eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kompensata
 • Kompensata a korekta odliczenia VAT, gdy jeden z podmiotów już nie istnieje

  Kompensata a korekta odliczenia VAT, gdy jeden z podmiotów już nie istnieje

  14:37 25.09.2017 PORADA

  Dzień dobry, spotkałam sie z taką sytuacją, że spółka komandytowa ma w księgach należności i zobowiązania wobec pewnej spółki jawnej, która obecnie już nie istnieje. Księgowa z racji braku zapłat zobowiązań przeterminowanych ponad 150 dni, dokonała korekt odliczeń podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka jawna, kompensata, odliczenia VAT
 • Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

  Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

  13:37 28.07.2017

  ... jest zawierane po przeprowadzeniu takich transakcji. W efekcie dostajemy tutaj co najmniej trzy różne daty do rozliczeń, a niekiedy nawet i więcej, jeżeli kompensata tyczy się większej liczby zawartych transakcji. Uregulowanie należności czy zobowiązań, określonych w walutach obcych, a więc przeliczanych na potrzeby podatku dochodowego na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Kompensata

  Kompensata

  16:28 16.10.2014 PORADA

  Jestem ajentem sklepu Żabka, wystawiam fakturę VAT na Żabkę tj.:         - należność z tyt. arkusza oceny sklepu za m.09.14 - brutto 3.612,51         - świadczenie usług promocyjno-reklamowych w m.09.14 - brutto 8.211,07 Sposób zapłaty:             kompensata ... WIĘCEJ

  Tematy: kompensata, ajencja, Żabka, faktura VAT
 • Wymiana barterowa i kompensata wierzytelności z korektą kosztów

  Wymiana barterowa i kompensata wierzytelności z korektą kosztów

  12:08 29.08.2014

  ... inne zdarzenia związane z realizacją stosunków zobowiązaniowych prowadzących do zwolnienia dłużnika z obowiązku świadczenia. Mieści się tutaj także wymiana barterowa czy kompensata (potrącenie) wzajemnych wierzytelności pieniężnych. ”Uregulowanie zobowiązania” jest pojęciem szerszym niż „zapłata”. Drugie mieści się w pierwszym podobnie jak wymiana ... WIĘCEJ

  Tematy: kompensata wzajemnych zobowiązań, kompensata zobowiązań, stosunki handlowe, kompensata
 • Zakup i potrącenie wierzytelności

  Zakup i potrącenie wierzytelności

  12:28 20.08.2014 PORADA

  Firma A wystawiła mi fakturę za wykonaną usługę, jednocześnie wiem, że firma A ma przeterminowaną fakturę względem firmy mojego znajomego. Czy mogę odkupić fakturę znajomego (cesja wierzytelności) i składając oświadczenie do firmy A potrącić im przeniesioną na mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, prawa wierzycieli, sprzedaż długów
 • Czy można nie płacić faktur firmie, która sama zalega nam z płatnościami?

  Czy można nie płacić faktur firmie, która sama zalega nam z płatnościami?

  22:03 19.08.2014 PORADA

  Zleciłem usługę do wykonania firmie A, za co wystawiła mi fakturę. Jednocześnie firma A ma przeterminowaną fakturę do zapłacenia względem mnie za inną wcześniejszą rzecz. Czy mogę potrącić niezapłaconą sumę z wystawionej przeze mnie faktury i zapłacić firmie A jedynie ... WIĘCEJ

  Tematy: niezapłacone faktury, faktura VAT, niezapłacona faktura, zaległe płatności
 • Kompensata wzajemnych zobowiązań w stosunkach handlowych

  Kompensata wzajemnych zobowiązań w stosunkach handlowych

  00:49 24.03.2014

  ... uregulowanie wierzytelności. Decydując się na takie rozwiązanie, muszą mieć oni na uwadze regulacje wynikające bezpośrednio z Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Rodzaje kompensat Kompensata jest formą rozliczeń bezgotówkowych. W tym miejscu warto wspomnieć, iż nie stanowi ona formy zapłaty, dlatego też nie powinna jako taka ... WIĘCEJ

  Tematy: kompensata wzajemnych zobowiązań, kompensata zobowiązań, stosunki handlowe, kompensata
 • Księgowanie faktury bonusowej

  Księgowanie faktury bonusowej

  16:27 04.02.2014 PORADA

  Witam, mam problem z prawidłowym zaksięgowanie faktury bonusowej. 03.02.2014 otrzymałam fakturę korygującą na otrzymanie bonusa za zakup okien, który był w październiku 2013 r. Bonus jest czysto księgowy, pieniędzy nie otrzymałam, ponieważ wartość bonusa podlega tylko rozliczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, VAT należny, ewidencja księgowa
 • Kompensata zobowiązań a przychód w podatku dochodowym

  Kompensata zobowiązań a przychód w podatku dochodowym

  12:24 13.01.2013

  ... jako sposób wygaszenia stosunku zobowiązaniowego uznaje się za równoważny spełnieniu świadczenia (zapłacie). Na ogół wierzytelności stawiane przez strony są nierówne. Kompensata może być wynikiem porozumienia obu zainteresowanych stron, może też dojść do niej na skutek jednostronnego potrącenia wierzytelności, przy czym jest ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Różnice kursowe przy kompensacie zobowiązań

  Różnice kursowe przy kompensacie zobowiązań

  08:39 04.08.2011

  ... są wyrażone w złotych, a należności kontrahenta w euro. Czy w takim przypadku powstająca różnica kursowa przy kompensacie jest kosztem podatkowym? Kompensata jako zapłata Zgodnie z prawem podatkowym kompensata jest uznana za formę zapłaty (art. 15a ust. 7 updop). W tej sprawie potwierdzająco wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Kompensaty a różnice kursowe

  Kompensaty a różnice kursowe

  12:43 22.08.2008

  ... rozmówcy nie znajduje ona zastosowania ani prawnego, ani gospodarczego. Warto tu jednak zauważyć, że w obrocie prawnym funkcjonują interpretacje, zgodnie z którymi kompensata może stanowić formę zapłaty, co powoduje, że możliwość rozpoznania powstających różnic kursowych jako zrealizowanych. Jednoznaczne przepisy w tej kwestii zostały wprowadzone ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, CIT, podatek CIT, kompensata
 • Kompensata a wcześniejszy zwrot VAT

  Kompensata a wcześniejszy zwrot VAT

  13:18 06.11.2007

  Rozliczenie w całości faktur dokumentujących kwoty należne, z których wynikają kwoty podatku naliczonego wynikające w deklaracji podatkowej, poprzez ich zapłatę przelewami bankowymi na rachunek wystawcy faktury oraz poprzez potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań z wystawcą faktury (tzw. kompensaty) uprawniają podatnika do ubiegania się o ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, rozliczenie VAT
 • Potrącenie - kompensata z nierezydentem a PIT

  Potrącenie - kompensata z nierezydentem a PIT

  13:06 09.06.2007

  ... , w tym poprzez zapłatę czy potrącenie. Wskazać ponadto należy iż w dniu dokonania kompensaty następuje postawienie należności do dyspozycji nierezydenta. Dlatego też kompensata nie zmienia charakteru należności przysługującej nieryzedntowi. Płatnik zatem od takiej kompensaty powinien pobrać i odprowadzić 20 proc. zryczałtowany podatek dochodowy od ... WIĘCEJ

  Tematy: kompensata, podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: