eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Kodeks postępowania karnego
 • Gdy straż miejska wzywa na przesłuchanie w charakterze świadka

  Gdy straż miejska wzywa na przesłuchanie w charakterze świadka

  14:00 20.01.2015

  ... lub przestępstwo skarbowe”. Przydatne linki: - Kodeks postępowania w sprawach o wykorczenia - Kodeks postępowania karnego Warto też nadmienić, że możliwość uchylenia się od udzielenia organowi odpowiedzi, jest też zabezpieczeniem kierowcy przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami z art. 234 kodeksu karnego: „Kto, przed organem powołanym do ... WIĘCEJ

  Tematy: przesłuchanie świadka, złożenie zeznań, Kodeks postępowania karnego, prawa i obowiązki świadka
 • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

  Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

  00:16 03.12.2014

  ... działalności gospodarczej. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. W dniu 3 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Prawo o ruchu drogowym, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 • Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

  Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

  11:31 06.05.2014

  ... ustawie – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W dniu 18 kwietnia 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania ... zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. Nowelizacja Kodeksu karnego, poprzez zmianę art. 201 § 1 k.k.) znacząco zwiększa wymiar kary za ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania karnego, ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Służby mundurowe: mniejsze wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim

  Służby mundurowe: mniejsze wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim

  00:20 02.04.2014

  ... 14 dni od dnia ogłoszenia. Przydatne linki: - Kodeks postępowania karnego - Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Kolejna zmiana w KPC W dniu 26 marca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja ma na celu ... WIĘCEJ

  Tematy: służby mundurowe, zwolnienie lekarskie, wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim, prawo zamówień publicznych
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2013

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2013

  11:39 26.11.2013

  ... kontroli przez okres 5 lat. POSTĘPOWANIE KARNE I WYKROCZENIA 9 listopada 2013 r. weszła w życie część przepisów nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247), na podstawie której: dopuszczono możliwość występowania przez prokuratora z tzw. wnioskiem o skazanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, Kodeks postępowania karnego, ochrona miejsc pracy, prawo farmaceutyczne
 • Kodeks postępowania karnego i wykroczeń - zmiany

  Kodeks postępowania karnego i wykroczeń - zmiany

  10:19 13.11.2013

  ... o wykroczenia. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Podsumowując, z dniem 9 listopada 2013 r. weszło w życie szereg zmian w zakresie postępowania karnego, z których do najistotniejszych należy dopuszczenie możliwości składania przez prokuratora tzw. wniosku ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, postępowanie karne, Kodeks karny
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2013

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2013

  08:10 06.08.2013

  ... i rejestrach publicznych. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego POSTĘPOWANIE KARNE 23 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 480), na podstawie której: przyznano osobie, która wniosła zawiadomienie ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania cywilnego, prawo bankowe, Kodeks postępowania karnego
 • Nowelizacja kodeksu postępowania karnego

  Nowelizacja kodeksu postępowania karnego

  11:37 23.07.2013

  ... , będzie przysługiwać również prawo przejrzenia akt sprawy. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Podsumowując, nowelizacją kodeksu postępowania karnego zostanie rozszerzony katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania karnego, wszczęcie śledztwa, umorzenie śledztwa
 • Postępowanie przygotowawcze - o szczególności przepisu

  Postępowanie przygotowawcze - o szczególności przepisu

  00:11 31.01.2013

  Nie ulega chyba najmniejszej wątpliwości, że twórcy kodeksu postępowania karnego w 1997 roku uważali, że postępowanie przygotowawcze co do zasady powinno trwać nie dłużej niż trzy miesiące. Tylko takie stanowisko pozwala zrozumieć treść art. 263 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego. Przepis § 1 odnosi się do stosowania tymczasowego aresztowania ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przygotowawcze, postępowanie karne, prawo karne, Kodeks postępowania karnego
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany X 2012

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany X 2012

  13:07 02.11.2012

  ... Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO W dniu 17 października 2012 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1091), którą: na polskie sądy karne i prokuratorów ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie karne, Kodeks postępowania karnego, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, SKOK


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: