eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Kodeks postępowania karnego
 • Ułomności postępowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej

  Ułomności postępowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej

  00:50 03.06.2020

  ... i ich zwięzła ocena. Na każdym etapie postępowania karnego należałoby więc pamiętać, że wydanie wyroku nakazowego służyć ma uproszczeniu i przyspieszeniu postępowania, nie zaś wyeliminowaniu praw przysługujących oskarżonemu, w tym prawa do obrony. Co prawda kodeks postępowania karnego przewiduje instytucje, które mają urzeczywistnić to prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie nakazowe, Kodeks postępowania karnego
 • Prekluzja dowodowa w sprawach karnych

  Prekluzja dowodowa w sprawach karnych

  00:40 09.03.2020

  ... być przyspieszenie postępowania. Jednak faktycznym efektem może okazać się ograniczenie prawa do obrony oskarżonego. Wiele wprawdzie będzie zależało od sądów i praktyki stosowania nowych regulacji, jednak już potencjalne możliwości, które dają sądom nowe przepisy, są bardzo niepokojące. Oddalenie wniosku dowodowego Kodeks postępowania karnego w art ... WIĘCEJ

  Tematy: prekluzja dowodowa, sprawy karne, sprawa karna, Kodeks postępowania karnego
 • Zmiany w prawie 2015-2016

  Zmiany w prawie 2015-2016

  14:30 01.02.2016

  ... przepisów nowymi regulacjami. W lipcu 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Zmiany objęły w głównej mierze postępowanie dowodowe. Celem reformy procedury karnej było doprowadzenie do wymuszenia większej aktywności stron postępowania – przede wszystkim prokuratora i obrońcy, przy jednoczesnym zmniejszeniu roli sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie 2016, Kodeks postępowania karnego, użytkowanie wieczyste, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

  Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

  00:16 25.09.2015

  ... nowelizacja KPK. W dniu 27 sierpnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Ustawa wprowadza obowiązek utrwalania przebiegu każdej rozprawy w procesie karnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, chyba że jest ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, Kodeks postępowania karnego, deregulacja, ustawa o opłatach abonamentowych
 • Prywatna opinia biegłego jako dowód w sprawie karnej?

  Prywatna opinia biegłego jako dowód w sprawie karnej?

  11:18 14.09.2015

  ... dowodowa prywatnej opinii biegłego nie może bowiem być uznawana za niższą, tylko ze względu na „prywatne” źródło pochodzenia. Przydatne linki: - Kodeks postępowania karnego Jeżeli sąd poweźmie wątpliwości co do opinii prywatnej powinien zweryfikować rzetelność i prawdziwość opinii przy pomocy odpowiednio stosowanych niektórych przepisów dotyczących ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody w postępowaniu karnym, postępowanie karne, biegły sądowy, opinia biegłego
 • Zmiany w programie MdM i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

  Zmiany w programie MdM i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

  15:20 25.08.2015

  ... 2017 roku. 13. Kolejna nowelizacja Kpk oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W dniu 31 lipca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa nowelizuje zakwestionowane przez Trybunał ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, zmiany w MdM, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Kodeks wyborczy
 • Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego: zmiany w postępowaniu odwoławczym

  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego: zmiany w postępowaniu odwoławczym

  00:55 10.06.2015

  ... ma czas trwania sprawy przed sądem drugiej instancji. Przydatne linki: Kodeks postępowania karnego art. 427 § 1 k.p.k.; art. 433 § 1 k.p.k.; art. 437 § 2 k.p.k. Reformatoryjne orzekanie w drugiej instancji Druga kluczowa zmiana dotycząca postępowania odwoławczego związana jest z ograniczeniem orzekania kasatoryjnego na rzecz reformatoryjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu karnego, Kodeks postępowania karnego, prawo karne, postępowanie odwoławcze
 • Gdy straż miejska wzywa na przesłuchanie w charakterze świadka

  Gdy straż miejska wzywa na przesłuchanie w charakterze świadka

  14:00 20.01.2015

  ... lub przestępstwo skarbowe”. Przydatne linki: - Kodeks postępowania w sprawach o wykorczenia - Kodeks postępowania karnego Warto też nadmienić, że możliwość uchylenia się od udzielenia organowi odpowiedzi, jest też zabezpieczeniem kierowcy przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami z art. 234 kodeksu karnego: „Kto, przed organem powołanym do ... WIĘCEJ

  Tematy: przesłuchanie świadka, złożenie zeznań, Kodeks postępowania karnego, prawa i obowiązki świadka
 • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

  Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

  00:16 03.12.2014

  ... działalności gospodarczej. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. W dniu 3 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Prawo o ruchu drogowym, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 • Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

  Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

  11:31 06.05.2014

  ... ustawie – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W dniu 18 kwietnia 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania ... zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. Nowelizacja Kodeksu karnego, poprzez zmianę art. 201 § 1 k.k.) znacząco zwiększa wymiar kary za ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania karnego, ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, ustawa o świadczeniach rodzinnych

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: