eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › bilans
 • Gdzie w bilansie przypisać konto 651 pozostałe przychody międzyokresowe

  Gdzie w bilansie przypisać konto 651 pozostałe przychody międzyokresowe

  18:25 16.03.2023 PORADA

  Proszę o informację, gdzie w bilansie należy przypisać konto 651 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, na którym ujęto naliczone odsetki od lokaty bankowej naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy, których termin płatności przez bank przypada na rok następny? Naliczone odsetki ... WIĘCEJ

  Tematy: bilans, konto bilansowe, pozycje bilansowe, rachunkowość
 • VAT i bilans zamknięcia

  VAT i bilans zamknięcia

  19:47 01.02.2021 PORADA

  Witam, W spółce z o.o. jest już zamknięty bilans i VAT wysłany za grudzień 2020. Pan przyniósł 01.02.21 r.  faktury za listopad i grudzień 2020, które zostały opłacone dziś (01.02.2021). Czy  trzeba te faktury ująć w bilansie zamknięcia wraz z vatem? Czy można  normalnie  ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura kosztowa, księgowanie faktur, rozliczenie faktury
 • Nieprzygotowani na MSSF 16

  Nieprzygotowani na MSSF 16

  11:18 27.03.2019

  Wprawdzie nowy standard MSSF 16 zaczął obowiązywać już od 1 stycznia br., to okazuje się, że gotowość na jego stosowanie jest co najmniej problematyczna. Niemal połowa firm przebadanych na potrzeby raportu KPMG „Global Lease Accounting Survey. Lease accounting is here: Are you ready?” deklaruje zakończenie identyfikacji umów leasingu lub ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, umowa leasingu, MSSF16, zmiany w prawie
 • OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

  OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

  12:01 04.02.2019

  Fundacje posiadające statut organizacji pożytku publicznego obowiązane są do corocznej sprawozdawczości, której celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji, na jakie cele zostały przeznaczone środki przekazywane przez darczyńców. Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Bilans

  Bilans

  12:09 23.02.2018 PORADA

  Czy można przenieść bilansowo stratę poniesioną na transakcji finansowej (zabezpieczenie ceny towaru), dokonanej w 2017 na rok 2018, jeżeli rozliczenie transakcji (fizyczna dostawa towaru) ma miejsce w 2018? Reasumując: początek transakcji ma miejsce w 2017, a finalne zakończenie w 2018. WIĘCEJ

  Tematy: strata z transakcji, bilans
 • Podmioty powiązane w bilansie spółki micro

  Podmioty powiązane w bilansie spółki micro

  11:45 10.02.2017 PORADA

  Nasza spółka ma powiązania kapitałowe i osobowe z osobą fizyczną (udziałowiec spółki świadczy jako GD osoby fizycznej) usługi na rzecz spółki, brat udziałowca także. Wg ust. o rachunkowości nie trzeba w bilansie umieszczać kwot dotyczących podmiotów powiązanych nie będącymi ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka mikro, ceny transferowe, powiązania kapitałowe, powiązania osobowe
 • Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  08:27 25.10.2015

  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinno być po jego sporządzeniu podpisane przez uprawnione osoby. Podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkie upoważnione do tego osoby oznacza potwierdzenie z ich strony, że sprawozdanie to jest kompletne, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • CIT-8 a bilans

  CIT-8 a bilans

  18:28 09.03.2015 PORADA

  Proszę o informację czy stowarzyszenie (osoba prawna) zobowiązane jest do złożenia CIT-8 wraz z bilansem za 2014 r.? WIĘCEJ

  Tematy: CIT-8, stowarzyszenie, bilans
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  13:15 16.06.2014

  ... oraz 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej "RachunkU")). Sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie wyników finansowych spółek i obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową (art. 45 ust. 2 RachunkU). Sprawozdanie z działalności spółki zawiera zaś w szczególności informacje o zdarzeniach mających ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, zarząd spółki, obowiązki sprawozdawcze
 • Zdarzenia gospodarcze wpływające na sprawozdanie finansowe

  Zdarzenia gospodarcze wpływające na sprawozdanie finansowe

  13:22 26.05.2014

  W czerwcu upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Od momentu ich sporządzenia do dnia akceptacji upływa jednak sporo czasu, w którym może wystąpić wiele istotnych zdarzeń. Opowiada o nich ekspert, Monika Borczyńska, Junior Audit Manager w Dziale Audytu w Baker Tilly Poland. Ustawa o rachunkowości w sposób bardzo ogólny reguluje kwestię ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

  Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

  13:21 19.05.2014

  ... . Dlatego też osoby fizyczne prowadzące działalności, które nie są zobowiązane do rejestracji w KRS, powinny mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) powinny złożyć w urzędzie skarbowym - i to w terminie do 30 kwietnia. Dzień ten jest bowiem ostatecznym ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  00:15 27.05.2013

  Zbliża się termin zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych. Do 30 czerwca powinny odbyć się zgromadzenia wspólników w tych spółkach, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Warto zauważyć, że odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy nie kończy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Czy spółka z o.o. jest jednostką powiązaną z gminą w bilansie?

  Czy spółka z o.o. jest jednostką powiązaną z gminą w bilansie?

  07:36 15.05.2013 PORADA

  Dzień dobry, Mam problem odnośnie jednostek powiązanych w bilansie. Jesteśmy spółką z o.o., a gmina ma 100% udziałów w naszej spółce. Prowadzimy z nią różne transakcje i mam pytanie czy w bilansie muszę ująć należności z gminą jako od jednostek powiązanych czy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., gmina, udziały w spółce z o.o., bilans
 • Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

  Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

  13:49 06.02.2013

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jednostki gospodarcze obowiązane są do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to składa się w szczególności z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Zgodnie z 52 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, sprawozdanie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Jakie sprawozdanie sporządza się do bilansu rocznego?

  Jakie sprawozdanie sporządza się do bilansu rocznego?

  20:00 27.01.2013 PORADA

  Chodzi o to, co ma być zawarte w tym sprawozdaniu  szczegóły) lub raporcie? WIĘCEJ

  Tematy: bilans, sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm
 • Pytanie o bilans w dotacji PO KLUCZ (biznesplanie)

  Pytanie o bilans w dotacji PO KLUCZ (biznesplanie)

  22:40 04.01.2013 PORADA

  Witam, staram się o dotację z PUP (PO Klucz II). mam do wypełnienia bilans, może ktoś pomoże. Z 40000 zł, o które dotuję 38000 to sprzęt i urządzenia czyli aktywa - majątek trwały. Moje pytanie brzmi: co się zawiera w "środkach pieniężnych" i "pozostały majątek obrotowy ... WIĘCEJ

  Tematy: biznesplan, bilans, środki pieniężne, majątek obrotowy
 • Prace związane ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

  Prace związane ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

  10:44 25.11.2012

  Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych winny się przygotowywać do czynności związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r. Już w IV kwartale trzeba bowiem wykonać niektóre czynności konieczne dla sprawnego przebiegu procesu sporządzania sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia i opublikowania. Wybór podmiotu uprawnionego do ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Łączne sprawozdanie finansowe spółek

  Łączne sprawozdanie finansowe spółek

  11:36 04.11.2012

  ... działalności prowadzonej na terenie Niemiec, natomiast do polskiego urzędu będzie płacony podatek z tytułu działalności prowadzonej w Polsce. Na koniec roku obrachunkowego bilans zrobiony w Niemczech będzie łączony z bilansem zrobionym w Polsce. Czy powinniśmy gdzieś zgłosić informację o oddziale w Niemczech? Jak poprawnie w praktyce połączyć oba ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: