eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  12:24 25.03.2021

  ... wybór metody ustalania różnic kursowych w ramach działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej nie będzie miał wpływu na metodę ustalania różnic kursowych w ramach indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej.(…) Reasumując – w zakresie działalności indywidualnej Wnioskodawca ma prawo ustalania różnic kursowych na podstawie art ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe

  Przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe

  13:45 22.12.2020

  ... koniecznych do powstania różnic kursowych. Co więcej, z literalnego brzmienia art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT wynika, że do powstania różnic kursowych z tytułu pożyczki konieczne jest wystąpienie elementu zwrotu tej pożyczki. Z powołanych wyżej przepisów wynika bowiem, że dla powstania różnic kursowych niezbędnym jest powstanie ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych, podatek dochodowy, przychody podatkowe
 • Różnice kursowe od środków własnych - niuanse, nieprecyzyjne przepisy.

  Różnice kursowe od środków własnych - niuanse, nieprecyzyjne przepisy.

  22:32 05.10.2020 PORADA

  Dzień dobry, Prowadzę JDG, nie jestem vatowcem, świadczę usługi dla zagranicznego kontrahenta. Rozliczam różnice kursowe metodą podatkową. Prowadzę KPIR. Z racji bardzo niskich przychodów sama prowadzę swoją KPIR. Zasady naliczania Różnic Kursowych, a w szczególności R.K. od ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych, jednoosobowa działalność gospodarcza, kontrahent zagraniczny
 • Transakcja złotówkowa uregulowana w walucie a różnice kursowe

  Transakcja złotówkowa uregulowana w walucie a różnice kursowe

  13:11 15.07.2019

  ... prawne dotyczące różnic kursowych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w momencie wpłaty na rzecz Kancelarii Adwokackiej ustalonej w umowie zlecenia kwoty w części wyrażonej w złotówkach (odpowiadającej 45,45% maksymalnej ceny odsprzedaży udziałów Spółki X), nie wystąpią różnice kursowe. Jak powyżej wskazano, dla powstania różnic kursowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  13:51 05.06.2019

  ... ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu pieniędzy na konto PayPal (art. 11a ust. 1 ustawy o PIT). Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także ... WIĘCEJ

  Tematy: PayPal, kursy walut, eBay, ebay.pl
 • Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  13:42 03.06.2019

  ... odpowiednio dzień osiągnięcia przychodu / dzień poniesienia kosztu, a przychodu otrzymanego / kosztu zapłaconego, przeliczoną na złote przez bank. W takich przypadkach do ustalenia różnic kursowych należy przyjąć faktycznie zastosowany przez bank kurs walut obcych. Nie będzie to zatem średni kurs NBP, a kurs zakupu/sprzedaży stosowany przez ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  13:13 30.05.2019

  ... datą ich powstania. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi nie przewiduje możliwości dokumentowania różnic kursowych dokumentem zbiorczym czy też ustalaniem ich per saldo (a więc w postaci różnicy pomiędzy sumą dodatnich a sumą ujemnych różnic kursowych). Wyliczone dodatnie różnice kursowe ujmuje się w kolumnie 8 księgi „pozostały przychody ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

  Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

  12:39 30.04.2018

  ... jest bardzo istotna z punktu widzenia różnic kursowych. Z uwagi bowiem na to, że nie jest to prawny środek płatniczy, różnic kursowych się w ich przypadku nie ... prawa traktować na równi z walutami obcymi. Sprawę rozliczania różnic kursowych od kryptowalut wyjaśniał m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  12:50 27.03.2018

  ... (tzw. metoda rachunkowa). Zasadą jest rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa o PIT dopuszcza ustalanie różnic kursowych metodą rachunkową przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: • prowadzenia ksiąg rachunkowych; • stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  12:04 29.10.2017

  ... omawianych różnic kursowych związanych z zapłatą kosztu polega na powstaniu zobowiązania wyrażonego w walucie obcej, które jest realizowane w późniejszym czasie również w walucie obcej, a w okresie między powstaniem zobowiązania a ich realizacją nastąpiła zmiana kursów walutowych. W konsekwencji warunkiem powstania różnic kursowych jest operacja ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:51 04.09.2017

  ... art. 6 ust. 1c tej pierwszej mówi, że do przychodów z działalności gospodarczej z tytułu różnic kursowych stosuje się odpowiednio art. 24c updof. Dodatnie i ujemne różnice kursowe Ustawa o podatku dochodowym określa jednak dwa rodzaje różnic kursowych: dodatnie - które odnoszone są w przychody podatkowe, ujemne - które odnoszone są w koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ewidencjonowany, różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: