eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › miejsce świadczenia usług
 • Usługi na majątku ruchomym w myśl podatku VAT

  Usługi na majątku ruchomym w myśl podatku VAT

  13:46 15.09.2020

  ... wyrobu musi być niewielka (a na pewno mniejsza niż 50%). Miejsce świadczenia i obowiązek podatkowy Gdy już wiadomo, czy świadczenia na rzecz zagranicznych podmiotów są sprzedażą usług, czy towarów, należy ustalić miejsce opodatkowania usługi. Miejsce opodatkowania w przypadku usług na rzeczowym majątku ruchomym uzależnione jest od statusu nabywcy ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce opodatkowania, miejsce świadczenia usług, opodatkowanie VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Spółka zależna a prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

  Spółka zależna a prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

  13:47 10.08.2020

  ... przepisu „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” to dowolnie wybrane miejsce znajdujące się poza siedzibą płatnika. Ma ona cechować się odpowiednią trwałością oraz strukturą w obszarze personelu i bazy technicznej, umożliwiającą mu podejmowanie działań związanych z odbiorem i wykorzystywaniem usług realizowanych ze względu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Import usług i WNT: prawo do odliczenia VAT

  Import usług i WNT: prawo do odliczenia VAT

  13:30 04.06.2020

  Kupujący, dokonawszy zakupu towarów bądź usług od podmiotów prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej, może podlegać obowiązkowi naliczenia podatku od towarów i usług. Ma to miejsce w sytuacji, w której określona czynność spełnia warunki bycia uznaną za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Wówczas to na nabywcy spoczywa wykazanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, opodatkowanie VAT, miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy
 • Przeliczanie waluty obcej w imporcie usług: jaki kurs waluty?

  Przeliczanie waluty obcej w imporcie usług: jaki kurs waluty?

  13:14 20.05.2020

  ... spoza Polski, jeżeli miejsce opodatkowania (miejsce świadczenia) danej usługi znajduje się w Polsce. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą o VAT”), miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, opodatkowanie VAT, miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy
 • Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

  Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

  12:41 27.04.2020

  ... w szczególności w odniesieniu do podatników, dostawy towarów i świadczenia usług oraz miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ... art. 44 dyrektywy 2006/112/WE „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Faktura z VAT przy imporcie usług

  Faktura z VAT przy imporcie usług

  13:33 23.04.2020

  ... których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: import usług, podatek VAT, rozliczenie VAT, miejsce świadczenia usług
 • Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

  Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

  13:32 04.11.2019

  ... podatku VAT, jeżeli usługa świadczona jest przez nievatowca! Miejsce świadczenia usług, czyli w jakim kraju rozliczany jest podatek VAT? Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz innego podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej z uwzględnieniem ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Zwolnienie z VAT a usługi budowlane za granicą

  Zwolnienie z VAT a usługi budowlane za granicą

  13:53 05.04.2019

  ... których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium Polski. W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania. Regulacje dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Zwolnienie z VAT: rozliczenie importu usług a faktura z VAT-em

  Zwolnienie z VAT: rozliczenie importu usług a faktura z VAT-em

  13:44 02.01.2019

  ... lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust ... WIĘCEJ

  Tematy: import usług, podatek VAT, rozliczenie VAT, miejsce świadczenia usług
 • Definicja nieruchomości i usług na nieruchomości w podatku VAT

  Definicja nieruchomości i usług na nieruchomości w podatku VAT

  13:36 21.05.2018

  ... usług świadczonych dla niepodatników. Zupełnie odrębnie zostało natomiast uregulowane miejsce świadczenia usług w przypadku usług na nieruchomościach. Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług

 

1 2 ... 10 ... 11

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: