eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GfK: w sklepach stacjonarnych wydajemy więcej niż Niemcy

GfK: w sklepach stacjonarnych wydajemy więcej niż Niemcy

2020-06-24 13:37

GfK: w sklepach stacjonarnych wydajemy więcej niż Niemcy

Zakupy © Gina Sanders - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Przeciętny Europejczyk zostawia w detalicznych sklepach stacjonarnych 29,9 proc. swojego budżetu. Średnią nieco przewyższają Polacy (35,7 proc.), ale i tak daleko nam do Węgrów (50 proc.). Okazuje się jednak, że wydatki na tradycyjne zakupy nie rosną – w minionym roku w 27 państwach UE spadły o 1 p.proc. Niewątpliwie jest to duża zasługa prężnie rozwijającego się handlu internetowego – czytamy w opublikowanym przez GfK komunikacie z corocznego raportu European Retail Study 2019.
Z raportu GfK wynika, że przeciętna siła nabywcza konsumentów reprezentujących 27 państw unijnych osiągnęła w minionym roku poziom 16.888 EUR, a więc wzrosła w ujęciu rocznym o 3,4 proc. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu silne wzrosty na Łotwie (+8,5 proc.), Litwie (+7,6 proc.) i w Estonii (+6,0 proc.). W tych krajach siła nabywcza rosła głównie za sprawą wzrostu gospodarczego, obniżek podatków oraz podniesienia płac minimalnych.

Wprawdzie pod koniec minionego roku wzrost kosztów usług nieco wywindował ceny, to jednak w skali całego roku inflacja w badanych krajach sięgnęła 1,4 proc. Taki wynik oznacza, że znajdowała się znacznie poniżej wyznaczonego przez EBC celu inflacyjnego.

fot. mat. prasowe

Siła nabywcza w Europie 2019

Średnia siła nabywcza konsumentów wzrosła do 16.888 EUR.


W sektorze stacjonarnego handlu detalicznego w krajach UE-27 odnotowano nominalny wzrost obrotów o 2,1 proc., czyli nieco powyżej stopy inflacji. Największą dynamiką ponownie wykazywały się rynki Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Rumunia (+9,5 proc.) utrzymała solidną stopę wzrostu, niemal dwukrotnie wyższą niż sąsiednia Bułgaria (+5,4 proc.). Handel detaliczny w Estonii (+6,6 proc.) i na Litwie (+6,5 proc.) skorzystał na długotrwałym wzroście .

Konkurencja w postaci internetowej sprzedaży detalicznej w połączeniu z fundamentalną zmianą nawyków konsumpcyjnych na rzecz zwiększenia wydatków na usługi spowodowała jednoprocentowy spadek udziału konsumpcji prywatnej w 27 państwach członkowskich UE do poziomu 29,9 procent. Najmniejszą część (23,7 proc.) swoich wydatków na stacjonarny handel detaliczny przeznaczyli Niemcy, co wynika poniekąd ze względnie silnej pozycji sprzedaży internetowej.

fot. mat. prasowe

Udział konsumpcji prywatnej w obrotach sektora handlu detalicznego

Udział konsumpcji prywatnej w 27 państwach członkowskich UE spadł o 1 p.proc. do poziomu 29,9 proc.


Z badania GfK wynika również, że handel detaliczny w sektorze FMCG odpowiadał za 55 proc. obrotów detalicznych punktów stacjonarnych w 27 państwach UE. Segment ten stanowi 60,4 proc. całkowitego obrotu detalicznego w Chorwacji, co stawia ją na pierwszym miejscu wśród krajów objętych badaniem. Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich jest również bardzo silny w Rumunii (59,7 proc.), na Cyprze (58,5 proc.) i w Grecji (58,3 proc.).

fot. mat. prasowe

Udział handlu detalicznego w sektorze FMCG

W 2019 r. handel detaliczny w sektorze FMCG odpowiadał za 55 proc. obrotów detalicznych sklepów stacjonarnych.Sklepy detaliczne w Europie stoją dziś przed nowymi wyzwaniami – komentuje Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK. W związku z cyklicznością i z góry określonymi terminami publikacji, raport pokazuje kondycję europejskiego handlu przed covidem – wzrost zamożności konsumentów w 27 krajach EU (ale z silnym różnicami, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym w obrębie poszczególnych krajów) oraz wzrost obrotów w sklepach stacjonarnych w przekroju 27 krajów EU o 2,1 proc., nieznacznie powyżej stopy inflacji z wyraźną linią podziału na nową i starą Europę. Wzrostowi obrotów sprzyjały w analizowanym okresie silny rynek pracy oraz stabilne nastroje konsumenckie. Z kolei z perspektywy udziałów w handlu prywatnej konsumpcji widać trend wzrastających wydatków na usługi, co razem z obecnie notowanym rozwojem e-handlu stanowić będzie wyzwanie dla handlu stacjonarnego. Konsumenci zaczynają wykazywać też wyższą świadomość ekologiczną, w związku z czym kwestia zrównoważonego rozwoju zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Detaliści prowadzący punkty stacjonarne będą musieli odpowiedzieć na te nowe wyzwania i oczekiwania kupujących, których źródłem są zarówno zmiany związane z pandemią, jak i zmiany w dystrybucji samego popytu konsumenckiego.

O badaniu
W raporcie przeanalizowano siłę nabywczą, obroty i udział całkowitych wydatków konsumenckich w handlu detalicznym 2019 r. w 32 europejskich państwach. W świetle obecnych zmiennych warunków rynkowych i przypadającego na kwiecień terminu oddania badania do publikacji, nie obejmuje ono prognoz na 2020 r. w zakresie obrotu detalicznego w punktach stacjonarnych. W zamian badanie zawiera ocenę wpływu COVID-19 na sprzedaż detaliczną, analizę sytuacji w sektorze FMCG w Europie, analizę Black Friday jako najważniejszego dorocznego wydarzenia zakupowego, analizę znaczenia stolic państw Grupy Wyszehradzkiej dla detalu oraz wyników detalicznego sektora meblarskiego w Czechach. Szacunki GfK dotyczące obrotu i siły nabywczej zostały przeprowadzone w euro i odzwierciedlają wartości z 20 kwietnia 2020 roku.


oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: