eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przetargi - raport 2018

Przetargi - raport 2018

2019-01-31 11:23

Przetargi - raport 2018

Budowa drogi © Anton Gvozdikov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

W ciągu całego roku 2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się łącznie 138 tysięcy 378 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wobec 125 tysięcy 181 ogłoszeń w roku 2017 oraz 109 tysięcy 19 ogłoszeń w roku 2016 – wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. Tak znaczny wzrost to głównie zasługa „wyborczych” przetargów na prace remontowo-budowlane, których w 2018 roku ogłoszono aż o 21,2 procent więcej niż w roku 2017.

Przeczytaj także: Przetargi - raport XI 2018

Inwestycje związane z kalendarzem wyborczym rozpoczęły się już w połowie 2017 roku, a rok 2018 już w niemal w całości upłynął pod ich znakiem. w „Polsce lokalnej” większe inwestycje realizowane są w czteroletnim cyklu, którego szczyt przypada tuż przed wyborami. Lokalne władze zabiegają o głosy wyborców, bardzo chętnie prezentując się podczas tradycyjnego przecinania wstęgi przy oddawaniu nowej drogi, szkoły po remoncie, nowego odcinka wodociągu czy kanalizacji.

Ciągle także na profil zamówień publicznych wpływa reforma systemu edukacji, która weszła w życie w roku 2017 i w ramach której m.in. zlikwidowano gimnazja. Rok 2019 będzie rokiem tzw. kumulacji roczników w szkołach średnich, toteż samorządy już od roku 2018 starają się zwiększyć liczbę miejsc w placówkach oświatowych, co wiąże się zarówno z pracami remontowo-budowlanymi, jak i zakupami niezbędnych sprzętów.

fot. mat. prasowe

Liczba ogłaszanych miesięcznie postępowań przetargowych, w tys., lata 2017-2018

W ciągu całego roku 2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się łącznie 138 tysięcy 378 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wobec 125 tysięcy 181 ogłoszeń w roku 2017.


Z danych zebranych i opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl wynika, że w roku 2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 138 tysięcy 378 ogłoszeń przetargowych, o 10,5 procent więcej niż rok wcześniej. W rozbiciu na kategorie, wzrosty zanotowano we wszystkich trzech analizowanych obszarach: w zamówieniach na dostawy usług (wzrost rok do roku o 0,7 proc.), dostawy towarów (wzrost o 5,8 proc.), motorem wzrostu okazały się jednak zamówienia na prace remontowo-budowlane, których w 2018 roku było o 21,2 procent więcej niż rok wcześniej.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Liczba ogłoszeń w poszczególnych kategoriach oraz łącznie w wybranych latach

W rozbiciu na kategorie, wzrosty zanotowano we wszystkich trzech analizowanych obszarach.


W 2018 roku zamówienia na prace remontowo-budowlane osiągnęły poziom zauważalnie wyższy od wieloletnich średnich, nawet w porównaniu z latami wyborczymi – 2014 oraz 2010.

fot. mat. prasowe

Podstawowe kategorie postępowań przetargowych oraz przetargi łącznie, w dzies. tys., lata 2010-2018

W 2018 roku zamówienia na prace remontowo-budowlane osiągnęły poziom zauważalnie wyższy od wieloletnich średnich, nawet w porównaniu z latami wyborczymi – 2014 oraz 2010.


W celu wyboru wykonawcy najczęściej wybierano formę przetargu nieograniczonego. Zamówienie publiczne w tej formie wybrano w 2018 roku w 129 tys. 285 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, czyli w 96,34 proc. wszystkich przypadków.

Na zamówienie w trybie przetargu ograniczonego zdecydowano się w przypadku 255 postępowań, czyli w 0,19 procent wszystkich zamówień. Negocjacje z ogłoszeniem wybrano w 2018 roku zaledwie w 42 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe formy (czyli dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki oraz zapytanie o cenę) zastosowano w ubiegłym roku w 3,4 proc. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

fot. mat. prasowe

Tryby zamówień publicznych w roku 2018

W celu wyboru wykonawcy najczęściej wybierano formę przetargu nieograniczonego.


Co jedenasty przetarg w Warszawie


W 2018 roku, podobnie jak i we wcześniejszych latach, najwięcej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszono w Warszawie. Instytucje sektora publicznego zlokalizowane w stolicy opublikowały w ubiegłym roku 12 tys. 567 ogłoszeń o wszczęciu takiego postępowania, co oznacza, że w Warszawie ogłoszono w ubiegłym roku 9,08 proc. wszystkich przetargów w kraju.

Pomimo zasadniczo bardzo dobrego okresu w segmencie zamówień, w niektórych miastach odnotowano spadki liczby ogłaszanych przetargów, i to pomimo roku wyborczego. Poniżej kreski w 2018 roku znalazły się między innymi Zakopane (spadek rdr o 23,7 proc., jednak w mieście dane za rok 2017 były nieprzeciętnie wysokie), Rzeszów (-17,1 proc.), Nowy Sącz (-9,9 proc), Radom (spadek względem roku 2017 o 8,2 proc.), Ostrów Wielkopolski (-7,3 proc.), Wrocław (-5,5 proc.), Koszalin (spadek rdr o 5,3 procent) czy Białystok (-4,7 proc.).

W relacji rocznej najmocniej zwiększyła się w ubiegłym roku liczba ogłaszanych postępowań przetargowych w Tychach (wzrost rok do roku aż o 32,5 procent), Wołominie (+30,3 proc.), Puławach (+25,4 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (wzrost o 23,9 procent), Bytomiu (+23,0 proc.), Bielsku-Białej (+21,9 proc.), Słupsku (wzrost o 19,4 proc.), Łomży (+18,2 proc.), Białej Podlaskiej (+18,1 proc.), Starogardzie Gdańskim (+17,1 proc.), Gliwicach (+16,8 proc.), Tarnowie (16,7 proc.), Toruniu (15,7 proc.) oraz Chełmie (+15,7 proc.).

fot. mat. prasowe

Tabela 2 TOP 10 miast w przetargach w roku 2017

W 2018 roku, podobnie jak i we wcześniejszych latach, najwięcej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszono w Warszawie.


W poszczególnych kategoriach zamówień, w 2018 roku uwagę szczególnie zwracają uwagę liczne zamówienia towarów z zakresu ochrony zdrowia – zajmują one w całości listę 5 najczęściej zamawianych grup towarów.

fot. mat. prasowe

Tabela 3 Top 5 przedmiotów zamówień w roku 2014 w poszczególnych kategoriach

W 2018 roku uwagę szczególnie zwracają uwagę liczne zamówienia towarów z zakresu ochrony zdrowia – zajmują one w całości listę 5 najczęściej zamawianych grup towarów.


2018: w gospodarce pozytywny, ale spowolnienie na horyzoncie


Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 roku wyniosła 5,9 proc. Na koniec ubiegłego roku liczba bezrobotnych wyniosła 971,3 tys. osób. w porównaniu do listopada 2018 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli o 2,2 proc. Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu ubiegłego roku był silniejszy niż przed rokiem, kiedy liczba bezrobotnych wzrosła o 14,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc. Wzrost liczby bezrobotnych w ostatnim miesiącu ubiegłego roku odnotowano we wszystkich województwach.

Na koniec 2018 roku w rejestrach urzędów pracy figurowało o 110,4 tys. osób bezrobotnych mniej niż na koniec 2017 roku. to spadek rzędu 10,2 proc. Wskaźnik bezrobocia w końcu 2018 roku osiągnął poziom niższy niż w końcu 2017 roku o 0,7 punktu procentowego – od 1990 roku jest to najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku.
W grudniu 2018 roku przeciętne wynagrodzenie przekroczyło symboliczną barierę 5 tys. zł i wyniosło 5 tys. 274,95 zł, co oznacza wzrost w stosunku do grudnia roku poprzedzającego o 6,1 proc.

Według danych GUS przedsiębiorstwa zatrudniały w grudniu 2018 roku 6 mln 232,7 tys. osób, co oznacza że liczba pracujących w tym sektorze nie zmieniła się w stosunku do listopada, widać natomiast wzrost liczby pracujących w ostatnich dwóch latach. w stosunku do grudnia 2016 roku zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 433,8 tys., przy czym największy wzrost miał miejsce w 2017 roku i wyniósł 4,6 proc.

W grudniu 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła o 2,8 proc. rdr, a po korekcie o wpływ czynników sezonowych i kalendarzowych - o 3,1 procent. Dynamika produkcji budowlano-montażowej wyniosła w grudniu 12,2 proc. w relacji rocznej i 21,8 proc. w porównaniu do listopada 2018. Korekta sezonowa zmieniła te dane do poziomów 11,4 proc. rdr oraz spadku rzędu -0,2 proc. mdm.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 r. wzrosły o 1,1 proc. w relacji do grudnia 2017 i pozostały na niezmienionym poziomie względem listopada 2018.
– Polska gospodarka zakończyła rok 2018 w bardzo dobrym stanie. Wiele wskazuje że dynamika PKB zamknie się na poziomie około 5,5 procent, w rewelacyjnym stanie jest rynek pracy, płace nadal rosną. Jednak w tym sielskim krajobrazie pojawiają się pewne rysy. Słabnie dynamika sprzedaży detalicznej, zmniejsza się optymizm zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców, a za zachodnią granicą u naszego największego partnera gospodarczego widać już oznaki spowolnienia gospodarczego. Gorsza koniunktura w krajach UE przełoży się niestety na sytuację krajowej gospodarki – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – jednak nie oczekiwałbym gwałtownego i głębokiego spadku, ale raczej łagodnego i względnie płytkiego spowolnienia. Rok 2019 jest rokiem podwójnych wyborów i to raczej w tym obszarze należy upatrywać zagrożeń, możemy bowiem mieć do czynienia z licytacją aktorów sceny politycznej w zakresie wydatków publicznych. Przy spowolnieniu należy jednak ostrożniej wydawać publiczne pieniądze – dodaje Beata Szkodzin.
Przeczytaj także: Przetargi - raport IV 2019 Przetargi - raport IV 2019

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: