eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przetargi - raport XI 2018

Przetargi - raport XI 2018

2018-12-31 11:22

Przetargi - raport XI 2018

Recykling ©  279photo - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Wybory, wybory i po wyborach… Przedostatni miesiąc 2018 roku nie zmienił trendu obserwowanego w statystykach przetargowych od wielu lat. Liczba ogłaszanych postępowań rośnie cyklicznie przed wyborami samorządowymi, po czym już w miesiącu wyborczym zaczyna spadać. Listopad 2018 nie przyniósł w tym zakresie zmiany – wynika z raportu opracowanego przez serwis eGospodarka.pl. Standardowo widoczny jest też wpływ końca roku – w przedmiotach zamówień pojawiają się liczniej usługi związane z utrzymaniem ciągłości działania instytucji.

Przeczytaj także: Przetargi - raport X 2018

Według danych zebranych i opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, w listopadzie 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 11 tys. 132 ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o 10,8 procent mniej niż rok temu i jednocześnie o 12,8 procent mniej niż miesiąc wcześniej, w październiku 2018 roku. Dla porównania, miesiąc wcześniej, w październiku 2018 roku, w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 12 tys. 759 ogłoszeń przetargowych.

W porównaniu z listopadem 2017 roku spadek liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych odnotowano we wszystkich trzech analizowanych kategoriach, przy czym najwyższa dynamika spadków dotknęła zamówienia na prace remontowo-budowlane (spadek rdr o 24,0 procent) i dostawy towarów (spadek względem listopada 2017 roku o 9,7 procent). Mniejsze spadki wystąpiły w przypadku postępowań na dostawy usług, których w listopadzie bieżącego roku ogłoszono o 3,7 procent mniej niż rok wcześniej.

Zaobserwowane spadki to po części efekt bazy – ubiegłoroczny listopad był zauważalnie lepszy od wieloletnich średnich, ale również efekt zanikającego wpływu cyklu wyborczego. Po wyborach samorządy wydają bowiem mniej na inwestycje, a nowe władze dopiero rozpoczynają planowanie kolejnych wydatków.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Liczba ogłoszeń w BZP w poszczególnych kategoriach oraz łącznie w wybranych latach

W listopadzie 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 11 tys. 132 ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


W ciągu miesiąca (względem października 2018) spadek liczby ogłoszeń w BZP wystąpił jedynie w segmencie zamówień na prace remontowo-budowlane i wyniósł 50,8 procent. To skutek kończącego się sezonu budowlanego, oraz – po części – wygasającego wpływu wyborczego cyklu inwestycyjnego. Wysoką dodatnią miesięczną dynamikę zanotowały zamówienia na dostawy usług, których w listopadzie 2018 było o 10,7 procent więcej niż w poprzedzającym miesiącu. Zamówień na dostawy towarów w jedenastym miesiącu roku pojawiło się o 2,9 procent więcej niż w październiku 2018 roku.

fot. mat. prasowe

Podstawowe kategorie postępowań przetargowych, w tys., listopad, lata 2012-2018

W ciągu miesiąca (względem października 2018) spadek liczby ogłoszeń w BZP wystąpił jedynie w segmencie zamówień na prace remontowo-budowlane i wyniósł 50,8 procent.


Gospodarka w rewelacyjnym stanie, ale spowolnienie już na horyzoncie


Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w listopadzie 2018 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,8 procent i była o 0,1 pkt. proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, a o 0,7 punktu procentowego niższa niż rok temu. Liczba bezrobotnych wyniosła niewiele ponad 950 tys. osób.

Wzrost bezrobocia w tym okresie nie jest niczym nadzwyczajnym i wynika z sezonowości zatrudnienia w niektórych branżach. W ciągu ostatnich 28 lat spadek bezrobocia w listopadzie odnotowano tylko 4 razy, w 1994 r. 2006 r., 2007 r. i 2017 r., ale wówczas liczba bezrobotnych była znacznie wyższa niż obecnie.

W listopadzie najniższą stopę bezrobocia (na poziomie 3,1 proc.) zanotowano w województwie wielkopolskim, najwyższą w województwie warmińsko-mazurskim ( 10,1 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w listopadzie 2018 roku wyższe o 3,0 procent rdr i wyniosło 6 mln 232,4 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,7 procent rdr i wyniosło 4 tys. 966,61 zł.

W listopadzie 2018 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, wyniósł 1,3 procent. Względem poprzedniego miesiąca, czyli października 2018, ceny się nie zmieniły. Największy wpływ na inflację w relacji rocznej miały rosnące ceny żywności (głównie warzyw) oraz wyższe koszty związane z użytkowaniem mieszkań, a także wyższe niż przed rokiem ceny paliw.

Jak podał GUS, w listopadzie 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w relacji rocznej wzrosła o 4,7 proc. (uwzględnienie wpływu czynników sezonowych i kalendarzowych koryguje wzrost do poziomu 5,5 proc.), ale w stosunku miesięcznym (względem października bieżącego roku) spadła o 3,6 proc. (po korekcie wzrost o 0,1 proc. mdm). Na wyniki przemysłu wpływ miała mniejsza liczba dni roboczych, w tym dodatkowy dzień wolny 12 listopada. W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu.

Wzrost produkcji budowlano-montażowej wyniósł w skali roku 17,1 proc. oraz o 0,3 proc. w skali miesiąca. Korekta danych przynosi dynamiki rzędu 15,9 proc. rdr oraz 0,4 proc. mdm.

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych ) wzrosła w listopadzie 2018 w skali roku o 6,9 procent (wobec wzrostu o 8,8 procent w listopadzie ubiegłego roku). W porównaniu z październikiem bieżącego roku miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8 procent.
– Wskaźniki gospodarcze i ekonomiczne wskazują na trwający boom w naszej gospodarce. Niskie bezrobocie, rosnące zatrudnienie, wciąż rosnące płace to niewątpliwie dowody na znakomity stan naszych przedsiębiorstw. Jednak w przemyśle już powoli widać skutki słabnącej koniunktury w krajach Europy Zachodniej. Nadal nie możemy się również doczekać wzrostu inwestycji w prywatnych przedsiębiorstwach. Samą tylko konsumpcją, wzmacnianą państwowymi dotacjami, oraz – również państwowymi – inwestycjami, nie zbudujemy trwałego wzrostu gospodarczego. A przedsiębiorcy inwestować nie chcą, z niepokojem patrzą również w przyszłość, twierdząc, że w Polsce pogarszają się warunki dla prowadzenia biznesu – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – Niepokoi rosnący zakres obecności państwa w gospodarce oraz jego ingerencji w rynek. Przykładem mogą być choćby manewry rządu i partii rządzącej dotyczące rynku energii elektrycznej. Z jednej działania takie niewątpliwie ograniczą szkodliwe skutki bardzo znacznych podwyżek cen energii, z drugiej strony zaczynamy mieć już praktycznie do czynienia z ręcznym sterowaniem rynkiem energii. Pytanie czy na energetyce się skończy, i czy państwo nie zechce regulować innych rynków, z ewidentnymi długofalowymi stratami dla całej gospodarki. Koszty różnego rodzaju dotacji będą w sumie musieli ponieść jak zwykle podatnicy – dodaje Beata Szkodzin.

Cykl wyborczy i zakupy na przyszły rok


Analiza przedmiotów ogłoszeń przetargowych publikowanych w BZP wskazuje na osłabienie się inwestycji, związane z cyklem wyborczym. Co miało zostać zbudowane zostało zbudowane, przecięto uroczyście wstęgi, lokalni oficjele ogłosili sukcesy. Na kolejny okres dużych wzrostów przyjdzie nam poczekać niepełne cztery lata. Co poza końcem cyklu wyborczego? To, co zwykle pod koniec roku budżetowego – przetargi na dostawy usług i towarów mających wpływ na płynność działania (energii, paliwa, dostawy żywności, usług komunalnych), na świąteczne paczki dla pracowników czy „szybkie” wykorzystywanie środków budżetowych różnych instytucji, co na ogół oznacza zakupy sprzętu komputerowego.

W relacji miesięcznej największą dynamiką względną charakteryzowała się liczba zamówień na dostawy żywności, napojów, pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mięsa i produktów mięsnych, owoców, warzyw, produktów spożywczych, ale też przetargi na usługi gospodarki odpadami, wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, transportu odpadów czy recyklingu. Częściej pojawiały się ponadto przetargi na dostawę paliw (benzyny, oleju napędowego), energii (cieplnej oraz elektrycznej) oraz usług sprzątania i ubezpieczeniowych, czy dostawę sprzętu komputerowego.

W relacji rocznej mocno wzrosła z kolei liczba przetargów na usługi recyklingu odpadów, usługi gospodarki odpadami, usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, usługi związane z odpadami, usługi wywozu odpadów, usługi transportu odpadów. To wynik nowych regulacji w zakresie gospodarki odpadami, wchodzących w życie w 2019 roku.

W jakich obszarach wystąpiły największe spadki w relacji rocznej? Przede wszystkim we wspomnianym już budownictwie, gdzie znacznie spadła liczba przetargów na roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, roboty w zakresie nawierzchni dróg, roboty w zakresie budowy dróg, roboty drogowe czy roboty w zakresie naprawy dróg.
Przeczytaj także: Przetargi - raport IV 2019 Przetargi - raport IV 2019

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: