eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Wypadek komunikacyjny: odszkodowanie i odsetki w podatku dochodowym

  Wypadek komunikacyjny: odszkodowanie i odsetki w podatku dochodowym

  13:47 23.04.2019

  ... Zatem mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że przedmiotowe odszkodowanie (zadośćuczynienie) stanowi dla Wnioskodawcy źródło przychodu, ... jednostce redakcyjnej przepisu art. 21 u.p.d.o.f. nie została zakodowana norma o charakterze szczególnym statuująca zwolnienie podatkowe obejmujące wyżej opisane odsetki za zwłokę. Normy takiej nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Dopłaty z MDM a ulga mieszkaniowa w PIT

  Dopłaty z MDM a ulga mieszkaniowa w PIT

  13:20 10.04.2019

  ... w znaczeniu przedmiotowym. Obowiązek opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości może być więc wyłączony przez zwolnienie przewidziane właśnie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe zwolnienie jest jednak regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków. Samo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Nieruchomość w spadku pod drogę publiczną a PIT

  Nieruchomość w spadku pod drogę publiczną a PIT

  13:46 04.04.2019

  ... nastąpiło w drodze spadku czyli miało charakter nieodpłatny. Cena nie stanowiła więc elementu nabycia, a zatem nie został spełniony jeden warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanego odszkodowania. (…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania
 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w podatku dochodowym

  Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w podatku dochodowym

  13:47 05.03.2019

  Otrzymana zapłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu skalą podatkową. Do kosztów uzyskania przychodów można tutaj natomiast zaliczyć koszty postępowania sądowego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, odszkodowanie, wypłata odszkodowania
 • Wykup mieszkania ze spółdzielni w uldze mieszkaniowej PIT

  Wykup mieszkania ze spółdzielni w uldze mieszkaniowej PIT

  13:35 08.02.2019

  ... stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. Przedmiotowy przepis nie ogranicza sposobu nabycia, poza tym, że przedmiotowe nabycie musi mieć charakter odpłatny. Powyższe oznacza, że przedmiotowe „wydatki na nabycie” dotyczą nabycia nie tylko w drodze zawarcia umowy sprzedaży, ale także nabycia w innej formie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Od odsetek od odszkodowania zapłacisz podatek dochodowy

  Od odsetek od odszkodowania zapłacisz podatek dochodowy

  12:56 29.01.2019

  ... wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Powyższe wskazuje, że zwolnienie nie obejmuje wszystkich odszkodowań, a tylko te, których wysokość lub zasady ustalania zostały określone wprost w stosownych przepisach prawa, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  12:44 18.01.2019

  ... , regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjątkiem wymienionych w lit. a)-g) tego przepisu. Natomiast zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy, obejmuje swym zakresem odszkodowania lub zadośćuczynienia przyznane na podstawie wyroku lub ugody ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Odsetki od Skarbu Państwa z podatkiem dochodowym

  Odsetki od Skarbu Państwa z podatkiem dochodowym

  16:58 04.11.2018

  ... 2013 r. sygn. akt I SA/G1 145/13, dodał, że „w żadnej jednostce redakcyjnej przepisu art. 21 u.p.d.o.f. nie została zakodowana norma o charakterze szczególnym statuująca zwolnienie podatkowe obejmujące wyżej opisane odsetki za zwłokę. Normy takiej nie ma również w innych regulacjach wchodzących w skład systemu prawa obowiązującego. W przepisie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Sprzedaż, darowizna i zakup mieszkania a ulga mieszkaniowa

  Sprzedaż, darowizna i zakup mieszkania a ulga mieszkaniowa

  13:17 27.09.2018

  ... stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Do celów tych ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej w podatku dochodowym

  Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej w podatku dochodowym

  12:45 16.07.2018

  Otrzymane przez członków Rady Nadzorczej środki pieniężne, stanowiące zwrot kosztów dojazdu, który to koszt został poniesiony w związku z dojazdami członków Rady Nadzorczej na posiedzenia tej rady do siedziby Spółki, nie korzystają ze zwolnienia od podatku. W takim przypadku na spółce, jako płatniku, będzie ciążył obowiązek poboru i odprowadzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 22

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: