eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przetargi - raport II 2019

Przetargi - raport II 2019

2019-03-29 09:38

Przetargi - raport II 2019

Budownictwo utrzymuje się na czele © ivanko80 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Po zeszłorocznym mocnym wzroście liczby przetargów budowlanych zaobserwowanym w lutym 2018 roku, tegoroczne dane nie wskazują na powrót do normy – wskazuje opracowanie wykonane przez serwis eGospodarka.pl. Rok wyborczy przeminął, ale liczba przetargów budowlanych kształtuje się nieco powyżej wieloletniej średniej. Czyżby był to wpływ inwestycji unijnych?

Przeczytaj także: Przetargi - raport I 2019

Według danych opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, w lutym 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 8 tys. 476 ogłoszeń o wszczęciu zamówienia publicznego, wobec 10 tys. 109 ogłoszeń w lutym 2018 roku i 7 tys. 925 w lutym 2017. Tym samym tegoroczny wynik lutowy okazał się być o 16,2 procent niższy niż zeszłoroczny (dla porównania – w lutym 2018 odnotowano wzrost o 27,6 procent rdr). W relacji miesięcznej (względem stycznia 2019) liczba ogłaszanych postępowań wzrosła o 10,1 procent.

W porównaniu do lutego 2018 roku, w lutym bieżącego spadek liczby ogłaszanych postępowań przetargowych odnotowano we wszystkich trzech analizowanych kategoriach, przy czym najmocniejszy w przetargach na prace remontowo-budowlane. I tak, w relacji rocznej liczba ogłoszonych postępowań na dostawy usług spadła o 2,9 procent, na realizację prac remontowo-budowlanych zmniejszyła się o 30,3 proc., a ogłoszeń na dostawę towarów było o 3,0 procent mniej niż rok wcześniej.

W relacji miesięcznej (względem stycznia 2019) wzrosty odnotowano jedynie w segmencie zamówień na prace remontowo-budowlane (typowy dla tego miesiąca start sezonu budowlanego). W pozostałych dwóch kategoriach, to znaczy w zamówieniach na dostawy usług oraz na dostawy towarów liczba ogłoszeń przetargowych w ciągu miesiąca spadła.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Liczba ogłoszeń w poszczególnych kategoriach oraz łącznie w wybranych latach

W lutym 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 8 tys. 476 ogłoszeń o wszczęciu zamówienia publicznego.


Widać wyraźnie, że poziom ogłaszanych postępowań na prace remontowo-budowlane nie powrócił – po zeszłorocznym znacznym wzroście wyborczym – do poziomów wieloletnich, średnich poziomów. Ogłaszane przetargi na inwestycje kształtują się zauważalnie powyżej wieloletnich średnich, co może wskazywać na trwające wzmożenie inwestycyjne, tym razem związane z realizacją bieżącej unijnej perspektywy finansowej.

fot. mat. prasowe

Podstawowe kategorie postępowań przetargowych, w tys., luty, lata 2010-2019

W relacji miesięcznej (względem stycznia 2019) wzrosty odnotowano jedynie w segmencie zamówień na prace remontowo-budowlane.


Pozytywne dane z gospodarki. Ale rośnie zagrożenie


Według danych GUS, bezrobocie w lutym 2019 r. wyniosło 6,1 proc., co oznacza że pracy nie miało 1 mln 16,7 tys. osób. Z kolei według danych resortu pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu lutego 6,1 proc. i w porównaniu do stycznia pozostała bez zmian. W porównaniu do lutego 2018 r. poziom stopy bezrobocia był w ubiegłym miesiącu niższy o 0,7 pkt proc. Począwszy od 1991 r., nigdy wskaźnik bezrobocia w lutym nie był tak niski. W porównaniu ze styczniem 2019 r., w lutym liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 5,1 tys.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym 2019 r. w stosunku do stycznia 2018 r. o 0,4 proc., a względem lutego 2018 ceny wzrosły o 1,2 procent.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 pracowników) wzrosło w lutym 2019 roku o 7,6 procent rdr i wyniosło 4 tys. 949,42 zł. W lutym 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9 proc. rdr i wyniosło 6 mln 378,0 tys.

W lutym produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,9 proc. w porównaniu z lutym ubiegłego roku, natomiast w porównaniu ze styczniem roku bieżącego spadła o 1,5 proc.
W lutym 2019 r., w stosunku do lutego ubiegłego roku, wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu.

W lutym br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych wzrosła, zarówno w ujęciu miesięcznym jak i narastającym, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) była wyższa w lutym w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku oraz ze styczniem 2019 r. o 15,1 proc. W okresie styczeń-luty 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8,4 proc. w odniesieniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Utrzymuje się wysoka konsumpcja. Według danych GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,6 proc. W porównaniu ze styczniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,2 proc.
– Dane wskazują na utrzymującą się wysoką konsumpcję, zwiększają się też inwestycje, trwa dobra passa budownictwa. Rosną także płace, zwiększa się zatrudnienie, produkcja przemysłowa również trzyma wysoki poziom, a stopa bezrobocia osiąga historyczne minima. Jednym słowem, sielanka – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – Jednak perspektywy wyglądają już nieco gorzej. W roku wyborczym rząd zapowiada zwiększenie wydatków socjalnych, co brzmi szczególnie niepokojąco w perspektywie nadciągającego spowolnienia, a być może nawet recesji. Zapowiedzi wzrostu sztywnych wydatków budżetowych, w sytuacji gdy proste drogi zwiększenia dochodów państwowej kasy już zostały wyczerpane, mogą oznaczać albo wzrost fiskalizmu, albo wzrost deficytu. Oba te przypadki nie wróżą dobrze budżetowi i gospodarce, oznaczają bowiem problemy już w perspektywie roku – dwóch lat, bowiem coraz liczniejsze grono ekonomistów wskazuje na koniec cyklu wzrostów. A zwiększanie sztywnych wydatków w perspektywie spadków dochodów podatkowych jest po prostu dla budżetu niebezpieczne, może bowiem oznaczać duże problemy ze spięciem państwowej kasy – dodaje Beata Szkodzin.

Budownictwo utrzymuje się na czele


W lutym 2019 roku przetargi na prace budowlane zajmowały czołowe miejsca listy najczęściej ogłaszanych zamówień. W lutym w BZP najczęściej pojawiały się ogłoszenia na roboty budowlane (1.238 ogłoszeń), roboty instalacyjne elektryczne (647), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (520), przygotowanie terenu pod budowę (471), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (461), roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (428), roboty instalacyjne w budynkach (358), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (329), roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (311), roboty w zakresie nawierzchni dróg (311), roboty w zakresie naprawy dróg (304), roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (304).
Przeczytaj także: Przetargi - raport IV 2019 Przetargi - raport IV 2019

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: