eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przetargi - raport X 2018

Przetargi - raport X 2018

2018-11-30 14:44

Przetargi - raport X 2018

Wywóz odpadów © Xato Lux - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

W dziesiątym miesiącu 2018 roku, do Biuletynu Zamówień Publicznych trafiło 12 tysięcy 759 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To wynik o niespełna 3,1 procent lepszy niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i jednocześnie o 20,8 procent wyższy niż miesiąc wcześniej, we wrześniu 2018 roku – wynika z raportu opracowanego przez serwis eGospodarka.pl. Po wcześniejszych wielomiesięcznych mocnych wzrostach w segmencie budowlanym, w październiku roczna dynamika w „budowlance” wyraźnie wyhamowała. Tym samym, efekt wyborczego wzmożenia inwestycyjnego zaczyna już zanikać.

Przeczytaj także: Przetargi - raport III kw. 2018

Z danych opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, wynika, że październiku 2018 roku, w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 12 tys. 759 ogłoszeń przetargowych, wobec 12 tys. 376 w październiku 2017, 9 tys. 350 w październiku 2016 oraz 10 tys. 559 we wrześniu 2018.

W porównaniu z październikiem 2017 roku wzrosty wystąpiły we wszystkich trzech analizowanych kategoriach, przy czym najmocniejszy wzrost względny wystąpił w kategorii dostaw usług (o 8,15 procent). Znacznie mniejszą dynamikę zanotowano w segmencie zamówień na dostawy towarów, których w październiku 2018 roku było o 1,57 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znacznie wyhamowała za to dynamika ogłoszeń na prace budowlane. O ile od początku roku była ona głównie dwucyfrowa, to w październiku wyniosła już zaledwie 0,76 procent. Tym samym kończy się już „górka” cyklu inwestycyjnego kreślonego wyborami do samorządów terytorialnych.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Liczba ogłoszeń w BZP w poszczególnych kategoriach oraz łącznie w wybranych latach

W październiku 2018 roku, do Biuletynu Zamówień Publicznych trafiło 12 tysięcy 759 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


W relacji miesięcznej (względem września 2018) spadek liczby publikowanych ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego zanotowano jedynie w segmencie zamówień na prace remontowo-budowlane. To już jednak wpływ kalendarza i aury – tegoroczny sezon budowlany już się kończy, spada zatem liczba przetargów na tego typu prace. w październiku względem września liczba ogłoszeń przetargowych na prace remontowo-budowlane spadła o 11,6 procent. Mocno w górę poszły zamówienia w pozostałych dwóch kategoriach: na dostawy usług (wzrost w relacji miesięcznej o 50,66 procent) oraz dostawy towarów, których liczba w ciągu miesiąca wzrosła o 45,99 procent.

fot. mat. prasowe

Podstawowe kategorie postępowań przetargowych, w tys., październik, lata 2013-2018

W relacji miesięcznej (względem września 2018) spadek liczby publikowanych ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego zanotowano jedynie w segmencie zamówień na prace remontowo-budowlane.


Bezrobocie stoi w miejscu. Rosną płace i ceny


Jak podał GUS, w październiku 2018 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 procent, czyli tyle samo, ile we wrześniu. Dane te są zgodne z szacunkami resortu pracy. Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,7 proc. Październikowe dane są najlepsze od 28 lat. Począwszy od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w październiku nigdy nie był tak niski. Lepszy wynik odnotowano w październiku 1990 roku, kiedy stopa bezrobocia wynosiła 5,5 proc.

Najlepsza sytuacja jest w Wielkopolsce, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie 3,1 proc. Najwyższe wskaźniki odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,9 proc.). Ten region jest jednym z pięciu – obok województwa lubelskiego, lubuskiego, opolskiego i pomorskiego – w którym w ostatnim miesiącu natężenie bezrobocia nie zmieniło się. Sytuacja poprawia się za to w dziesięciu regionach, gdzie w październiku spadek stopy bezrobocia odnotowano w granicach od 0,1 do 0,2 pkt. procentowego. Najsilniej (o 0,2 pkt. procentowego) wskaźnik bezrobocia spadł w województwie świętokrzyskim, które było również województwem o jednym z najsilniejszych spadku liczby bezrobotnych. Jedynie w województwie zachodniopomorskim odnotowano wzrost stopy bezrobocia – o 0,1 pkt. procentowego.

Październik przyniósł dalszy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu. Dynamika w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wyniosła 7,4 proc. i 9,9 procent w ujęciu miesięcznym. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych i kalendarzowych skorygowane wielkości wyniosły odpowiednio 5,0 proc. rdr i 1,2 procent mdm. Jest to wyraźnie wolniejszy wzrost niż przed rokiem (12,3 proc.). Oznacza to, że choć przemysł spowalnia w skali roku, słabszy wrześniowy wynik, był tylko chwilowy.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 22,4 procent rdr To więcej niż przed rokiem (20,2 proc.) oraz przed miesiącem (7,8 proc.), ale po korekcie o liczbę dni roboczych otrzymujemy już dużo gorszy wynik: odpowiednio 19,6 proc. rdr oraz -0,5 proc. mdm.

Według szybkiego szacunku GUS, dynamika PKB w III kwartale 2018 r. w cenach stałych z 2017 wyniosła 5,1 proc.

W październiku 2018 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 7,8 proc. rdr (wobec wzrostu o 7,1 proc. w październiku ubiegłego roku). w porównaniu z wrześniem 2018 roku miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 6,6 procent.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w firmach zatrudniających ponad 9 pracowników wyniosło w październiku 4 tys. 921,39 zł, o 7,6 procent więcej niż rok wcześniej. Wzrosło również zatrudnienie – w relacji rocznej o 3,2 procent i wyniosło 6 mln 227,3 tysięcy osób.

W październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,8 proc. w relacji rocznej i o 0,4 procent w relacji miesięcznej.
– Polska gospodarka jest w bardzo dobrym stanie. Utrzymująca się wysoka dynamika PKB, rosnące zatrudnienie, rekordowo niskie bezrobocie, rosnące płace to niewątpliwie bardzo dobre wieści. Wciąż obserwujemy wysoką konsumpcję, czyli jeden z dwóch czynników wspomagających wzrost gospodarczy. Jak dokładnie wygląda struktura PKB za trzeci kwartał poznamy jednak po dokładniejszych danych GUS. Są jednak przesłanki, by przypuszczać, że powoli ruszają inwestycje w przedsiębiorstwach. Wszystkie te czynniki pozwalają przypuszczać, że jeśli dojdzie do pogorszenia koniunktury gospodarczej, to spadek ten będzie miał łagodny przebieg – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – W przetargach publicznych widzimy już wyraźnie koniec cyklu wyznaczanego przez lata wyborcze, jednak za sprawą inwestycji finansowanych z pieniędzy unijnych nie będzie to znaczny spadek. Nowo wybrane władze samorządowe jeszcze w bieżącej unijnej perspektywie finansowej będą miały dość sporo pieniędzy do wydania, zatem nie możemy się spodziewać jakiegoś istotnego spadku inwestycji samorządowych. Po wyborczej gorączce władze lokalne wracają po prostu do codziennej pracy – dodaje Beata Szkodzin.

Odpady i „budowlanka”, czyli gdzie najmocniej wzrosło


Szczegółowa analiza ogłoszeń publikowanych w BZP wskazuje na nadal nieco podwyższoną skalę inwestycji, ale również rosnącą liczbę postępowań przetargowych na usługi związane z gospodarką odpadami. w ciągu roku (względem października 2017) najmocniej bowiem wzrosła liczba ogłaszanych przetargów na usługi wywozu odpadów (o 75,9 proc.), usługi transportu odpadów (+53,1 proc.), usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (+47,0 proc.), usługi udzielania kredytu (+45,1 proc.), usługi związane z odpadami (+41,1 proc.), roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (+34,3 proc.), instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (+28,7 proc.), roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (+28,2 proc.), roboty remontowe i renowacyjne (+24,2 proc.), roboty w zakresie różnych nawierzchni (+23,8 proc.) roboty budowlane wykończeniowe (+22,1 proc.) oraz roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (+21,0 proc.).
Przeczytaj także: Przetargi - raport IV 2019 Przetargi - raport IV 2019

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: