eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wynik finansowy
 • OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

  OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

  12:01 04.02.2019

  Fundacje posiadające statut organizacji pożytku publicznego obowiązane są do corocznej sprawozdawczości, której celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji, na jakie cele zostały przeznaczone środki przekazywane przez darczyńców. Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Księgowanie lokaty w KPiR

  Księgowanie lokaty w KPiR

  10:52 06.12.2016 PORADA

  Witam, w jaki sposób zaksięgować wpłatę lokaty z konta pomocniczego na konto główne firmy? W jaki sposób ująć to w KPiR oraz czy ma to wpływ na wynik finansowy? Założenie lokaty - 05.12 - przelew na konto główne firmy - 06.12. Dziękuję. WIĘCEJ

  Tematy: księgowanie lokaty, ewidencja księgowa, PKPiR, zapisy w PKPiR
 • Jednorazowe wykorzystanie kwoty wolnej od podatku

  Jednorazowe wykorzystanie kwoty wolnej od podatku

  16:34 30.06.2016 PORADA

  Witam, moja firma działa od kwietnia. W kwietniu wynik finansowy firmy wyniósł 453,60 zł (zbyt niski aby zapłacić podatek), w maju była to strata 168,98 zł (z tej racji też brak podatku). Czy w kolejnym miesiącu, jeżeli wynik będzie wyższy niż taki, z którego stawka 19% wynosi ... WIĘCEJ

  Tematy: kwota wolna od podatku, wynik finansowy, strata z działalności gospodarczej, PKPiR
 • Koszty sprzedaży usług jako działalność dodatkowa

  Koszty sprzedaży usług jako działalność dodatkowa

  11:10 03.03.2016 PORADA

  W jaki sposób ująć i rozliczyć koszty wykonania i sprzedaży usług, jeżeli jest to działalność dodatkowa obok produkcji niezwiązanej z tymi usługami. W jaki sposób wpywa ta działalność na wynik finansowy oraz jak powinno wygladać księgowanie, jeżeli firma księguję koszty 4 i 5 ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż usług, działalność gospodarcza, działalność usługowa, ewidencja księgowa
 • Jak obliczyć planowany wynik finansowy przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Jak obliczyć planowany wynik finansowy przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej?

  12:53 08.12.2015 PORADA

  Witam, planuje otworzyć jednoosobowa działalność gospodarcza z dofinansowaniem z UP.  Będzie to działalność usługowa i z tego co się dowiedziałem najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie ryczałt 8,5%. Mam tu tabelkę odnośnie przewidywanych wyników finansowych za pierwszy ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność usługowa, ryczałt ewidencjonowany, wynik finansowy
 • Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  08:27 25.10.2015

  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinno być po jego sporządzeniu podpisane przez uprawnione osoby. Podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkie upoważnione do tego osoby oznacza potwierdzenie z ich strony, że sprawozdanie to jest kompletne, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  13:15 16.06.2014

  Podstawowym obowiązkiem spółek kapitałowych w zakresie sprawozdawczości jest sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z ich działalności (art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 45 oraz 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej "RachunkU")). Sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie wyników finansowych spółek i ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, zarząd spółki, obowiązki sprawozdawcze
 • Zadanie - rachunkowość

  Zadanie - rachunkowość

  23:22 11.06.2014 PORADA

  Witam, będę bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś pomoże mi rozwiązać zadanie przedstawione niżej, ponieważ jestem zielona w tych sprawach. Z góry dziękuję za pomoc.  WYNIK FINANSOWY:  zapodaj.net/f102433db211b.jpg.html  zapodaj.net/ae8ea4dc35f87.jpg.html ... WIĘCEJ

  Tematy: wynik finansowy, obliczenie podatku, rachunkowość, ryczałt ewidencjonowany
 • Zdarzenia gospodarcze wpływające na sprawozdanie finansowe

  Zdarzenia gospodarcze wpływające na sprawozdanie finansowe

  13:22 26.05.2014

  W czerwcu upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Od momentu ich sporządzenia do dnia akceptacji upływa jednak sporo czasu, w którym może wystąpić wiele istotnych zdarzeń. Opowiada o nich ekspert, Monika Borczyńska, Junior Audit Manager w Dziale Audytu w Baker Tilly Poland. Ustawa o rachunkowości w sposób bardzo ogólny reguluje kwestię ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

  Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

  13:21 19.05.2014

  Wynik finansowy całorocznej pracy jednostki prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym. Nie jest to jednak dokument sporządzany jedynie na potrzeby wewnętrzne jednostki, a stanowi też ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  00:15 27.05.2013

  Zbliża się termin zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych. Do 30 czerwca powinny odbyć się zgromadzenia wspólników w tych spółkach, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Warto zauważyć, że odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy nie kończy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

  Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

  13:49 06.02.2013

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jednostki gospodarcze obowiązane są do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to składa się w szczególności z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Zgodnie z 52 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, sprawozdanie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Prace związane ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

  Prace związane ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

  10:44 25.11.2012

  Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych winny się przygotowywać do czynności związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r. Już w IV kwartale trzeba bowiem wykonać niektóre czynności konieczne dla sprawnego przebiegu procesu sporządzania sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia i opublikowania. Wybór podmiotu uprawnionego do ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Zestawienie Wyniku Finansowego

  Zestawienie Wyniku Finansowego

  14:33 21.11.2012 PORADA

  Witam serdecznie. Muszę zrobić Zestawienie Podstawowych Danych o Sytuacji Majątkowej i Finansowej Przedsiębiorstwa, a także Zestawienie Wyniku Finansowego. Rozliczam KPiR. Przyznam szczerze, że wcześniej tego nie robiłam. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak prawidłowo zrobić takie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, wynik finansowy, księgi rachunkowe, obowiązki sprawozdawcze firm
 • Łączne sprawozdanie finansowe spółek

  Łączne sprawozdanie finansowe spółek

  11:36 04.11.2012

  ... i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze, przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami lub między jej oddziałami, wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów. Można nie dokonywać tych wyłączeń, jeżeli nie wpływa to ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Sprawozdanie finansowe za 2011 r. do KRS

  Sprawozdanie finansowe za 2011 r. do KRS

  13:06 11.07.2012

  W spółkach, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do soboty 30 czerwca powinny zostać zatwierdzone sprawozdania finansowe. Muszą one trafić do KRS. Także w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, ma być ono przekazane sądowi rejestrowemu i to dwukrotnie. Do końca czerwca ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: