eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jak się żyje po wejściu do strefy euro?

Jak się żyje po wejściu do strefy euro?

2019-01-23 13:15

Jak się żyje po wejściu do strefy euro?

Jak się żyje po wejściu do strefy euro? © Mohammed - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Wejście do strefy euro budzi w naszym społeczeństwie dość ożywioną dyskusję. Zwolenników przyjęcia wspólnej waluty jest równie dużo jak przeciwników tego rozwiązania. Głosem w rozmowie na temat euro jest opracowany przez Fundację Schumana raport „Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, w którym kierowany przez prof. Witolda M. Orłowskiego zespół badaczy przedstawia konsekwencje wprowadzenia unijnego pieniądza na Litwie, Łotwie, Słowacji oraz w Estonii.

Przeczytaj także: Biznes za pilnym wejściem do strefy euro

Dziś w strefie euro znajduje się dziewiętnaście państw Unii Europejskiej, w tym czterech reprezentantów Europy Środkowo-Wschodniej, których poziom gospodarczy oraz historia transformacji gospodarczej są zbliżone do tego, czego doświadczyła Polska. Każdy z tych czterech krajów wchodził do strefy wspólnego pieniądza w różnych, ale tak samo trudnych momentach globalnego kryzysu finansowego i późniejszej recesji. Słowacja dokonała tego tuż przed wybuchem kryzysu w Eurolandzie (2009), Estonia – w jego trakcie (2011), a Łotwa i Litwa tuż po nim (2014, 2015). Autorzy raportu „Jak żyć z euro? przyglądają się następstwom przyjęcia unijnej waluty w każdym z tych państw, uwzględniając przy tym perspektywę gospodarczą, polityczną i społeczną.

fot. mat. prasowe

Strefa euro w 2018

W latach 2007-2015 do strefy euro przystąpiło 7 krajów.


Wpływ wprowadzenia euro na gospodarkę


Generalnie można stwierdzić, że przystąpienie do strefy euro przyczyniło się do wzrostu gospodarczego każdego z badanych państw - w sposób umiarkowanie pozytywny na Łotwie, Litwie i Słowacji, a w sposób zdecydowanie pozytywny w Estonii. W żadnym z tych państw nie nastąpiło pogorszenie deficytów bieżących bilansu płatniczego oraz wzrost zadłużenia zagranicznego. W każdym zanotowano znaczący spadek bezrobocia. Oceniając wpływ przystąpienia do strefy euro na tempo wzrostu PKB zaś, należy zwrócić uwagę na łączny realny wzrost PKB, który na Słowacji wzrósł o 20%, w krajach bałtyckich zaś, o 28%. Ciekawe wnioski można również wysnuć, porównując tempo rozwoju gospodarczego zbliżonych do siebie krajów – Słowacji, będącej w strefie euro oraz Republiki Czeskiej, nie należącej do unii walutowej. PKB Słowacji po jej wejściu do strefy euro w roku 2009 zwiększyło się do 2017 roku o 29%., w tym samym okresie PKB w Czechach, wzrosło tylko o 16%.

fot. mat. prasowe

Stopa bezrobocia przed i po wprowadzeniu euro

Na dłuższą metę we wszystkich badanych krajach nastąpił znaczący spadek stopy bezrobocia.


Innym tematem, który rozgrzewał debatę publiczną we wszystkich badanych krajach był wzrost cen. Jak wskazują wyniki Raportu, wprowadzenie euro nie wiązało się ze znacznym wzrostem cen w żadnym z wymienionych państw. Od momentu przyjęcia europejskiej waluty, ceny na Słowacji wzrosły łącznie o 12%, podczas gdy w Polsce w tym samym czasie, przeciętnie o 18%. Warto również wspomnieć o tym, że dzięki wprowadzeniu euro Słowacja, w odróżnieniu do Polski, uniknęła problemu kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

fot. mat. prasowe

Deficyt budżetowy przed i po wprowadzeniu euro

Na Słowacji dostosowanie oznaczało konieczność ograniczenia skali deficytu sektora publicznego z nadmiernego poziomu 3,6% PKB w roku 2006 do 1,9% PKB w roku 2007.


Wprowadzenie euro, a polityka


Wszystkie cztery państwa umocniły swoją pozycję na politycznej arenie Unii Europejskiej. Dzięki przyłączeniu się do strefy euro, zarówno Słowacja, Litwa, Łotwa jak i Estonia, uczestniczą w „twardym rdzeniu” procesów integracyjnych Unii, nadając ton dyskusji o kierunku rozwoju polityki finansowej Wspólnoty. Co więcej, cztery badane kraje od momentu wprowadzenia euro, są członkami „ligi hanzeatyckiej”, co daje im możliwość forsowania swoich interesów w Unii.

fot. mat. prasowe

Inflacja przed i po wprowadzeniu euro

Na Łotwie skalę inflacji należało ograniczyć z poziomu 4,2% w roku 2011 do 1,3% w momencie oceny wypełnienia kryteriów Maastricht.


Społeczne poparcie dla euro


Pozytywne skutki wprowadzenia euro widoczne są w sondażach badających poziom zadowolenia mieszkańców Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Wysoki poziom poparcia dla euro (80% - 85%) prezentują przede wszystkim Słowacy, Łotysze i Estończycy, tym samym lokując się wśród narodów najlepiej oceniających euro.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: