eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › przeliczenia kursowe
 • Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  12:24 25.03.2021

  ... podatkowej metody ustalania różnic kursowych. Zgodnie z treścią art. 24c ust. 1 ww. ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Natomiast art. 24c ust. 2 i 3 ww. ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  13:51 05.06.2019

  ... o PIT). Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe - koszty uzyskania przychodów (art. 24c ust. 1 ustawy o PIT). W związku z powyższym przy sprzedaży internetowej różnice kursowe ... finansowych z konta PayPal na złotówkowe konto bankowe system PayPal dokonuje przeliczenia waluty obcej po określonym kursie i na rachunek ... WIĘCEJ

  Tematy: PayPal, kursy walut, eBay, ebay.pl
 • Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  13:42 03.06.2019

  ... kurs zakupu/sprzedaży stosowany przez bank do konkretnego przeliczenia. Podstawa prawna W myśl art. 24c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe – w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  13:13 30.05.2019

  ... z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tutaj bowiem obligatoryjne ustalanie różnic kursowych. Różnice kursowe – co to takiego? Podatnicy dokonujący transakcji w walutach obcych muszą dokonać ich przeliczenia na złotówki (zarówno po stronie przychodów jak i kosztów). Stosowany jest tutaj średni kurs Narodowego Banku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  12:04 29.10.2017

  ... ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 15a ust. 1 ww. ustawy różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości dotyczą ustalania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  12:27 20.04.2017

  ... (złotowe) podatniczki powstają różnice kursowe. Wnioskodawczyni wypłacając pieniądze porównuje z kursem, po którym system płatności PayPal dokonał przeliczenia wypłaty z pierwszym kursem NBP z dnia wpływu środków stosując wybraną przez siebie do przeliczenia metodę wyceny FIFO . Powstałe w ten sposób różnice kursowe wnioskodawczyni zalicza bądź to ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  14:01 22.03.2017

  ... w walutach obcych. Trzeba je przeliczać na złote polskie. Przeliczenia takiego dokonuje się z reguły po średnim kursie NBP ... kursowe zmniejszają dochód (zwiększają stratę) do opodatkowania. Różnice kursowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Dodatnie różnice kursowe zawsze należy zaliczać do przychodów podatkowych, zaś ujemne różnice kursowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Liczenie różnic kursowych metodą podatkową na rachunku bankowym

  Liczenie różnic kursowych metodą podatkową na rachunku bankowym

  13:36 07.07.2015

  ... kursowe występują przede wszystkim w sytuacji, gdy kurs waluty stosowany do przeliczenia należnego przychodu bądź poniesionego kosztu różni się od tego, który ma zastosowanie do otrzymanej bądź dokonanej zapłaty. Różnice kursowe ... dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody działalności gospodarczej, zaś ujemne różnice kursowe zwiększają koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Podstawa opodatkowania VAT gdy cena w walucie obcej

  Podstawa opodatkowania VAT gdy cena w walucie obcej

  13:45 11.09.2014

  ... że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego ... kursowe). Sąd I instancji uznał zaś, że we wskazanej sprawie nie miał zastosowania art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, gdyż cena towaru była wyrażona w złotówkach a nie EURO. Sam fakt przeliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: przeliczenia kursowe, VAT należny, podstawa opodatkowania, opodatkowanie VAT
 • Różnice kursowe a kurs faktycznie zastosowany

  Różnice kursowe a kurs faktycznie zastosowany

  13:34 08.05.2014

  ... kursowe dodatnie i ujemne. Pierwsze z wymienionych zwiększają przychody, drugie koszty podatkowe (bez względu na to, czy ... przewalutowanie jak też zakup przez bank), ten ostatni, w celu ustalenia różnic kursowych winien dokonać stosownego przeliczenia waluty po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wpływ środków na jego konto bankowe. Warto ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: