eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › bilans finansowy
 • OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

  OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

  12:01 04.02.2019

  Fundacje posiadające statut organizacji pożytku publicznego obowiązane są do corocznej sprawozdawczości, której celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji, na jakie cele zostały przeznaczone środki przekazywane przez darczyńców. Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  08:27 25.10.2015

  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinno być po jego sporządzeniu podpisane przez uprawnione osoby. Podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkie upoważnione do tego osoby oznacza potwierdzenie z ich strony, że sprawozdanie to jest kompletne, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  13:15 16.06.2014

  ... oraz 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej "RachunkU")). Sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie wyników finansowych spółek i obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową (art. 45 ust. 2 RachunkU). Sprawozdanie z działalności spółki zawiera zaś w szczególności informacje o zdarzeniach mających ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, zarząd spółki, obowiązki sprawozdawcze
 • Zdarzenia gospodarcze wpływające na sprawozdanie finansowe

  Zdarzenia gospodarcze wpływające na sprawozdanie finansowe

  13:22 26.05.2014

  W czerwcu upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Od momentu ich sporządzenia do dnia akceptacji upływa jednak sporo czasu, w którym może wystąpić wiele istotnych zdarzeń. Opowiada o nich ekspert, Monika Borczyńska, Junior Audit Manager w Dziale Audytu w Baker Tilly Poland. Ustawa o rachunkowości w sposób bardzo ogólny reguluje kwestię ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

  Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

  13:21 19.05.2014

  ... finansowy całorocznej pracy jednostki prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym. Nie jest to jednak dokument ... działalności, które nie są zobowiązane do rejestracji w KRS, powinny mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) powinny złożyć w urzędzie skarbowym - i to w terminie do 30 kwietnia ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  00:15 27.05.2013

  Zbliża się termin zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych. Do 30 czerwca powinny odbyć się zgromadzenia wspólników w tych spółkach, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Warto zauważyć, że odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy nie kończy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

  Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

  13:49 06.02.2013

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jednostki gospodarcze obowiązane są do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to składa się w szczególności z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Zgodnie z 52 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, sprawozdanie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Prace związane ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

  Prace związane ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

  10:44 25.11.2012

  Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych winny się przygotowywać do czynności związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r. Już w IV kwartale trzeba bowiem wykonać niektóre czynności konieczne dla sprawnego przebiegu procesu sporządzania sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia i opublikowania. Wybór podmiotu uprawnionego do ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Łączne sprawozdanie finansowe spółek

  Łączne sprawozdanie finansowe spółek

  11:36 04.11.2012

  ... tytułu działalności prowadzonej w Polsce. Na koniec roku obrachunkowego bilans zrobiony w Niemczech będzie łączony z bilansem zrobionym w Polsce. Czy powinniśmy ... operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami lub między jej oddziałami, wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Sprawozdanie finansowe za 2011 r. do KRS

  Sprawozdanie finansowe za 2011 r. do KRS

  13:06 11.07.2012

  W spółkach, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do soboty 30 czerwca powinny zostać zatwierdzone sprawozdania finansowe. Muszą one trafić do KRS. Także w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, ma być ono przekazane sądowi rejestrowemu i to dwukrotnie. Do końca czerwca ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: