eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obciążenia pozapłacowe
 • Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2016 r.

  Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2016 r.

  00:40 22.03.2016

  Wśród wszystkich wydatków ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60 proc. wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe to podatki oraz odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS. Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od tego na jaką umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalne wynagrodzenie, minimalne wynagrodzenie 2016, minimalna wysokość wynagrodzenia, płaca minimalna
 • Minimalne wynagrodzenie 2015: jakie koszty pracodawcy?

  Minimalne wynagrodzenie 2015: jakie koszty pracodawcy?

  00:23 31.12.2014

  Wśród wszystkich wydatków ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60 proc. wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe, to podatki oraz odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS. Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od tego, na jaką umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalna wysokość wynagrodzenia, płaca minimalna, minimalne wynagrodzenie, koszty zatrudnienia
 • Koszty pracy

  Koszty pracy

  14:51 26.11.2014

  ... Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracowników, obejmują wynagrodzenie brutto pracowników, obciążenia pozapłacowe (połowa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe), a także środki na dokształcanie personelu, opłacenie dojazdów do pracy, podróże służbowe czy rekrutację pracowników. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty pracy, wynagrodzenie brutto, obciążenia pozapłacowe, jednostkowe koszty pracy
 • Koszt zatrudnienia

  Koszt zatrudnienia

  14:42 26.11.2014

  Koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika, zależny od rodzaju zawartej z nim umowy. W przypadku umowy o pracę są to składki na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Część kosztów potrącana jest od wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszt zatrudnienia, obciążenia pozapłacowe, płaca brutto, koszty zatrudnienia
 • Klin podatkowy

  Klin podatkowy

  13:48 26.11.2014

  Procentowy udział obciążeń pozapłacowych do całkowitych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę. Określany również jako różnica między wynagrodzeniem netto a wynagrodzeniem brutto powiększonym o składki na ubezpieczenie społeczne (pokrywane przez pracowników). Wysokość klina podatkowego wpływa na postrzeganie atrakcyjności danego państwa w ... WIĘCEJ

  Tematy: klin podatkowy, koszty pracy, obciążenia pozapłacowe, płaca brutto


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: