktura z VAT przy imporcie usług

  13:33 23.04.2020

  ... których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: import usług, podatek VAT, rozliczenie VAT, miejsce świadczenia usług

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: