eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  ... praktyki zawodowe - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Będzie Od 2018 r. zwolnienie dla takich świadczeń nie będzie limitowane. Nowe zwolnienie Nowy art. 21 ust. 1 pkt 90b ustawy o PIT zwolni od podatku świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Oddelegowanie a podróż służbowa w podatku dochodowym

  Oddelegowanie a podróż służbowa w podatku dochodowym

  ... podatkiem dochodowym oraz nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne . Podstawowy warunek stanowi odbycie przez pracownika podróży służbowej. Zwolnienie nie dotyczy wypłaconych dobrowolnie przez pracodawcę należności z tytułu oddelegowania zatrudnionego: opodatkowano je podatkiem dochodowym jak przychód ze stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe
 • Bony towarowe są i będą opodatkowane PIT-em

  Bony towarowe są i będą opodatkowane PIT-em

  Obecnie nie są i raczej nie będą prowadzone prace zmierzające do objęcia przekazywanych pracownikom bonów towarowych zwolnieniem z podatku dochodowego. Zatem w odróżnieniu od robionych paczek i przekazanych pieniędzy na święta - bony nadal będą doliczane do przychodów pracowników przy liczeniu podatku. Uprzywilejowany Fundusz Socjalny Co do zasady ... WIĘCEJ

  Tematy: bony towarowe, świadczenia pracownicze, przychód pracownika, ZFŚS
 • Zasądzone odszkodowanie jest wolne od podatku, ale odsetki nie

  Zasądzone odszkodowanie jest wolne od podatku, ale odsetki nie

  ... o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca przewidział jednak w niektórych sytuacjach w odniesieniu do odsetek możliwość zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże takie zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ww. ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne postanowienie. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy, wolne ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • "Sprzedaż" gruntu pod budowę drogi bez podatku dochodowego?

  "Sprzedaż" gruntu pod budowę drogi bez podatku dochodowego?

  ... tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości był wypłacany stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ponadto analiza powołanego przepisu prowadzi do wniosku, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, odszkodowanie, odszkodowania
 • Podatek od nagrody: rywalizacja wyklucza zwolnienie

  Podatek od nagrody: rywalizacja wyklucza zwolnienie

  ... nie może przekraczać 200 zł, • świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym. Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia
 • Dodatkowe świadczenia dla pracowników w podatku dochodowym

  Dodatkowe świadczenia dla pracowników w podatku dochodowym

  ... pracodawca może jednak liczyć, że świadczenia te będą całkowicie (jak w przypadku VAT oraz składek ubezpieczeniowych) lub częściowo (jak w przypadku PIT) zwolnione - podsumowuje Marcin Frąckowiak. Jakie świadczenia socjalne od pracodawcy bez zakładowego funduszu socjalnego Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poza ... WIĘCEJ

  Tematy: ZFŚS, świadczenia zfśs, świadczenia socjalne, ustawa o ZFŚS
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej bez PIT

  Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej bez PIT

  Przedsiębiorca, który postanowi wnieść do spółki komandytowej posiadane przedsiębiorstwo, uzyska z tego tytułu przychód. Opodatkowaniu podlegają bowiem co do zasady wszelkie uzyskane przez podatnika korzyści majątkowe. Przychód taki będzie jednak zwolniony z podatku - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT
 • Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika w podatku dochodowym

  Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika w podatku dochodowym

  ... oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Oddelegowanie a przychód pracownika w PIT W przypadku oddelegowania, pracodawca nie wypłaca pracownikom należności, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych a to oznacza, że nie ma zastosowania w tym przypadku, zwolnienie wynikające z art. 21 ust.1 pkt 16 lit. a ustawy o PDOF ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, koszty podróży służbowej, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe
 • Odszkodowanie za zwolnienie z pracy bez podatku?

  Odszkodowanie za zwolnienie z pracy bez podatku?

  ... porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w lit. a)-g) tego artykułu. Oznacza to, że zwolnienie nie obejmuje wszystkich odszkodowań a tylko te, których wysokość lub zasady ustalone zostały określone wprost w stosownych przepisach prawa, z wyjątkiem enumeratywnie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 21

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.