eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przetargi - raport I kw. 2019

Przetargi - raport I kw. 2019

2019-04-29 12:01

Przetargi - raport I kw. 2019

Koniec wyborczego eldorado w budownictwie © ilkercelik - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

W pierwszym kwartale 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 27 tys. 80 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podczas gdy jeszcze rok wcześniej, w I kw. 2018, w BZP pojawiło się 31 tys. 724 ogłoszeń – wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. Czemu zawdzięczamy tak znaczny spadek? Odpowiada za to głównie segment zamówień na prace remontowo-budowlane, który w relacji rocznej zanotował w I kw. 2019 spadek o aż 29,8 procent. Inwestycje „wyborcze” się skończyły i wróciły do zwykłych poziomów. Do następnych wyborów samorządowych.

Przeczytaj także: Przetargi - raport II 2019

Według danych opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, w pierwszym kwartale 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 27 tys. 80 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wobec 31 tys. 724 ogłoszeń w I kw. 2018 roku, i 25 tysięcy 440 ogłoszeń w I kw. 2017 oraz 23 tys. 663 w pierwszym kw. 2016 roku.

W relacji rocznej, liczba ogłoszonych w 1Q2019 postępowań przetargowych zmniejszyła się o 4.644, co oznacza spadek o 14,6 procent.

Tak znaczny spadek w relacji rocznej to niemal wyłączna „zasługa” zamówień na prace budowlano-remontowe. W 1Q2019 ich liczba spadła o 29,8 procent. Spadki dotknęły również pozostałe dwie kategorie zamówień, ale były już znacznie mniejsze – w przypadku przetargów na dostawy usług spadek względem pierwszego kwartału ubiegłego roku wyniósł 2,3 proc., zaś przy dostawach towarów zaledwie 0,1 proc.

Spadek względem poprzedniego kwartału – IV kw. 2018 roku – wyniósł 16,2 procent. Ale w tym przypadku zamówienia na prace remontowo-budowlane znalazły się mocno nad kreską (start sezonu budowlanego), z wysoką dodatnią dynamiką na poziomie 31,9 procent, a za ogólny ujemny wynik odpowiada zmniejszenie liczby ogłoszeń na dostawy usług (spadek w 1Q2019 wzgl. 4Q2018 o 31,9 proc.) i na dostawy towarów (również spadek o 31,9 proc.).

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Liczba ogłoszeń w poszczególnych kategoriach oraz łącznie w wybranych latach

W pierwszym kwartale 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 27 tys. 80 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


W samym tylko marcu 2019 roku w BZP pojawiło się 10 tys. 430 ogłoszeń, o 16,1 procent mniej niż rok wcześniej, w marcu 2018 i o 23,1 proc. więcej, niż miesiąc wcześniej, w lutym 2019 roku.

W marcu, w relacji rok do roku, liczba przetargów spadła we wszystkich trzech analizowanych kategoriach. Najmocniejszy spadek dotknął zamówienia na prace remontowo-budowlane, których w marcu 2019 roku było o 29,3 procent mniej niż rok wcześniej. Znacznie mniejsze spadki dotknęły zamówienia na dostawy usług (spadek o 5,9 proc rdr) i na dostawy towarów (spadek o 1,8 procent w relacji rocznej).

Względem poprzedniego miesiąca, w marcu 2019 roku liczba ogłaszanych przetargów wzrosła we wszystkich trzech kategoriach: w dostawach usług o 19,9 proc, zamówieniach na prace remontowo-budowlane o 25,0 procent, zaś w dostawach towarów o 23,4 procent. Łącznie w marcu pojawiło się w BZP o 23,1 proc. więcej ogłoszeń przetargowych niż w lutym 2019.

fot. mat. prasowe

Podstawowe kategorie postępowań przetargowych, w tys., I kw., lata 2010-2019

Względem poprzedniego miesiąca, w marcu 2019 roku liczba ogłaszanych przetargów wzrosła we wszystkich trzech kategoriach.


Bezrobocie niskie. Budżet pod ciężarem wydatków wyborczych


Jak podał Główny Urząd Statystyczny, na koniec marca 2019 r. stopa bezrobocia sięgnęła 5,9 procent, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 984,7 tysiąca osób. To o 0,2 pkt proc. mniej niż w lutym br. i o 0,7 pkt proc. mniej niż w marcu 2018 r.

Według danych MRPiPS, stopa bezrobocia najmocniej spadła w województwie lubuskim – o 4,9 proc. (1,1 tys. osób).

Z dobrymi danymi o bezrobociu współgrają informacje dotyczące zatrudnienia. Jak poinformował GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób w marcu 2019 roku było wyższe o 3,0 proc. niż rok wcześniej i wyniosło 6 mln 393,6 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło w relacji rocznej o 5,7 procent i wyniosło 5 tys. 164,53 zł.

Ceny w marcu 2019 względem poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3 procent. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,7 procent.

W marcu 2019 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 5,6 procent, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 9,8 proc. W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) była wyższa w marcu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 10,8 proc., zaś w porównaniu z tegorocznym lutym – o 27,2 procent.

W marcu 2018 r. sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym, w cenach stałych, była wyższa niż przed rokiem o 1,8 proc. (wobec wzrostu o 8,8 proc. w marcu 2018 r.). W porównaniu z lutym 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 13,5 procent.
– Polska gospodarka nadal radzi sobie bardzo dobrze. Wciąż notujemy wysoką dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, rośnie zatrudnienie i płace. Choć w przypadku wzrostu płac, trzeba przyznać że dynamika jest zauważalnie niższa niż rok temu. Przedsiębiorstwa już niezbyt chętnie podnoszą płace. Protest nauczycieli pokazał zaś inne zjawisko w gospodarce – rosnący rozziew pomiędzy płacami w sektorze komercyjnym a sektorem publicznym. W dłuższej perspektywie może to doprowadzić do degradacji cywilizacyjnej i społecznej Polski – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – Kolejnym zagrożeniem są rosnący wydatki socjalne, w przypadku których rząd już nawet nie ukrywa, że są wyborczą „łapówką”. W okresie dobrej koniunktury zamiast równoważyć budżet, czynimy większe wydatki. A ich finansowanie oznacza rosnący fiskalizm, bez względu na to jak nazwiemy nowe podatki – składkami, opłatami czy daninami. Warto mieć też uwadze jeden, prosty fakt – za każdy podatek ostatecznie płaci jedynie odbiorca końcowy, bo przecież wszystkie obciążenia mają wpływ na ostateczne ceny towarów czy usług – dodaje Beata Szkodzin.

Koniec wyborczego eldorado w budownictwie


Choć w pierwszym kwartale 2019 roku najczęściej w BZP pojawiały się zamówienia na prace remontowo-budowlane, to jednocześnie segment ten zanotował największe roczne spadki względne.

W I kw. 2019 roku w liczbie powyżej tysiąca pojawiły się ogłoszenia przetargowe na roboty budowlane (w I kw. 2019 w BZP pojawiły się 3.877 razy, spadek względem I kw. 2018 o 22,0 proc.), roboty instalacyjne elektryczne (2.019 razy, spadek o 20,7 proc.), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (1.591 razy, spadek o 31,6 proc.), przygotowanie terenu pod budowę (1.507, -31,7 proc.), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (1.411 razy, spadek o 17,6 proc.), roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (1.332, -18,6 proc.), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (1.102, -17,3 proc.), roboty w zakresie nawierzchni dróg (1.067, -35,7 proc.), roboty instalacyjne w budynkach (1.051 razy, spadek o 21,2 proc.).

Liderami zestawienia spadków względnych również okazały się zamówienia na prace remontowo-budowlane. Największe spadki dotknęły w I kwartale 2019 roku (względem analogicznego okresu roku ubiegłego) zamówienia na roboty w zakresie budowy dróg (-46,2 proc.), roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej (-43,9 proc.), roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (-43,7 procent), roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg -43,2 proc.), instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (-43,0 proc.), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (spadek o 41,1 procent), roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (-40,7 proc.), roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych (-40,2 proc.) oraz roboty drogowe (spadek o 36,9 procent).
Przeczytaj także: Przetargi - raport IV 2019 Przetargi - raport IV 2019

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: