eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2016

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2016

2016-05-27 11:30

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2016

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2016 © dundersztyc - Fotolia

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku osiągnięcia finansowe przedsiębiorstw niefinansowych działających w naszym kraju uległy poprawie. Lepsze niż przed rokiem okazały się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe - pisze w najnowszej publikacji Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2015

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,1% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 1,8%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,2% przed rokiem do 94,9%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności rosły w skali roku w tempie 2,2%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 29,0 mld zł i był wyższy o 3,1% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 2,6 mld zł i był wyższy o 0,7 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (minus 1,1 mld zł wobec minus 1,6 mld zł przed rokiem).

Wynik finansowy brutto wyniósł 30,5 mld zł wobec 28,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 5,1 mld zł wobec 5,0 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 25,4 mld zł i był wyższy o 9,1% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 34,0 mld zł i był wyższy o 6,8% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 8,6 mld zł i zwiększyła się o 0,6%. Zysk netto wykazało 69,1% ogółu przedsiębiorstw (wobec 68,7% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 76,1% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,9% jednostek (przed rokiem 75,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 81,6% (wobec odpowiednio 87,1% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 94,9% (wobec 95,2% przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uległ zmianie i ukształtował się na poziomie 4,9%. Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,8% do 5,1% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 3,9% do 4,2%. Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (z 6,1% do 7,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,7% do 4,4%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,0% do 1,7%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 5,8% do 6,5%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,9% do 5,2%).

Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,3% do 4,5%), zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (z 3,9% do 2,2%), budownictwie (z 2,0% do 1,2%) oraz informacji i komunikacji (z 7,2% do 6,4%).

fot. mat. prasowe

Wskaźniki rentowności w okresie I-III w latach 2000-2016

Wskaźnik rentowności obrotu brutto podwyższył się z 4,8% do 5,1%


Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 37,4% (37,8% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 102,8% (104,4%). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 50,2% przedsiębiorstw (wobec 48,3% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 11,9% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,2% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Wskaźnik rentowności obrotu netto

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w obsłudze rynku nieruchomości


W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział kosztów wynagrodzeń (o 0,7 p.proc.), usług obcych (o 0,4 p.proc.), podatków i opłat (o 0,2 p.proc.) oraz amortyzacji i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (po 0,1 p.proc.). Zmniejszył się udział zużycia materiałów i energii (o 1,5 p.proc.). Udział pozostałych kosztów rodzajowych utrzymał się na poziomie sprzed roku.

fot. mat. prasowe

Struktura rodzajowa kosztów w okresie I-III 2016

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział kosztów wynagrodzeń


 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: