eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › strefa euro
 • Euro w Polsce: czy chcemy wspólnej waluty?

  Euro w Polsce: czy chcemy wspólnej waluty?

  08:31 12.09.2023

  ... jest znacząca izolacja wyborców Zjednoczonej Prawicy. Tylko co piąty wyborca popiera rozpoczęcie przygotowań, a blisko połowa zdecydowanie wyklucza przyjęcie euro przez Polskę. Żeby mieć euro w Polsce musimy obniżyć inflację, mieć zrównoważone finanse publiczne, pilnować limitu publicznego, musimy przywrócić praworządność. Choćby dla tych aspektów ... WIĘCEJ

  Tematy: przystąpienie do strefy euro, strefa euro, polska w strefie euro, wejście do strefy euro
 • Coface: recesja ustępuje, stagflacja nabiera rozpędu

  Coface: recesja ustępuje, stagflacja nabiera rozpędu

  10:55 22.02.2023

  ... roku, koszty zaczęły jednak maleć. Eksperci wnioskują zatem, że inflacja w strefie euro osiągnęła już swój szczyt i oczekują, że jej spowolnienie utrzyma się w ... w historii poziomie. Spadek stopy bezrobocia utrzymywał się pod koniec 2022 r. w strefie euro, a w USA pozostała ona na najniższym od ponad 50 lat poziomie (3,5%). W Wielkiej Brytanii ... WIĘCEJ

  Tematy: inflacja, inflacja w Polsce, inflacja w strefie euro, strefa euro
 • Jak stopy procentowe wpływają na gospodarstwa domowe i firmy w strefie euro?

  Jak stopy procentowe wpływają na gospodarstwa domowe i firmy w strefie euro?

  00:12 18.02.2023

  ... od ośmiu lat zerowych, a nawet ujemnych stóp procentowych, kluczowe stopy procentowe w strefie euro stały się dodatnie. Ma to bezpośredni wpływ na aktorów gospodarczych: z ... podobnie po stronie depozytów*: Ogólny wzrost jest ledwo zauważalny (+4bps w strefie euro); jedynie we Francji doszło do wzrostu o ponad 20bps. *Depozyty z uzgodnionym terminem ... WIĘCEJ

  Tematy: stopy procentowe, polityka banków, banki centralne, oprocentowanie kredytów
 • Euro w Polsce: szansa na sukces czy porażka?

  Euro w Polsce: szansa na sukces czy porażka?

  00:35 11.02.2023

  ... sprawę, że wprowadzenie Polski do strefy euro byłoby wówczas skrajnie niekorzystne. Osiem lat przerwy w rozszerzaniu strefy euro Przyjęcie euro przez Polskę, do którego nasz ... wszystkich zrzeszonych w niej krajów wzmacniały jedynie gospodarkę Niemiec. Dopiero w 2023 strefa zyskała kolejnego członka, jakim została Chorwacja. Co warte odnotowania stało ... WIĘCEJ

  Tematy: przystąpienie do strefy euro, strefa euro, polska w strefie euro, wejście do strefy euro
 • Euro w Polsce: dyskusje wśród Polaków nie cichną, są za czy przeciw?

  Euro w Polsce: dyskusje wśród Polaków nie cichną, są za czy przeciw?

  11:17 27.01.2023

  ... więc do czynienia z istotnym wzrostem wskaźnika względem poprzedniego raportu. Wydźwięk i zaangażowanie wokół dyskusji internetowych przechyla się zdecydowanie na korzyść euro – przekonuje Tatała. Euro Favorability Index można mierzyć w różnych wariantach czasowych. 1M - miesięcznych, 6M - półrocznych, lub, jak w tym przypadku, 12M, czyli wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: przystąpienie do strefy euro, strefa euro, polska w strefie euro, wejście do strefy euro
 • Czy Polacy popierają wejście do strefy euro?

  Czy Polacy popierają wejście do strefy euro?

  08:38 21.12.2022

  ... 2022) wyniosła 64.5, co oznacza, że wydźwięk dyskusji internetowych przechyla się na korzyść przyjęcia euro w Polsce. Indeks Eurosentymentu – Euro Favorability Index jest wskaźnikiem monitorującym skłonność Polaków do przyjęcia waluty euro. Pod uwagę brane są czynniki takie jak: liczba publikowanych w internecie treści dotyczących wejścia ... WIĘCEJ

  Tematy: przystąpienie do strefy euro, strefa euro, polska w strefie euro, wejście do strefy euro
 • Strefa euro: droższe kredyty wpłyną na inflację i konsumpcję?

  Strefa euro: droższe kredyty wpłyną na inflację i konsumpcję?

  00:30 27.07.2022

  ... ). Ponadto, stopa kredytowa dla nowych kredytów dla MŚP (rozumianych jako kredyty o wartości nominalnej do 1 mln EUR) spadła w krajach członkowskich strefy euro i jak na razie, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2022 r. wynosiła od 1,4% do 3,8% (w porównaniu z 2,7% do 7,2% w pierwszej połowie 2012 r. w szczytowym momencie europejskiego kryzysu ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa euro, warunki udzielania kredytów, kredyty, finansowanie działalności
 • Inflacja: gwałtowny wzrost cen żywności w Europie, Polska liderem

  Inflacja: gwałtowny wzrost cen żywności w Europie, Polska liderem

  10:25 31.05.2022

  ... produktami i jako takie w ujęciu ilościowym pozostają odporne na pogorszenie koniunktury gospodarczej w porównaniu z towarami drugiej potrzeby. W ciągu ostatnich 20 lat w strefie euro wydatki gospodarstw domowych na żywność nigdy nie były ujemne w ujęciu wartościowym, a w ujęciu ilościowym były nieznacznie ujemne w latach 2008, 2012 i 2013 ... WIĘCEJ

  Tematy: inflacja, inflacja w Polsce, inflacja w strefie euro, strefa euro
 • Inflacja w Polsce i w strefie euro. Najgorsze przed nami?

  Inflacja w Polsce i w strefie euro. Najgorsze przed nami?

  13:24 10.05.2022

  ... średnią inflację na poziomie 8,5% i stopę procentową NBP na poziomie 6,5%-7%. Prezentujemy skrót raportu Zespołu Badań Ekonomicznych Allianz Trade. Do strefy euro powróciła inflacja, która skutkuje wzrostem kosztów życia do rekordowo wysokiego poziomu Poza bazowymi i jednorazowymi efektami związanymi z pandemią, zapchane globalne łańcuchy ... WIĘCEJ

  Tematy: inflacja, inflacja w Polsce, inflacja w strefie euro, strefa euro
 • Czy wojna w Ukrainie zmienia nasze zdanie o wejściu do strefy euro?

  Czy wojna w Ukrainie zmienia nasze zdanie o wejściu do strefy euro?

  00:55 09.04.2022

  ... z nią konsekwencje gospodarcze nie zmieniły zasadniczego stosunku Polaków do wprowadzenia euro. Dotychczas prowadzone badania pokazują, że opinie na ten temat ... traktatu akcesyjnego zobowiązaliśmy się, że w jakiejś bliżej nieokreślonej perspektywie czasowej wspólna euro zostanie w naszym kraju wprowadzone. Nigdy jednak nie było odpowiedniego ... WIĘCEJ

  Tematy: przystąpienie do strefy euro, strefa euro, polska w strefie euro, wejście do strefy euro

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: