eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › ugoda
 • Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

  Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

  00:35 25.03.2020

  ... strona zobowiązana z tytułu ugody nie wykonuje swojego zobowiązania, druga strona może skierować wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. III. Ugoda sądowa Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym może zostać zawarta w trakcie prowadzonego już postępowania sądowego. Stosownie do treści art. 223 § 1 k.p.c.: Przewodniczący powinien we ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda, ugoda sądowa, rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Ugoda alimentacyjna w sądzie

  Ugoda alimentacyjna w sądzie

  19:45 09.08.2018 PORADA

  Witam, chciałam się dowiedzieć jak zawrzeć ugodę alimentacyjną przed sądem. Czy trzeba złożyć pozew o alimenty? Czy można złożyć jakiś wniosek do sądu o ugodę? Czy taka ugoda będzie uwzględniana w MOPS-ie przy świadczeniach? Z ojcem dzieci uzgodniliśmy kwotę alimentów ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda alimentacyjna, sąd, alimenty, wniosek do sądu
 • Ugoda z wierzycielem - krok w dobrą stronę

  Ugoda z wierzycielem - krok w dobrą stronę

  12:45 03.11.2015

  ... największe i najwyższe kwotowo zaległości w spłacie, czyli np. z bankami czy parabankami. „Ugoda jest uniwersalna z dwóch powodów: dzięki wywiązaniu się ze zobowiązania zapewnia ... korzyścią dla obu stron jest ugoda. Daje gwarancję i bezpieczeństwo” – mówi Krzysztof Różycki. Ugoda – co dokładnie oznacza? Ugoda jest porozumieniem, które sprawia, ... WIĘCEJ

  Tematy: wezwanie do zapłaty, zadłużenie, długi, ugoda z wierzycielem
 • Zawezwanie do próby ugodowej podmiotu bez siedziby w Polsce

  Zawezwanie do próby ugodowej podmiotu bez siedziby w Polsce

  00:09 10.07.2014

  Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Służy temu instytucja tzw. zawezwania do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej bardzo często jest wykorzystywane nie tylko do zawarcia ugody, ale w celu przerwania biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c. o ... WIĘCEJ

  Tematy: zawezwanie do próby ugodowej, ugoda, próba ugodowa, postępowanie pojednawcze
 • Ugoda sądowa i nie tylko a koszty podatkowe firmy

  Ugoda sądowa i nie tylko a koszty podatkowe firmy

  13:54 09.06.2011

  Często w sprawach spornych przedsiębiorcy chcąc szybko i polubownie rozstrzygnąć spór, zawierają ugodę z kontrahentami. Ugoda jest zawierana, gdy obie strony sporu są gotowe poczynić ustępstwa. W takich przypadkach praktykuje się zawieranie ugody sądowej lub ugody pozasądowej, ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, ugoda, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Ugoda pozasądowa nie pozbawi prawa do pensji

  Ugoda pozasądowa nie pozbawi prawa do pensji

  01:23 13.01.2010

  ... Pracownik nosił się z zamiarem wniesienia sprawy do sądu pracy. Ostatecznie spór zakończyła ugoda pozasądowa, w której szef zobowiązał się do uregulowania zaległości. W tekście ugody ... nie narzuca dla ugody pozasądowej żadnej szczególnej formy (wyjątek stanowi ugoda dotycząca zgody pracownika na potrącanie określonych sum z jego wynagrodzenia, dla ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, ugoda, prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Ugoda sądowa a koszty uzyskania przychodów

  Ugoda sądowa a koszty uzyskania przychodów

  06:05 18.09.2009

  Wydatki ponoszone w związku z ugodami sądowymi dotyczącymi bezumownego korzystania z gruntu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 511/08). To niewątpliwie dobra wiadomość dla podmiotów korzystających z nieruchomości bez pozwolenia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek CIT
 • Spory ze stosunku pracy a ugoda sądowa

  Spory ze stosunku pracy a ugoda sądowa

  12:34 15.03.2009

  ... . W takiej sytuacji pogląd, że zrzeczenie się ekwiwalentu powoduje, iż ugoda narusza prawo jest nieuzasadniony. Ponadto, jak w skazał SN w postanowieniu z 21 lipca 2000 r. (I ... . cofnięcie zgody na jej zawarcie (por. art. 394 § 1 K.p.c.). Prawomocnie zawarta ugoda jest jednocześnie tytułem egzekucyjnym, który po opatrzeniu go klauzulą wykonalności, ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, sądy pracy, rozwiązywanie sporów
 • Jak działa komisja pojednawcza w firmie?

  Jak działa komisja pojednawcza w firmie?

  13:47 16.10.2008

  ... ze stosunku pracy z upływem 30 dni) od złożenia wniosku przez pracownika (art. 251 § 3 K.p.). Ugoda Postępowanie pojednawcze zostaje uwieńczone sukcesem, gdy strony stosunku pracy dojdą do porozumienia. Zawarta ugoda musi pozostawać w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego (art. 253 K.p.). W przeciwnym razie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie pojednawcze, ugoda, rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Spory ze stosunku pracy - polubowne rozwiązania

  Spory ze stosunku pracy - polubowne rozwiązania

  13:55 15.10.2008

  ... warunkiem lub z zastrzeżeniem określonego terminu. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy ugoda tyczy się zgody pracownika na potrącanie określonych sum z wynagrodzenia- wówczas ... sądowego jest bez wątpienia korzystne. Sprawa na pewno zakończy się wcześniej, a ugoda w zakresie ewentualnej egzekucji będzie skutkować tak, jak wyrok sądowy. Nie bez ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, ugoda, ugoda sądowa, mediacja
 • Zwrot nakładów to nie dochód podatnika

  Zwrot nakładów to nie dochód podatnika

  07:59 05.09.2008

  ... czy ugód sądowych, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy.Ugoda sądowa ma dwoisty charakter, łączący elementy materialnoprawne i procesowe. Jest czynnością ... lecz samodzielnie zobowiązała się wycofać pozew w zamian otrzymując rekompensatę finansową. Zawarta ugoda ma więc charakter umowy cywilnoprawnej, na podstawie której w zamian ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, rozpoznanie przychodu, opodatkowanie PIT, opodatkowanie podatkiem dochodowym

 

1 2

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: