eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przetargi - raport IV 2018

Przetargi - raport IV 2018

2018-05-30 13:31

Przetargi - raport IV 2018

Budownictwo galopuje © bannafarsai - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

W kwietniu 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 12 tysięcy 250 ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. To o niemal 30 procent więcej niż rok wcześniej, w kwietniu 2017 roku i jednocześnie nieznacznie, bo zaledwie o 1,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, w marcu 2018. Główna przyczyna wzrostów w relacji rocznej jest taka sama, jak we wcześniejszych miesiącach – bardzo duże przyspieszenie w segmencie przetargów na prace remontowo-budowlane.

Przeczytaj także: Przetargi - raport I kw. 2018

Według danych opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, w czwartym miesiącu 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 12 tysięcy 250 ogłoszeń przetargowych. Kwiecień okazał się kolejnym miesiącem od początku roku, w którym liczba ogłaszanych postępowań wzrosła w relacji rocznej. Dobra passa w zamówieniach publicznych trwa zatem i niewiele wskazuje, by w najbliższym czasie miała ustąpić.

W kwietniu 2018 roku wzrosty liczby ogłaszanych postępowań przetargowych w relacji rocznej odnotowano we wszystkich trzech analizowanych kategoriach. Najwyższą roczną dynamikę zanotowały zamówienia na prace budowlane, których liczba rok do roku wzrosła o 52,2 procent. Bardzo dobry wynik zanotowano też w przypadku przetargów na dostawy towarów (+15,9 procent), ponad kreską były też dostawy usług (wzrost rdr o 5,6 procent).

W relacji miesięcznej – względem marca 2018 roku – wzrosty odnotowano tylko w jednej kategorii –w zamówieniach na prace remontowo budowlane, których w kwietniu było o 6,8 procent więcej niż w marcu. W relacji miesięcznej spadły za to liczby postepowań na dostawy towarów oraz dostawy usług. W pierwszym przypadku zanotowano dynamikę na poziomie -9,0 procent, zaś na dostawy usług w ciągu miesiąca liczba ogłoszeń spadła o 9,7 procent.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Liczba ogłoszeń w poszczególnych kategoriach oraz łącznie w wybranych latach

W kwietniu opublikowano 12 tysięcy 250 ogłoszeń przetargowych.


W kwietniu kontynuowany był obserwowany od początku mocny trend w zamówieniach na prace remontowo-budowalne. Za tak dobre wyniki segmentu budowalnego odpowiadają z jednej strony fundusze unijne, ruszyły bowiem już na całego prace finansowane z bieżącej perspektywy finansowej UE, z drugiej zaś strony, trwające „wzmożenie” inwestycyjne to wynik roku wyborczego. W inwestycjach gminnych, jak wskazują dane historyczne, „górki” występują w latach wyborczych. Władze samorządowe zapewne chcą się wykazać przed wyborcami, realizując inwestycje tuż przed wyborami.

fot. mat. prasowe

Podstawowe kategorie postępowań przetargowych, w tys., kwiecień, lata 2010-2018

W kwietniu kontynuowany był obserwowany od początku mocny trend w zamówieniach na prace remontowo-budowalne.


Pędząca gospodarka, niskie bezrobocie. Ale coraz mniejsza część społeczeństwa pracuje


Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czwartym miesiącu roku 2018 w ujęciu rocznym o 1,6 proc., wobec 1,3 proc. w marcu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,5 proc. W porównaniu z marcem, najbardziej wzrosły ceny w transporcie (o 2,4 proc.), odzieży i obuwia (o 2,9 proc.) i żywności (o 0,4 proc.). Ceny paliw są najwyższe od prawie trzech lat.

W kwietniu 2018 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 pracowników) wzrosło o 3,7 procent w relacji rocznej i wyniosło 6 mln 212,3 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,8 procent niż rok wcześniej i wyniosło 4 tys. 840,44 zł.

Kwietniowe bezrobocie było najniższe od 27 lat. Jak podało ministerstwo pracy, w kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,3 proc., wobec 6,6 proc. w marcu. Liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła 1,04 mln osób i w porównaniu z marcem 2018 roku spadła o 47,9 tys. osób (o 4,4 proc.). Identyczne dane dotyczące stopy bezrobocia podał również GUS. Główny Urząd Statystyczny podał również dane o rynku pracy w pierwszym kwartale 2018 roku opracowane w oparciu o Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). W pierwszym kwartale 2018 r. populacja osób aktywnych zawodowo wynosiła 17 mln 53 tys. osób. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej zmniejszyła się w porównaniu zarówno z I, jak i z IV kwartałem 2017 roku i wyniosła 56 proc. Występują znaczne różnice pomiędzy aktywnością mężczyzn i kobiet – wartość wskaźnika w przypadku mężczyzn wynosi 64,5 proc., zaś w przypadku kobiet zaledwie 48,2 proc. Wskaźniki aktywności zawodowej są zróżnicowane w zależności od wieku – w grupie 35 - 44 lat odsetek aktywnych zawodowo wynosi 87,0 proc, pod czas gdy w grupie 60/65 lat i więcej zaledwie - 8,1 proc.

Jak podał GUS, w kwietniu 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła, w ujęciu rocznym, o 9,3 proc., natomiast budowlano-montażowa o 19,7 proc. Wzrost odnotowano w 31, spośród 34 działów przemysłu. Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu, w porównaniu z marcem, wzrosła tylko o 1 proc., a po wyeliminowaniu czynników sezonowych była nawet niższa o 1,2 proc.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu, w ujęciu rocznym, w cenach stałych, o 4 proc. jednak sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu była najniższa od ponad dwóch lat. W porównaniu z marcem spadła o 5,9 proc.

Pozytywnie zaskoczył wynik szybkiego szacunku PKB w I kwartale. Jak podał GUS, w I kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,9 procent.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
– Polska gospodarka jest mocno rozpędzona. Rosną płace, zatrudnienie, bezrobocie osiąga historyczne minima. Utrzymuje się wysokie tempo wzrostu produkcji przemysłowej oraz inwestycji budowlanych. Wszystko to w efekcie dało zaskakująco wysoki poziom dynamiki PKB w pierwszym kwartale, który zaskoczył ekonomistów i analityków. Wzrost o ponad 5 procent to naprawdę rewelacyjny wynik – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – Jednak do tej beczki miodu musimy dodać łyżeczkę dziegciu. Owszem, rośnie zatrudnienie i spada bezrobocie, ale spada wskaźnik zatrudnienia. Oznacza to, że pracuje coraz mniej osób spośród wszystkich do pracy zdolnych. Sytuacja taka w dłuższej perspektywie pogorszy stan systemu emerytalnego. Rosną inwestycje budowlane? Owszem, ale jednocześnie bardzo wzrasta liczba bankrutujących przedsiębiorstw budowlanych, co świadczy o gigantycznej skali zatorów płatniczych w tym segmencie gospodarki – dodaje Beata Szkodzin.

Budownictwo galopuje. Szkolenia ciągle w odwrocie


W kwietniu 2018 najwyższą dynamiką – i to zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rok do roku – charakteryzowały się przetargi na prace budowlano-remontowe.

W czwartym miesiącu roku w BZP najczęściej pojawiały się ogłoszenia na roboty budowlane (2300 ogłoszeń w kwietniu), roboty instalacyjne elektryczne (1113), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (918), przygotowanie terenu pod budowę (820), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (763), roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (680 ogłoszeń w kwietniu 2018), roboty drogowe (654), roboty w zakresie nawierzchni dróg (644), roboty remontowe i renowacyjne (617), roboty w zakresie budowy dróg (578), roboty instalacyjne w budynkach (540), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (535), roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (510).

W ciągu roku (kwiecień 2018 względem kwietnia 2017) najmocniej wzrosła liczba przetargów na pokrywanie podłóg i ścian (rok do roku przyrost o 14.200,0 procent!), instalowanie znakówłw drogowych (+10.400,0 proc.), tynkowanie (+9.740,0 procent), roboty w zakresie okablowania elektrycznego (8.600,0 proc.), roboty w zakresie usuwania gleby (wzrost rdr o 8.300,0 proc.), roboty malarskie (+7.233,3 proc.), roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (+6.000,0 proc.), roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (+3.677,8 proc.), roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (+3.471,4 proc.), instalowanie centralnego ogrzewania (+3.460,0 proc.), roboty murarskie i murowe (+3.440,0 proc.), instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (+3.300,0 procent), roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (+3.220,0 proc.), roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (+2.933,3 proc.), roboty w zakresie zagospodarowania terenu (++2.325,0 procent), roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (+2.283,3 procent), roboty w zakresie instalacji elektrycznych (+2.138,5 proc.), roboty instalacyjne elektryczne (+2.126,0 procent rdr), roboty w zakresie stolarki budowlanej (2.100,0 proc.), roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych (w kwietniu 2018 roku o 2.025,0 procent więcej niż rok wcześniej), wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (+1.833,3 procent), roboty instalacyjne w budynkach (+1.641,9 procent), roboty rozbiórkowe (+1.484,6 proc.), roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (+1.409,7 proc.), roboty elewacyjne (+1.352,9 proc.), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (1.076,9 proc.), roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (+1.050,0 proc.), roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (+1.036,8 procent), roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne (+1.000,0 proc.).

Należy mieć jednak na uwadze, że rosnąca liczba ogłaszanych przetargów na prace remontowo-budowlane nie musi przekładać się w skali jeden do jednego na realnie wykonywane inwestycje. Ze względu na rosnące koszty prac (spowodowane zarówno wzrostem płac jak i cen materiałów budowlanych), ceny ofertowe wykonawców mogą przewyższać kosztorysowe i do finalizacji umów o wykonanie prac może nie dochodzić. Wiele samorządów już sygnalizuje problemy ze znalezieniem wykonawców na ogłaszane przetargi.
Przeczytaj także: Przetargi - raport IV 2019 Przetargi - raport IV 2019

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: