eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › norma czasu pracy
 • Czas pracy osoby pracującej od wtorku do soboty

  Czas pracy osoby pracującej od wtorku do soboty

  11:10 24.04.2022 PORADA

  W maju przypada 5 poniedziałków z racji tego pracownikowi, który pracuje od wtorku do soboty, brakuje 8 godz. do miesięcznej normy tj. 168 godz. Czy mogę pracownikowi w grafiku dać poniedziałek 30 maj jako dzień pracy aby wyrobił normę? WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, norma czasu pracy, harmonogram czasu pracy, grafik pracy
 • Czas pracy. Przez ile dni można pracować po 12 godzin?

  Czas pracy. Przez ile dni można pracować po 12 godzin?

  07:22 30.11.2018 PORADA

  Witam, pracuję w sklepie w systemie 12-godzinnym tzn. od 8.45 do 21.15 w tym 15 minut przerwy płatnej i 30 niepłatnej od poniedziałku do niedzieli. Jaka jest norma czasu pracy i ile dni z rzędu mogę pracować po 12 godzin? WIĘCEJ

  Tematy: norma czasu pracy, czas pracy, godziny pracy, grafik pracy
 • Nękanie o wyrobienie normy. Czy to jest mobbing?

  Nękanie o wyrobienie normy. Czy to jest mobbing?

  22:16 02.12.2015 PORADA

  Mam pytanie. Pracuję w firmie na magazynie w Niemczech - składowanie towarów na palety. W firmie nie określono żadnej normy, ponieważ wiem, że w prawie niemieckim nie ma czegoś takiego, jak norma. Za każdym razem, jeśli przychodzi o przedłużenie umowy słyszę od kierownika, jak nie ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, praca w Niemczech, norma czasu pracy, mobbing
 • Czas pracy

  Czas pracy

  16:11 24.11.2014

  ... za czas pracy. Przepisy prawa pracy określają liczbę godzin, jaką pracownik może przepracować. Norma czasu pracy może być: dobowa (maksymalnie 8 godzin), średniotygodniowa (maksymalnie 40 godzin), łączna tygodniowa (normalny czas pracy + nadgodziny – maksymalnie 48 godzin). Obok norm czasu pracy istnieje również pojęcie wymiaru czasu pracy – jest ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, czas przestoju
 • Normy czasu pracy niepełnosprawnego w stopniu lekkim

  Normy czasu pracy niepełnosprawnego w stopniu lekkim

  21:08 10.10.2014 PORADA

  Czy pracowników o lekkim stopniu niepełnosprawności nadal obowiązuje 8-godzinna norma czasu pracy po zmianach u ustawie z lipca tego roku? Czy położna  z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu lekkim  0-5R zatrudniona w szpitalu na 12-godzinnych dyżurach może nadal ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba niepełnosprawna, stopień niepełnosprawności, praca w szpitalu, norma czasu pracy
 • Wynagrodzenie za nadgodziny przy pracy na 1/2 etatu i urlopie wypoczynkowym

  Wynagrodzenie za nadgodziny przy pracy na 1/2 etatu i urlopie wypoczynkowym

  20:13 18.08.2014 PORADA

  Witam, jestem zatrudniony od października 2013 roku na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu. W lipcu tego roku byłem na urlopie przez 10 dni. Według prawa należy mi się 10 dni urlopu w wymiarze 80 godzin (pierwsza praca na umowę). Norma godzinowa pracy w miesiącu lipcu wyniosła 184 h ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na pół etatu, praca na niepełny etat, norma czasu pracy, pierwsza praca
 • Czas pracy a urlop osoby niepełnosprawnej

  Czas pracy a urlop osoby niepełnosprawnej

  11:25 08.07.2014 PORADA

  Witam, ile powinna wynosić norma czasu pracy za lipiec po zmianie ustawy o rehabilitacji wprowadzającej obniżoną normę czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo oraz z 8 do 7 godzin dziennie, gdy pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracował do 9 lipca po 8 godzin na ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownik niepełnosprawny, czas pracy, godziny pracy, harmonogram czasu pracy
 • Naliczenie dodatku za przekroczenie dobowej normy czasu pracy, gdy nie wypracowano normy miesięcznej

  Naliczenie dodatku za przekroczenie dobowej normy czasu pracy, gdy nie wypracowano normy miesięcznej

  22:35 14.01.2014 PORADA

  W naszym zakładzie pracy jest podstawowy system pracy (8h x 5 dni w tygodniu) okres rozliczeniowy miesięczny. Pracownik w miesiącu przepracował 2 soboty w każdą po 4 godz. W zamian za pracę w soboty otrzymał 2 dni wolnego (po 8 dz.). Ponadto, 2 razy w miesiącu pracował po 9 godz ... WIĘCEJ

  Tematy: okres rozliczeniowy, czas pracy, godziny pracy, harmonogram czasu pracy
 • Równoważony czas pracy. Jak obliczyć staż pracy?

  Równoważony czas pracy. Jak obliczyć staż pracy?

  20:04 24.06.2013 PORADA

  Witam, Mam pytanie: dostałem taką umowę - system czasu pracy - równoważony, obowiązująca norma czasu pracy: 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy: 40 godzin, ale wymiar czasu pracy to 1/4 etatu, czas pracy to 9-15 od poniedziałku do piątku, jedna sobota w miesiącu. Teraz mam ... WIĘCEJ

  Tematy: równoważny system czasu pracy, norma czasu pracy, harmonogram czasu pracy, średniotygodniowy czas pracy
 • Co to znaczy "średniotygodniowy" czas pracy?

  Co to znaczy "średniotygodniowy" czas pracy?

  11:34 25.10.2012 PORADA

  Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie będzie przekraczał 24 godzin i będzie za każdym razem ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, średniotygodniowy czas pracy, harmonogram czasu pracy, system czasu pracy
 • Rozliczenie nadgodzin a rozwiązanie umowy o pracę

  Rozliczenie nadgodzin a rozwiązanie umowy o pracę

  09:40 17.05.2012

  ... , przypadających od poniedziałku do piątku. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Jednakże wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin, których ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w godzinach nadliczbowych, norma czasu pracy, harmonogram czasu pracy, czas pracy
 • Praca w nadgodzinach a rozkład czasu pracy

  Praca w nadgodzinach a rozkład czasu pracy

  11:24 19.03.2012

  ... , gdy pracownik przepracuje więcej godzin niż wynosi norma dobowa albo przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Natomiast nadgodziny średniotygodniowe będą miały miejsce przeważnie już wtedy, gdy pracownik przekroczy tygodniową normę czasu pracy. Do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy dochodzi, jeżeli pracownik w danym okresie ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, rozliczanie nadgodzin, czas pracy
 • Krótszy czas pracy osób niepełnosprawnych

  Krótszy czas pracy osób niepełnosprawnych

  11:00 20.07.2011

  ... nadliczbową lub w nocy. Niepełnosprawny ma też prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy w pracy, na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przysługuje ona niezależnie od 15-minutowej przerwy, którą przewiduje Kodeks pracy. Tygodniowa norma czasu pracy niepełnosprawnego ma charakter stały, tj. jest ustalana sztywno, a nie przeciętnie. Począwszy ... WIĘCEJ

  Tematy: norma czasu pracy, czas pracy niepełnosprawnego, uprawnienia dla niepełnosprawnego, pracownik niepełnosprawny
 • ZOZ: zmiana rodzaju pracy a norma czasu pracy

  ZOZ: zmiana rodzaju pracy a norma czasu pracy

  13:53 02.11.2010

  ... informację o dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika można umieścić w piśmie informującym o powierzeniu innej pracy niż określona w umowie o pracę. 1. Pracowników ZOZ obowiązują różne normy czasu pracy Czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej określa ustawa, różnicując dobowy wymiar czasu pracy w zależności od rodzaju ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar czasu pracy, norma czasu pracy, czas pracy, czas pracy pracowników
 • Pracownik niepełnoetatowy a norma czasu pracy

  Pracownik niepełnoetatowy a norma czasu pracy

  10:47 23.08.2010

  ... - norma, a nie wymiar czasu pracy W informacji o warunkach zatrudnienia należy wskazać, że pracownika (w tym niepełnoetatowego) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy. Treść tej informacji nie jest uzależniona ani od wymiaru czasu pracy pracownika, ani od systemu czasu pracy, w jakim ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy niepełnoetatowca, norma czasu pracy, niepełny etat, praca w godzinach nadliczbowych
 • Jak obliczyć nadgodziny średniotygodniowe?

  Jak obliczyć nadgodziny średniotygodniowe?

  01:05 13.02.2010

  ... dłużej niż przewidziana dla niego dobowa norma czasu pracy lub w systemie równoważnym - przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, to w takiej sytuacji dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Pytanie: W zakładzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy, okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące, licząc ... WIĘCEJ

  Tematy: średniotygodniowy czas pracy, czas pracy, nadgodziny, norma czasu pracy
 • Umowa o pracę a określenie normy czasu pracy

  Umowa o pracę a określenie normy czasu pracy

  11:13 03.01.2009

  ... pracy w art. 129 § 1 określa normy czasu pracy, które co do zasady obowiązują wszystkich pracowników. Nie mogą one przekraczać 8 godzin na dobę (norma dobowa) i 40 godzin w tygodniu (norma ... w angażu normy czasu pracy (poniedziałek- piątek, w godzinach 7.30- 15.30). Ten właśnie zapis spowodował, że zlecenie podwładnemu pracy w godzinach nadliczbowych ... WIĘCEJ

  Tematy: norma czasu pracy, czas pracy, nadgodziny, praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w godzinach nadliczbowych: czy można odmówić?

  Praca w godzinach nadliczbowych: czy można odmówić?

  14:02 07.10.2008

  ... należy uznać obowiązki zawodowe, których wykonywanie wykracza ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych nie jest dopuszczalna w każdym przypadku. Okolicznościami, które ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych, godziny ponadwymiarowe
 • Czas pracy: co powinien zawierać regulamin pracy?

  Czas pracy: co powinien zawierać regulamin pracy?

  12:09 03.10.2008

  ... rozkładu czasu pracy. WZÓR, Rozdział IV, Czas pracy § 10 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą z uwzględnieniem pracy w godzinach ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, harmonogram czasu pracy, system czasu pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: