eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo spółek
 • Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  10:52 21.10.2022

  ... spółce dominującej sprawne zarządzanie grupą spółek – obok wiążących poleceń – wprowadzono także: prawo dostępu do informacji spółki dominującej o spółkach zależnych; prawo rady nadzorczej spółki dominującej do sprawowania stałego nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek, chyba że umowa albo ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  14:16 22.08.2022

  ... Kodeksu spółek handlowych i innych zmienionych nowelizacją ustaw swoją działalność będą musieli dostosować przedsiębiorcy. Prawo holdingowe a Kodeks spółek handlowych Zgodnie z uzasadnieniem ustawy dla właściwego zrozumienia zmian należy odróżnić kwalifikowany stosunek dominacji i zależności „grupy spółek” w rozumieniu prawa holdingowego (prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Projekt prawa holdingowego w ogniu krytyki

  Projekt prawa holdingowego w ogniu krytyki

  11:07 13.11.2020

  ... obowiązywania przez nowe regulacje spółek zagranicznych. W nowej wersji projektu, prawo holdingowe będzie działało w odniesieniu do dominujących spółek zagranicznych, jeśli tylko polska spółka zależna umieści o tym informację w swoim wpisie do KRS. Wykreślone mają zostać również przepisy o określeniu strategii grupy spółek w umowie albo statucie ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu spółek handlowych, KSH, prawo holdingowe, prawo grup spółek
 • Zmiany w prawie spółek - kalendarium 2020

  Zmiany w prawie spółek - kalendarium 2020

  00:15 12.01.2020

  ... być publikowane te ogłoszenia, które są wymagane przez prawo bądź zostały wprowadzone do statutów spółek. Przede wszystkim dotyczy to wszelkich wpisów w KRS (także ... akcji od 30.06.2020 Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła obowiązek dematerializacji akcji dla wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, które do tej pory nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo spółek, rok 2020
 • 5 najważniejszych zmian w prawie spółek 2019

  5 najważniejszych zmian w prawie spółek 2019

  00:40 22.12.2019

  ... . 5. Całkowite przemodelowanie regulacji dotyczącej upadłości konsumenckiej w prawie upadłościowym szansą także dla wspólników spółek osobowych W dniu 6 września 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza niezwykle istotne zmiany w modelu ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo spółek, zmiany w prawie, zmiany w prawie 2019
 • Zmiany w prawie spółek od 1 marca 2019 r.

  Zmiany w prawie spółek od 1 marca 2019 r.

  00:41 11.03.2019

  ... do dnia zgromadzenia (analogicznie w spółkach akcyjnych, jeżeli zabraknie prawidłowo obsadzonej rady nadzorczej). Ułatwiono zasady zatwierdzania rocznych sprawozdań przez wspólników spółek z o.o. poprzez umożliwienie pisemnego podjęcia uchwał, czyli bez odbycia zgromadzenia wspólników w Polsce (w tzw. „trybie obiegowym”). Doprecyzowano pojęcie dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo spółek, kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny
 • Zmiany w prawie 2018 ważne dla przedsiębiorców

  Zmiany w prawie 2018 ważne dla przedsiębiorców

  00:16 01.01.2018

  ... prawnej dokonanej albo przez rzekomy organ osoby prawnej albo przez organ osoby prawnej, lecz z przekroczeniem umocowania. PRAWO SPÓŁEK Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej Etap legislacyjny: opiniowanie, w Radzie Ministrów. Projekt przewiduje ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, rok 2018, podatek dochodowy, JPK
 • Umorzenie udziałów z czystego zysku

  Umorzenie udziałów z czystego zysku

  13:43 14.11.2011

  ... zmian w spółkach z o.o. jest procedura umorzenia udziałów (art. 199 kodeksu spółek handlowych). Wyróżnić można trzy sposoby umorzenia udziałów. Pierwszym z nich jest umorzenie ... na przeprowadzenie tego procesu, do zgłaszania swojego sprzeciwu (art. 264 kodeksu spółek handlowych). Ponadto do umorzenia udziałów nie jest również konieczne dokonanie ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, umorzenie udziałów wspólnika, prawo spółek, spólki z o.o.
 • Przymusowy wykup akcji w spółce akcyjnej

  Przymusowy wykup akcji w spółce akcyjnej

  13:01 10.08.2011

  ... Tymczasem akcjonariusze mniejszościowi chociaż nie mają wielkiej siły decyzyjnej na walnym zgromadzeniu, to jednak korzystając z przysługujących im na gruncie kodeksu spółek handlowych instytucji mogą przez swoje złośliwe działania narazić spółkę na straty. Do takich działań akcjonariuszy mniejszościowych należy w szczególności zaliczyć nieustanne ... WIĘCEJ

  Tematy: przymusowy wykup akcji, wykup akcji, squeeze out, spółka akcyjna
 • Zielona Księga - ład korporacyjny w UE

  Zielona Księga - ład korporacyjny w UE

  14:03 02.08.2011

  ... giełdowych (WIG20 oraz WIG40) zasiadało ich jedynie 6%. Dlatego też Giełda Papierów Wartościowych w dniu 19 maja 2010 roku zmieniła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” poprzez dodanie rekomendacji, by spółki publiczne „zapewniały zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając ... WIĘCEJ

  Tematy: ład korporacyjny, prawo spółek, rada nadzorcza, prawa akcjonariuszy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: