eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany zakłada senacki projekt?

  Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany zakłada senacki projekt?

  10:19 07.12.2022

  ... ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Dotyczy nowelizacji m. in. bardzo istotnego z punktu widzenia zatrzymanych art. 245 Kodeksu karnego, regulującego prawo tych osób do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Czas bezpośrednio po zatrzymaniu może mieć kluczowy wpływ na dalszy przebieg postępowania przygotowawczego, które służy ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, prawo karne, postępowanie karne, postępowanie przygotowawcze
 • Kodeks postępowania cywilnego i karnego. Odbiór i doręczanie przesyłek sądowych po zmianach

  Kodeks postępowania cywilnego i karnego. Odbiór i doręczanie przesyłek sądowych po zmianach

  11:17 02.09.2022

  ... dniu 5 sierpnia 2022 r. do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, który ma na celu umożliwienie odbioru przesyłek sądowych w postępowaniu sądowym przez osobę, której adresat udzielił pełnomocnictwa ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, przesyłki sądowe, pisma sądowe
 • Kodeks postępowania karnego - co zakłada senacki projekt zmian?

  Kodeks postępowania karnego - co zakłada senacki projekt zmian?

  00:50 11.05.2022

  ... do Sejmu projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego. Proponowana przez Senat zmiana regulacji ustawowej choć jest skromna, to ma zasadnicze ... sprawiedliwości. Zasada szybkości postępowania, oczywista w postępowaniach karnych z uwagi na ciężar gatunkowy rozpoznawanych spraw, nie może znaleźć prymatu na zasadą rzetelności postępowania oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, kpk, zmiany w prawie, sprawa karna
 • Ułomności postępowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej

  Ułomności postępowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej

  00:50 03.06.2020

  ... i ich zwięzła ocena. Na każdym etapie postępowania karnego należałoby więc pamiętać, że wydanie wyroku nakazowego służyć ma uproszczeniu i przyspieszeniu postępowania, nie zaś wyeliminowaniu praw przysługujących oskarżonemu, w tym prawa do obrony. Co prawda kodeks postępowania karnego przewiduje instytucje, które mają urzeczywistnić to prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie nakazowe, Kodeks postępowania karnego
 • Prekluzja dowodowa w sprawach karnych

  Prekluzja dowodowa w sprawach karnych

  00:40 09.03.2020

  ... być przyspieszenie postępowania. Jednak faktycznym efektem może okazać się ograniczenie prawa do obrony oskarżonego. Wiele wprawdzie będzie zależało od sądów i praktyki stosowania nowych regulacji, jednak już potencjalne możliwości, które dają sądom nowe przepisy, są bardzo niepokojące. Oddalenie wniosku dowodowego Kodeks postępowania karnego w art ... WIĘCEJ

  Tematy: prekluzja dowodowa, sprawy karne, sprawa karna, Kodeks postępowania karnego
 • Zmiany w prawie 2015-2016

  Zmiany w prawie 2015-2016

  14:30 01.02.2016

  ... przepisów nowymi regulacjami. W lipcu 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Zmiany objęły w głównej mierze postępowanie dowodowe. Celem reformy procedury karnej było doprowadzenie do wymuszenia większej aktywności stron postępowania – przede wszystkim prokuratora i obrońcy, przy jednoczesnym zmniejszeniu roli sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie 2016, Kodeks postępowania karnego, użytkowanie wieczyste, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

  Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

  00:16 25.09.2015

  ... nowelizacja KPK. W dniu 27 sierpnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Ustawa wprowadza obowiązek utrwalania przebiegu każdej rozprawy w procesie karnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, chyba że jest ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, Kodeks postępowania karnego, deregulacja, ustawa o opłatach abonamentowych
 • Prywatna opinia biegłego jako dowód w sprawie karnej?

  Prywatna opinia biegłego jako dowód w sprawie karnej?

  11:18 14.09.2015

  ... dowodowa prywatnej opinii biegłego nie może bowiem być uznawana za niższą, tylko ze względu na „prywatne” źródło pochodzenia. Przydatne linki: - Kodeks postępowania karnego Jeżeli sąd poweźmie wątpliwości co do opinii prywatnej powinien zweryfikować rzetelność i prawdziwość opinii przy pomocy odpowiednio stosowanych niektórych przepisów dotyczących ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody w postępowaniu karnym, postępowanie karne, biegły sądowy, opinia biegłego
 • Zmiany w programie MdM i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

  Zmiany w programie MdM i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

  15:20 25.08.2015

  ... 2017 roku. 13. Kolejna nowelizacja Kpk oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W dniu 31 lipca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa nowelizuje zakwestionowane przez Trybunał ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, zmiany w MdM, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Kodeks wyborczy
 • Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego: zmiany w postępowaniu odwoławczym

  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego: zmiany w postępowaniu odwoławczym

  00:55 10.06.2015

  ... ma czas trwania sprawy przed sądem drugiej instancji. Przydatne linki: Kodeks postępowania karnego art. 427 § 1 k.p.k.; art. 433 § 1 k.p.k.; art. 437 § 2 k.p.k. Reformatoryjne orzekanie w drugiej instancji Druga kluczowa zmiana dotycząca postępowania odwoławczego związana jest z ograniczeniem orzekania kasatoryjnego na rzecz reformatoryjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu karnego, Kodeks postępowania karnego, prawo karne, postępowanie odwoławcze

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: