eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Biznes za pilnym wejściem do strefy euro

Biznes za pilnym wejściem do strefy euro

2018-04-27 10:19

Biznes za pilnym wejściem do strefy euro

Biznes za pilnym wejściem do strefy euro © luzitanija - Fotolia.com

Wejście do strefy euro ciągle budzi w naszym społeczeństwie nie tylko ożywioną dyskusję, ale dość często również sprzeciw. A co w tej kwestii mają do powiedzenia polscy przedsiębiorcy? Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać Business Centre Club. Oto, czego dowiodła przeprowadzona wśród członków BCC ankieta.

Przeczytaj także: Ile poczekamy na wejście do strefy euro?

  • znakomita większość badanych (ponad 90%) jest przekonana, że wejście do strefy euro nie przełoży się negatywnie na suwerenność naszego kraju.
  • podobny odsetek badanych wskazuje, że dzięki zastąpieniu złotówki wspólną walutą wyeliminowane zostanie ryzyko kursowe, co z kolei pozytywnie przełoży się na możliwości w zakresie planowania
  • prawie 80% badanych przedsiębiorców jest zdania, że przyjęcie euro zaowocuje wzrostem polskiego PKB
  • blisko 9 na 10 badanych twierdzi, że wejście do strefy euro podniesie zarobki obywateli
  • 86% ankietowanych oczekuje, że po przyjęciu euro wzrośnie bezpieczeństwa naszego kraju
  • 2/3 badanych nie sądzi, aby przyjęcie euro pociągnęło za sobą wzrost cen
  • o tym, że przyjęcie euro zmniejszy biurokrację przekonanych jest tylko 55% badanych

– Świadomość procesów, które zaszły w krajach, które przyjęły walutę euro, pozwoliła przedsiębiorcom opowiedzieć się za pilnym przystąpieniem Polski do strefy euro – komentuje Marek Goliszewski, prezes BCC.

fot. luzitanija - Fotolia.com

Biznes za pilnym wejściem do strefy euro

Prawie 80% badanych przedsiębiorców jest zdania, że przyjęcie euro zaowocuje wzrostem polskiego PKB.


Pełne wyniki badania ankietowego


BCC zbadał sytuację w krajach, które przyjęły euro. Z badań wynika, że:

1. Kraje strefy euro nie straciły suwerenności. Czy uważa Pani/Pan, że Polska po wejściu do strefy euro straci suwerenność?

tak – 7,9%
nie – 92,1%

2. W krajach, które przyjęły euro zmniejszyło się zagrożenie zewnętrzną agresją z obawy przed zaatakowaniem całego systemu euro. Czy uważa Pani/Pan, że zwiększy się bezpieczeństwo Polski po przyjęciu euro?

tak – 86,5%
nie – 13,5%

3. W krajach strefy euro wzrósł produkt krajowy brutto. Czy uważa Pani/Pan, że po przyjęciu euro w Polsce PKB wzrośnie?

tak – 79%
nie – 21%

4. W krajach, które weszły do strefy euro wzrosły inwestycje i napłynęły nowe technologie. Czy uważa Pani/Pan, że w Polsce będziemy mieli do czynienia z tym samym zjawiskiem?

tak – 81,6%
nie – 18,4%

5. W państwach strefy euro zmniejszyło się ryzyko kursowe, co przyniosło przedsiębiorcom pewność planowania. Czy uważa Pani/Pan, że po wejściu Polski do strefy euro, będzie tak w Pani/Pana firmie?

tak – 92,1%
nie – 7,9%

6. Po wstąpieniu do strefy euro zwiększyła się dostępność kredytów. Czy uważa Pani/Pan, że to samo nastąpi w Polsce?

tak – 84,2%
nie – 15,8%

7. Obecność w strefie euro zmniejszyła biurokrację. Czy uważa Pani/Pan, że nastąpi to w Polsce?

tak – 55,3%
nie – 44,7%

8. Przyjęcie euro przyniosło większe otwarcie na rynki zagraniczne. Czy dostrzegacie Państwo tę możliwość dla własnej firmy?

tak – 81,6%
nie – 18,4%

9. Wejście do strefy euro nie spowodowało wzrostu cen ani w krajach tzw. euroobszaru 12 (w których euro wprowadzono 1 stycznia 2002 roku), ani tych, które przyjęły euro później (Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia). Czy uważa Pani/Pan, że podobnie będzie w Polsce?

tak – 65,8%
nie – 34,2%

10. W państwach, które weszły do strefy euro wzrosły zarobki. Czy uważa Pani/Pan, że tak będzie po przyjęciu euro w Polsce?

tak – 89,5%
nie – 10,5%

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: