eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • 5 faktów o urlopie wypoczynkowym, które warto poznać przed wakacjami

  5 faktów o urlopie wypoczynkowym, które warto poznać przed wakacjami

  10:49 11.07.2023

  ... wypłacić wynagrodzenia za niewykorzystane dni wolne. Wypłata ekwiwalentu za urlop jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy i nie było możliwości, aby pracownik wykorzystał cały, przysługujący mu urlop wypoczynkowy np. w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop, urlop wypoczynkowy, prawo do urlopu, wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Zwolnienie a urlop wypoczynkowy a urlop macierzyński

  Zwolnienie a urlop wypoczynkowy a urlop macierzyński

  08:37 16.03.2016 PORADA

  Witam, jestem na zwolnieniu z powodu ciąży od września 2015 do dnia porodu, czyli 26.03.2016. Jestem zarejestrowana 1,5 roku na cały etat, na czas nieokreślony. Po macierzyńskim chcę iść na wychowawczy. Czy pracodawca może mi odmówić urlopu wychowawczego? Czy pracodawca powinien mi ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, umowa na czas nieokreślony, praca na pełny etat
 • Ekwiwalent za zaległy urlop nawet po upadłości

  Ekwiwalent za zaległy urlop nawet po upadłości

  13:13 16.04.2014

  ... - Kodeks pracy, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop, urlopy pracownicze, zaległy urlop, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Skrócony okres wypowiedzenia to niższy ekwiwalent za urlop

  Skrócony okres wypowiedzenia to niższy ekwiwalent za urlop

  00:50 11.03.2014

  ... umowy o pracę za 3-miesiecznym wypowiedzeniem (październik - grudzień), ze skróceniem okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 r. należy wypłacić za cały rok czy tylko za 10 miesięcy (bez listopada i grudnia)? Odpowiedź Ekwiwalent pieniężny należy wypłacić za 10 miesięcy 2013 ... WIĘCEJ

  Tematy: skrócony okres wypowiedzenia, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
 • Wynagrodzenie prowizyjne: jaki ekwiwalent za urlop?

  Wynagrodzenie prowizyjne: jaki ekwiwalent za urlop?

  11:15 10.06.2011

  ... podstawy obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a ostatnim zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu, a co za tym idzie – obliczenie współczynnika do ustalania ekwiwalentu. Zacznijmy jednak od początku i przypomnijmy sobie, jakie są podstawowe zasady wyliczania ekwiwalentu. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie prowizyjne
 • Umowa o pracę: wynagrodzenie nie obejmuje ekwiwalentu

  Umowa o pracę: wynagrodzenie nie obejmuje ekwiwalentu

  09:14 28.01.2010

  ... , OSPiKA 1967, Nr 12, poz. 287). Wyjątkowość świadczenia, jakim jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz niezbywalność prawa do tego urlopu sprawiają, że strony nie mogą zastrzec w treści umowy o pracę, że wynagrodzenie będzie obejmować ekwiwalent za urlop. Założenie takie prowadziłoby do sytuacji, w której pracownik już zawierając umowę o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, warunki umowy o pracę, warunki zatrudnienia, wynagrodzenie
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego: zmiany

  Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego: zmiany

  12:36 05.11.2009

  ... zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Rozporządzenie zmieniające wprowadza także nową regulację w zakresie obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy. Obecnie ekwiwalent za jeden dzień urlopu otrzymany przez podzielenie sumy miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 rozporządzenia przez ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady udzielania urlopu, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop
 • Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

  Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

  13:29 18.05.2009

  ... . W tym też dniu prawo do urlopu w naturze ulega przekształceniu w jego pieniężny ekwiwalent (por. wyrok SN z 29 marca 2001 r., I PKN 336/00, OSNAPiUS 2003, Nr 1, poz. 14). Uzyskanie prawa do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zależy zatem wyłącznie od łącznego spełnienia dwóch przesłanek, którymi są: rozwiązanie stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie pracownika do pracy, przywrócenie do pracy, ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

  Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

  13:36 21.10.2008

  ... . Tak więc, rodzinie pracownika należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, biorąc pod uwagę datę wygaśnięcia stosunku pracy (datę zgonu) oraz ogólny staż pracy. Warto tu przypomnieć, że szczegółowe wytyczne w zakresie ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, odprawa pośmiertna, wysokość odprawy pośmiertnej, obowiązki pracodawcy
 • Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela placówki feryjnej

  Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela placówki feryjnej

  13:15 07.02.2008

  ... należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za 23 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placówki feryjnej nie zależy od wymiaru zatrudnienia tego nauczyciela. 1. W razie rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania urlopu w czasie ferii - przysługuje ekwiwalent Urlop wypoczynkowy nauczycielom zatrudnionym ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: